Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sette tekster i kulturhistorisk sammenheng Langsvarsoppgave 1 Sidemål, høsten 2018 Lenke til oppgaven: https://sokeresultat.udir.no/eksamensoppgaver.html#?k=sidem%C3%A5l&start=1&r2=%C7%82%C7%82456b73616d656e736f70706761766572.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sette tekster i kulturhistorisk sammenheng Langsvarsoppgave 1 Sidemål, høsten 2018 Lenke til oppgaven: https://sokeresultat.udir.no/eksamensoppgaver.html#?k=sidem%C3%A5l&start=1&r2=%C7%82%C7%82456b73616d656e736f70706761766572."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sette tekster i kulturhistorisk sammenheng Langsvarsoppgave 1 Sidemål, høsten 2018
Lenke til oppgaven: &r2val=Eksamensoppgaver&r3=%C7%82%C7% d32&r3val=H%C3%B8st%202018&openedmodalwindow=1

2 Oppgaven Vedlegg: - «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» av Petter Dass fra Norsk salmebok 2013, forkorta versjon av en salme fra 1698 - «Ragnarok» av Gaute M. Sortland fra Korte meisterverk, 2017 Sammenlikn de to tekstene, og sett dem inn i en kulturhistorisk sammenheng. Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i de to tekstene og bruke konkrete eksempler. Du skal bruke relevant fagspråk. Når du setter tekstene inn i en kulturhistorisk sammenheng, skal du vise kunnskap om tida tekstene er skrevet i.

3 Hvorfor velge denne oppgavetypen?
Oppgaven er konkret. Du kan vise at du kan bruke kilder. Du kan vise at du har kunnskaper om kulturhistorien. Du kan vise at du kan bruke fagspråk. Du kan finne mye informasjon i lærebøkene. NB! Dersom du velger en slik oppgave, må du passe på at du viser at du klarer å finne trekk i tekstene som illustrerer den aktuelle kulturhistoriske perioden. Her måles både fagkunnskap og lesekompetanse. Du må unngå oppramsing av stoff fra læreboka.

4 Før du leser tekstene – les oppgaven enda litt nøyere
1698 – barokken? «Ragnarok» – norrøn mytologi, middelalder? Men 2017 – postmodernisme? «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» av Petter Dass fra Norsk salmebok 2013, forkorta versjon av en salme fra 1698 «Ragnarok» av Gaute M. Sortland fra Korte meisterverk, 2017 Sammenlikn de to tekstene, og sett dem inn i en kulturhistorisk sammenheng. Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i de to tekstene og bruke konkrete eksempler. Du skal bruke relevant fagspråk. Når du setter tekstene inn i en kulturhistorisk sammenheng, skal du vise kunnskap om tida tekstene er skrevet i. Hva betyr det at du skal skrive om FORM og INNHOLD? Hva kan RELEVANT FAGSPRÅK være? Hvor i boka bør du slå opp?

5 Finn noen knagger! Hvis oppgaven ber deg sette tekstene inn i en kulturhistorisk sammenheng, betyr det at du skal forklare sammenhengen mellom tekstene og tiden de har blitt til i. Da er det nyttig å se etter hint i tekstene som kan fortelle oss mer om hvor vi bør lete. Petter Dass og barokken – Vg2-boka eller Vg3-boka? Finner du noe om salmen «Herre Gud, ditt dyre navn og ære»? Hva er ragnarok? Litteratur etter 1980 – Vg2-boka eller Vg3-boka? Diskuter funnene dine med en medelev.

6 Lag et tankekart eller noter stikkord.
Les med pennen «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» «Ragnarok» Du har funnet ut litt om barokken, litteraturen på 1600-tallet og Petter Dass. Hva bør du nå se etter i teksten? Husk at du skal si noe om form (sjanger, virkemidler) og om innhold (tema og budskap). Hvordan passer funnene dine med det du vet om den litterære perioden? Du fant i sted ut hva ragnarok var. Hvordan passer det med innholdet i denne teksten? Hva kan du si om FORMEN (sjanger, oppbygning, virkemidler) og INNHOLDET (tema og budskap) i denne teksten? Hvordan passer teksten med det du leste om nyere litteratur?

7 Stikkordsnotat – sammenlikning
Herre Gud, ditt dyre navn og ære Ragnarok FORM Bruk FAGSPRÅK. Eksempler på det kan være metafor, sjanger. Pass på å få med eksempler. Rim (fast rytme) Gjentakelse: «Gud er Gud …» Kontrast: «dal» og «fjell» Sammenlikning: Guds rike er som solen Salme Gjentakelse: «Det vil komme» Brudd: «Så vil havet stige» Gjentakelse til slutt, «om» – usikkerhet. Kortprosa? Prosadikt? INNHOLD Bruk FAGSPRÅK. Eksempler på det kan være tema, motiv og budskap. Lengsel etter himmelen Gud er Gud for alle Religion Jordas undergang Vi vet ikke hva som skjer etter at jorda går under. Diktet viser menneskenes likegyldighet fram til det er for seint.

8 Stikkordsnotat – kulturhistorisk sammenheng
«Herre Gud, ditt dyre navn og ære» «Ragnarok» Sidetall i boka / andre kilder Hva kjennetegner perioden? Du skal sette tekstene inn i en kulturhistorisk sammenheng – og samtidig skal du vise kunnskap om tida tekstene er skrevet i. Lag et notatark eller tankekart om dette. Sammenlikn stikkordene/tankekartet med en medelev.

