Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor utvide klasserommet? B – Samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor utvide klasserommet? B – Samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor utvide klasserommet? B – Samarbeid
Modul 1 Hvorfor utvide klasserommet? B – Samarbeid

2 Mål Målet med denne modulen er å skape forståelse for hvorfor
bruk av arenaer utenfor klasserommet er viktig og kan bidra til dybdelæring hos eleven. undervisning i klasserommet bør settes i sammenheng med undervisning utenfor klasserommet. Når det skjer kaller vi det for å utvide klasserommet. Dere skal få et verktøy for å utvide klasserommet.

3 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Tid Gruppearbeid til forarbeid 15 minutter Faglig påfyll 20 minutter Knytt teori til egen praksis Oppdrag 10 minutter Gruppearbeid om oppdrag Planlegg egen undervisning Totalt 90 minutter

4 Gruppearbeid knyttet til forarbeid
15 minutter

5 Gruppearbeid Diskuter svarene fra forarbeidet to og to sammen (3 minutter). Hvilke arenaer finnes utenfor klasserommet som du kan bruke i undervisninga? Kan du finne gode argumenter for undervisning utenfor klasserommet? Hva finnes utenfor klasserommet som du ikke kan undervise inne i klasserommet? Oppsummer i plenum hva dere snakket om (6 minutter).

6 Ble noen av disse arenaene nevnt?
Skolegården Biblioteket Bedrift i lokalmiljøet Naturen Vitensenter/museum

7 Faglig påfyll 20 minutter

8 Noen studier viser at å utvide klasserommet … (10 minutter)
styrker elevers forståelse av sammenhengen mellom teori og praksis styrker elevers indre motivasjon for læring gjør at elever blir mer aktive og deltakende i undervisninga gjør at språket til elevene utvikler seg – de får et mer utforskende språk gjør at dialogen mellom lærer og elev endrer seg ved at den blir mer likeverdig Dette er noen argumenter for hvorfor det å utvide klasserommet er med på legge til rette for elevers dybdelæring. Diskuter hvordan dette passer med deres erfaringer. (Frøyland, 2011)

9 Noen studier viser at å utvide klasserommet ikke alltid bidrar til dybdelæring … (10 minutter)
Når utvidet klasserom er en «fridag» før sommerferien ikke henger sammen med resten av undervisninga er kun en guidet tur Diskuter hvordan dette passer med deres erfaringer. (Frøyland, 2011)

10 Knytt teori til egen praksis
15 minutter

11 Tenk-par-del (15 minutter)
Har du utvidet klasserommet? Hvilke arenaer har du brukt? Hvordan passer dine erfaringer med det vi nettopp har snakket om? La du til rette for dybdelæring? Tenk: Tenk først hver for dere (2 minutter) Par: Snakk sammen to og to (5 minutter) Del: Oppsummer i plenum (8 minutter)

12 Oppdrag 10 minutter

13 Oppdrag kan bidra til dybdelæring
For at undervisning inne i klasserommet skal henge godt sammen med undervisning utenfor klasserommet, kan bruk av oppdrag være ei løsning. Med oppdrag menes oppgaver som har en oppdragsgiver som ikke er elevenes lærer har en tydelig mottaker (elevene) For å løse oppdraget må elevene delta i undervisning både i og utenfor klasserommet. Oppdraget er målet for hele undervisninga. Bruk av ordet oppdrag har vist seg å være motiverende både for lærer og elev. (Remmen og Frøyland, 2017)

14 Fordeler med oppdrag Elevene må anvende kunnskaper og ferdigheter
For å oppnå disse fordelene må oppdraget brukes aktivt gjennom undervisningsforløpet! Fordeler med oppdrag Elevene må anvende kunnskaper og ferdigheter Bygger forståelse Målet blir tydeligere for elevene og lærer Elevene ser at de må lære noe for å løse oppdraget Danner utgangspunkt for undervisningsplanlegginga Kobler realfag på skolen til reelle utfordringer i samfunnet Elevene opplever at realfag er nyttig Motiverer mange elever Blir tatt på alvor Får gjøre en jobb Fungerer som verktøy for differensiering Alle kan løse oppdraget på sitt nivå Gir anledning til å gå i dybden (Remmen og Frøyland, 2017; Lektor2’s undersøkelser)

15 Kriterier for et oppdrag
Har du erfaringer med slike oppdrag? Kriterier for et oppdrag kommer fra en oppdragsgiver (fiktiv eller ekte) inneholder ei tydelig bestilling på hva elevene skal gjøre for oppdragsgiver ligner på problemstillinger som fagpersoner jobber med krever at elevene må anvende kunnskaper og ferdigheter i realfag (de kan ikke bare «google» svaret) gir elevene mulighet til å ta valg og begrunne valget (oppdraget bør åpne for flere løsningsforslag eller ulike måter å komme fram til løsninga på) angir når og hvordan løsninga på oppdraget skal presenteres (rapport, forskerplakat, presentasjon etc.) (Remmen og Frøyland, 2017)

16 Oppfyller oppgava nedenfor kriteriene for et oppdrag?
Korleis kan det nye skulebygget vårt varmast opp?  Resultatet skal presenterast for byggekomitéen ved skulen.  

