Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ta utgangspunkt i elevenes interesser og erfaringer B – Samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ta utgangspunkt i elevenes interesser og erfaringer B – Samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ta utgangspunkt i elevenes interesser og erfaringer B – Samarbeid
Modul 1 Ta utgangspunkt i elevenes interesser og erfaringer B – Samarbeid

2 Mål Målet med denne modulen er å bli kjent med verktøy for å gjøre naturfag og matematikk personlig og lokalt for elevene.

3 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Tid Oppsummer forarbeidet i grupper 15 minutter Faglig påfyll 30 minutter Hvordan gjøre naturfag og matematikk personlig og lokalt Planlegg egen undervisning Totalt 90 minutter

4 Oppsummer forarbeidet i grupper (15 minutter)
Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter i grupper: Hva legger dere i begrepet naturfaglig kapital? Hvilken overføringsverdi har begrepet naturfaglig kapital til matematikk (og ev. andre fag)? Var det noe som overrasket deg da du noterte ned det du vet om elevers interesser og erfaringer?

5 Faglig påfyll 30 minutter

6 Leseoppdrag Dere får nå tre leseoppdrag til modulheftet Undervisning for naturfaglig kapital som dere har fått utdelt. For hvert leseoppdrag, bruk omtrent et halvt minutt individuelt før du diskuterer med sidemannen. (Godec, King og Archer, 2017)

7 Leseoppdrag 1: Naturfaglig kapital (5 minutter)
Les Introduksjon i modulheftet (s. 3). Hva er forskjellen på forkunnskaper i naturfag og naturfaglig kapital? (Godec, King og Archer, 2017)

8 Leseoppdrag 2: Lærere utvider hva som teller som «å gjøre naturfag» (10 minutter)
Les Lærere utvider hva som teller som «å gjøre naturfag» i modulheftet (s. 4). Hvordan kan du utvide hva som teller som å gjøre naturfag/matematikk i ditt klasserom? (Godec, King og Archer, 2017)

9 Leseoppdrag 3: Undervisning for naturfaglig kapital (5 minutter)
Les Undervisning for naturfaglig kapital og PILAR 1: Gjøre naturfag personlig og lokalt i modulheftet. Kan du komme på eksempler der du har gjort naturfag eller matematikk personlig? lokalt? (Godec, King og Archer, 2017)

10 Oppsummer leseoppdragene i plenum (10 minutter)
Hva er forskjellen på forkunnskaper i naturfag og naturfaglig kapital? Hvordan kan du utvide hva som teller som å gjøre naturfag/matematikk i ditt klasserom? Har du eksempler på at du har gjort naturfag eller matematikk - personlig? - lokalt?

11 Aktivitet: Gjør naturfag og matematikk personlig og lokalt
30 minutter

12 Gjør naturfag og matematikk personlig og lokalt (15 minutter)
Les Spørsmål for å få fram elevenes forkunnskaper og erfaringer i modulheftet. Velg et tema du snart skal undervise i. Bruk setningsstarterne og informasjonen fra forarbeidet og formuler konkrete spørsmål som du kan stille elevene dine for å få fram kunnskapene og erfaringene de har fra fritida.

13 Refleksjon og oppsummering (15 minutter)
Diskuter i grupper spørsmålene dere har laget (5 minutter). Oppsummer i plenum (10 minutter): Hver gruppe deler kortfattet sine tanker fra diskusjonen.

14 Planlegg egen undervisning
15 minutter

15 Gjør naturfag og matematikk personlig og lokalt i egen undervisning
Bruk gruppearbeidet til å planlegge ei økt eller del av ei økt der dere legger vekt på å gjøre naturfag eller matematikk personlig og lokalt. Under og etter gjennomføringa skal du reflektere over: Hvordan responderte elevene? Hva skal til for at du skal kunne gjøre dette i mange undervisningsøkter framover? Hvilke erfaringer vil du dele med de andre? Du skal gjennomføre økta før neste samling.

16 Ta utgangspunkt i elevenes interesser og erfaringer D – Etterarbeid
Modul 1 Ta utgangspunkt i elevenes interesser og erfaringer D – Etterarbeid

17 Mål Målet med denne modulen er å bli kjent med verktøy for å gjøre naturfag og matematikk personlig og lokalt for elevene.

18 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Tid Del erfaringer fra utprøvinga 20 minutter Vurder elevspørreskjema 5 minutter Oppsummer i plenum 10 minutter Veien videre Totalt 45 minutter

19 Del erfaringer (20 minutter)
Samarbeid i grupper. Hver person gjør kort rede for erfaringene sine fra utprøvinga. Hver gruppe noterer noen tanker som de vil dele i plenum.

20 Vurder elevspørreskjema (5 minutter)
Les gjennom elevspørreskjemaet dere har fått utdelt. Diskuter i grupper: Hva tenker dere om å bruke slike skjemaer til å få informasjon om elevenes interesser og erfaringer? Når på året passer det? På hvilke klassetrinn?

21 Oppsummer i plenum (10 minutter)
Hver gruppe deler sine tanker fra diskusjonene med de andre deltakerne.

22 Veien videre (10 minutter)
Neste modul handler om anvendelse av realfag i ulike yrker. Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid i neste modul.

23 Science capital Enterprising Science er et britisk forsknings- og utviklingsprosjekt i naturfagdidaktikk. Prosjektet er et samarbeid mellom University College London (UCL), King’s College London (KCL) og the Science Museum, med økonomisk støtte fra BP (2013–2017). Prosjektet bruker begrepet naturfaglig kapital (science capital – naturfag-relaterte kvalifikasjoner, interesser, kunnskaper, ferdigheter og sosiale kontakter) for å forstå hvordan elever med ulik bakgrunn motiveres i naturfag og hvordan elevenes motivasjon og deltakelse kan styrkes.

24 Kilder Godec, S., King, H. og Archer, L. (2017). The science capital teaching approach: engaging students with science, promoting social justice.


Laste ned ppt "Ta utgangspunkt i elevenes interesser og erfaringer B – Samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google