9 Struktur I innledningen skal du presentere tekstene, forfatterne og når tekstene er skrevet. Du kan også gjerne antyde en kulturhistorisk plassering allerede her. I hoveddelen må du bestemme deg for om du først skal si noe om form og innhold i den ene teksten, før du skriver om den andre – eller om du vil sammenlikne innholdet i begge før du gjør det samme med form. Du må bestemme deg for om du skal sammenlikne underveis eller i et eget avsnitt. Du må også tenke over om du vil plassere tekstene kulturhistorisk underveis eller til slutt.

10 To forslag til struktur
Sammenlikning underveis Sammenlikning til slutt Innhold i «Herre Gud» Innhold i «Ragnarok» der du også sammenlikner med «Herre Gud» Form i «Herre Gud» Form i «Ragnarok» der du også sammenlikner med «Herre Gud» Kulturhistorisk plassering av «Herre Gud» Kulturhistorisk plassering av «Ragnarok» Konklusjon Form og innhold i «Herre Gud» Form og innhold i «Ragnarok» Sammenlikne form og innhold i begge tekstene Kulturhistorisk plassering av tekstene. NB! Det er viktig at du ikke glemmer å sammenlikne – det er faktisk det ene av de to verbene i oppgaveformuleringen!

11 Lag en disposisjon Lag en plan for rekkefølgen av elementene.
Det kan være lurt å lage temasetninger for de ulike avsnittene. Eksempel: «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» er skrevet i den kulturhistoriske perioden barokken. (Temasetning for avsnitt om kulturhistorisk plassering av «Herre Gud, ditt dyre navn og ære».) eller: Flere hundreår skiller salmen og den lille teksten «Ragnarok», som begge har verdens undergang som motiv. (Temasetning for avsnitt om kulturhistorisk plassering av begge tekstene.)

12 Skriv hoveddelen Du har nå samlet mye stoff som du skal skrive om, og du har tenkt på struktur og temasetninger. Vi venter litt med innledningen. Start nå med hoveddelen. Skriv to–tre avsnitt. ©NTBscanpix

13 Vurder i grupper Gå sammen i grupper på 3–4.
Alle på gruppa velger ut ett avsnitt i sin egen tekst som de ikke er helt fornøyd med. Les det høyt og fortell gruppa di hva du strever med. Alle på gruppa forsøker å bidra med råd. Alle på gruppa deler tanker om hvordan de har tenkt å strukturere teksten sin. Diskuter hva som er den beste løsningen. Skriv deretter videre på egen tekst.

14 Skriv innledningen I innledningen skal du presentere tekstene i eksamensheftet. Disse detaljene må med: - «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» av Petter Dass fra Norsk salmebok 2013, forkorta versjon av en salme fra 1698 - «Ragnarok» av Gaute M. Sortland fra Korte meisterverk, 2017 Du trenger ikke begynne med tekstpresentasjonen, men den må være med i det første avsnittet. Du kan for eksempel innlede med noe om temaet i tekstene noe om forskjellen mellom 1600-tallet og i dag

15 Vurder innledningen Gå sammen i grupper på 3–4.
Les innledningene høyt for hverandre. Vurder hvilken innledning som fungerer best, og forklar hvorfor den fungerer så godt. Gå tilbake til din egen tekst og juster innledningen.

16 Skriv avslutningen I avslutningen må du trekke det hele sammen.
Du må ikke komme med noen nye funn. Du kan imidlertid gjerne aktualisere. Dersom du oppsummerer, må du bruke andre ord – bruk gjerne synonymfunksjonen i Word for å variere språket. Vis refleksjon, slik at leseren forstår at du har tenkt selv. Eksempel på refleksjon: Mennesket har vært opptatt av endetidstanker til alle tider. Det å tenke seg en slutt og en begynnelse for det hele er så stort og ubegripelig. I norrøn tid snakket man om ragnarok, og på 1600-tallet snakket man om himmel og helvete. Det har virket fjernt for oss. Men med dagens klimautfordringer er tanken på at det hele faktisk kan slutte en gang, blitt virkelig. Hva skjer hvis vi ikke slutter å fly? Hva skjer hvis vi ikke når togradersmålet? Hva skjer dersom insektene forsvinner?

17 Sjekkliste Sjekk at du har fått med alle detaljene i innledningen.
Sjekk at kursiv og anførselstegn er brukt på korrekt måte. Sjekk at du siterer korrekt. Sjekk at du svarer på alle delene av oppgaven. Sjekk at du underbygger med sitater / parafraserer artikkelen når du analyserer argumentasjonen. Sjekk at du bruker fagspråk. Sjekk at du varierer språket ditt. Bruk gjerne Ctrl + H for å sjekke hyppigheten av ord du tror du bruker mye. Bruk synonymfunksjonen. Sjekk at du har gode temasetninger og sammenbinding mellom avsnittene. Bruk tekstbindere! Sjekk at det ikke er skrivefeil og tegnsettingsfeil i svaret ditt. Sjekk at konklusjonen virkelig avrunder svaret ditt. Sjekk at kildelista er korrekt, og at du har oppgitt kilder på en korrekt måte.


Laste ned ppt "Sette tekster i kulturhistorisk sammenheng Langsvarsoppgave 1 Sidemål, høsten 2018 Lenke til oppgaven: https://sokeresultat.udir.no/eksamensoppgaver.html#?k=sidem%C3%A5l&start=1&r2=%C7%82%C7%82456b73616d656e736f70706761766572."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google