17 Nå er oppgava omformulert – oppfyller den kriteriene for oppdrag nå?
Hausten 2017 er det gamle gymnasbygget historie og me flytter inn i nye lokale. Byggekomitéen, som består av entreprenøren Veidekke, arkitektkontoret 4B og administrativt og pedagogisk personale frå skulen, ønskjer råd og innspel til korleis det nye skulebygget kan varmast opp. De skal setje dykk godt inn i ulike måtar for oppvarming vurdert mot kriterier som berekraft, kva som er teknisk mogeleg og økonomi. Sognekraft AS vil bidra med råd og hjelp i arbeidet. Dei vil delta i undervisninga her på skulen, og me skal besøke fjordvarmeanlegget deira. Resultatet av arbeidet skal presenterast for byggekomitéen på fagdagen vår i naturfag fredag 15. april.

18 Gruppearbeid om oppdrag
10 minutter

19 Tenk-par-del (10 minutter)
Bruk de arkene Kriterier for oppdrag og Jakta på gode oppdrag og diskuter: Hvilke oppfyller kriteriene for et oppdrag? Sorter og begrunn. Hva vil dere foreslå å gjøre for å omformulere til oppdrag ? Forklar hvorfor. Tenk: Tenk først hver for dere (2 minutter) Par: Snakk sammen to og to (3 minutter) Del: Oppsummer i plenum (5 minutter)

20 Planlegg egen undervisning
20 minutter

21 Planlegg et oppdrag Når vi planlegger et oppdrag, er det lurt å tenke på innholdet (se kriteriene) at det ser autentisk ut

22 Eksempel Oppdraget kan for eksempel utformes som et brev til elevene.

23 Planlegging skjer over flere moduler
I denne og neste modul er det ikke utprøving med elever. Dere skal i stedet planlegge et undervisningsopplegg med oppdrag. Utkast til oppdrag skal gjøres ferdig før D – Etterarbeid.

24 Finn fram planleggingsarkene
Husk: Oppdraget skal være gjennomførbart – ikke tenk for stort

25 I denne modulen skal kolonne 1 og 2 fylles ut

26 Hvorfor utvide klasserommet? D – Erfaringsdeling
Modul 1 Hvorfor utvide klasserommet? D – Erfaringsdeling

27 Mål Målet med denne modulen er å skape forståelse for hvorfor
bruk av arenaer utenfor klasserommet er viktig og kan bidra til dybdelæring hos eleven. undervisning i klasserommet bør settes i sammenheng med undervisning utenfor klasserommet. Når det skjer kaller vi det for å utvide klasserommet. Dere skal få et verktøy for å utvide klasserommet.

28 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Tid Del erfaringer i grupper 30 minutter Oppsummer i plenum Veien videre 10 minutter Totalt 70 minutter

29 Del erfaringer i grupper (30 minutter)
Del erfaringene med utfylling av de to kolonnene i planleggingsarket i grupper. Hvilket tema har dere valgt? Hvilke skolefag inneholder temaet? Hvilke arenaer utenfor klasserommet tenker dere å ta i bruk? Bruk spesielt tid på å gå gjennom hverandres oppdrag med tanke på at de: kommer fra en oppdragsgiver (fiktiv eller ekte) inneholder ei tydelig bestilling på hva elevene skal gjøre for oppdragsgiver ligner på problemstillinger som fagpersoner jobber med krever at elevene må anvende kunnskaper og ferdigheter i realfag (de kan ikke bare «google» svaret) gir elevene mulighet til å ta valg og begrunne valget (oppdraget bør åpne for flere løsningsforslag eller ulike måter å komme fram til løsninga på) angir når og hvordan løsninga på oppdraget skal presenteres (rapport, forskerplakat, presentasjon osv.) Hver gruppe skal notere ned tanker fra gruppearbeidet som dere ønsker å dele med de andre.

30 Oppsummer i plenum (30 minutter)
Oppsummer i plenum der hver gruppe deler tankene med de andre deltakerne.

31 Veien videre (10 minutter)
Neste modul handler om modellen for utvidet klasserom og hvordan denne kan brukes som et verktøy for å planlegge undervisning som involverer andre læringsarenaer. Dere skal fortsette å planlegge undervisning med oppdraget dere har begynt på i denne modulen. Husk derfor å ta med planleggingsarket (A3-arket). Se gjennom Introduksjon og A – Forarbeid for neste modul.

32 Kilder Frøyland, M. (2011): Hvorfor uteundervisning? Naturfag 2/11, s. 8–11. Remmen, K. B. og Frøyland, M. (2017). «Utvidet klasserom» – Et verktøy for å designe uteundervisning i naturfag. Nordina: Nordic studies in science education. ISSN   Vol. 13, nr. 2, s. 218–229 Lektor2: Resultater fra elev- og lærerundersøkelser, ikke publisert ennå.


Laste ned ppt "Hvorfor utvide klasserommet? B – Samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google