Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

La elevene løse oppdraget B – Samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "La elevene løse oppdraget B – Samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 La elevene løse oppdraget B – Samarbeid
Modul 4 La elevene løse oppdraget B – Samarbeid

2 Mål Målet med denne modulen er å ferdigstille et fullstendig undervisningsopplegg som setter elevene i stand til å løse oppdraget deltakerne lagde i modul 1. Dere skal gjennomføre og evaluere undervisningsopplegget.

3 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Tid Modellen for utvidet klasserom 40 minutter Planlegg egen undervisning Planlegg gjennomføring 10 minutter Totalt 90 minutter

4 Modellen for utvidet klasserom
20 minutter

5 Modellen for utvidet klasserom
I modul 3 jobbet dere med hva som kjennetegner aktiviteter som bidrar til dybdelæring. I denne modulen skal dere planlegge selve undervisninga med aktivitetene elevene skal gjennomføre i ditt opplegg. Velg tema. Finn fram til et oppdrag som elevene skal løse. Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger elevene for å løse oppdraget? Hva kan elevene gjøre på den andre læringsarenaen som de ikke kan gjøre i klasserommet? Velg aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget. Velg aktiviteter for underveisvurdering. I modul 1 og 2 jobbet dere med rammene for undervisningsopplegget dere planlegger.

6 Faser i undervisningsforløpet
Det kan være lurt å dele undervisninga inn i ulike faser, og tenke på hvilke type aktiviteter som passer til hvilken fase. På denne måten er det lettere å se om det er koblinger mellom de ulike aktivitetene i og utenfor klasserommet aktivitetene gir elevene anledning til å anvende sin kompetanse i stadig mer komplekse situasjoner Den første fasen i planleggingsarket heter Introduser oppdraget og vurderingskriteriene. Hva tenker dere er grunnen til at dere skal gi oppdraget til elevene helt først i undervisningsopplegget (dvs. før all teori, innhenting av data og alle andre aktiviteter elevene skal gjennomføre)?

7 Tankeprosessene – verktøy for å kvalitetssikre aktivitetene
For at elevene skal bygge forståelse må aktivitetene stimulere tankeprosessene: Observere nøye og beskrive det som er der Bygge forklaringer og tolkninger Resonnere basert på bevis (evidens) Gjøre koblinger Vurdere ulike synspunkter og perspektiver Fange essensen og formulere konklusjoner Undre seg og stille spørsmål Avdekke kompleksitet og gå i dybden Læringsstrategiene fra modul 3 kan være til hjelp når dere skal planlegge gode aktiviteter. (Ritchhart, Church og Morrison, 2011)

8 Et felles eksempel (20 minutter)
I modul 2 så dere et eksempel på oppdrag (vindusutskifting) og diskuterte hvilke kunnskaper og ferdigheter det krevde. I grupper: På det utdelte arket, se på kunnskapene og ferdighetene og foreslå aktiviteter som vil gi elevene mulighet til å tilegne seg kompetansen de trenger. I hvilken fase tenker du de ulike aktivitetene bør gjennomføres? Hvilke tankeprosesser stimuleres gjennom aktivitetene?

9 Aktiviteter – forslag

10 Refleksjon i plenum (5 minutter)
Hvordan var deres forslag til aktiviteter sammenliknet med det oppsatte forslaget?

11 Planlegg egen undervisning
40 minutter

12 Ta fram ditt eget planleggingsark

13 Planlegg aktiviteter som setter elevene i stand til å løse oppdraget
Ta utgangspunkt i de konkrete kunnskapene og ferdighetene elevene trenger for å løse ditt oppdrag og planlegg aktivitetene i undervisningsopplegget. Husk: Aktivitetene må gi elevene kunnskapene og ferdighetene de trenger for å løse oppdraget (modul 2). Aktivitetene må synliggjøre og bygge forståelse (tankeprosessene og læringsstrategiene fra modul 3). Tenk gjennom hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig å gjennomføre i klasserommet og hvilke aktiviteter som bør gjøres på andre læringsarenaer (modul 1). Tenk gjennom hvordan du skal sjekke underveis hvor elevene er i forhold til målet (= oppdraget).

14 Planlegg gjennomføring
10 minutter

15 Planlegg gjennomføringa av oppleggene
Diskuter når det er hensiktsmessig å gjennomføre de ulike oppleggene dere har planlagt. Etter at dere har gjennomført oppleggene skal dere møtes til ei ny samling D – Etterarbeid der dere: deler erfaringene med bruk av Modellen for utvidet klasserom og oppdrag vurderer hvilke opplegg dere bør implementere i årsplanene jobber med å videreutvikle oppleggene dere ønsker å gjennomføre flere ganger Bestem når dere skal møtes til D – Etterarbeid.

16 La elevene løse oppdraget D – Etterarbeid
Modul 4 La elevene løse oppdraget D – Etterarbeid

17 Mål Målet med denne modulen er å ferdigstille et fullstendig undervisningsopplegg som setter elevene i stand til å løse oppdraget deltakerne lagde i modul 1. Dere skal gjennomføre og evaluere undervisningsopplegget.

18 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Tid Del erfaringer i grupper 40 minutter Refleksjon i plenum 15 minutter Veien videre 10 minutter Totalt 65 minutter

19 Del erfaringer i grupper (40 minutter)
Del erfaringer fra utprøvinga med elevene: Hva synes du om å planlegge og gjennomføre undervisning som tar utgangspunkt i et oppdrag elevene skal løse? Hvilke fordeler vil du trekke fram? Hvilke utfordringer oppsto? Hvilke justeringer vil du gjøre før neste gjennomføring for at oppleggene skal fungere enda bedre? Hvordan vurderer du elevenes motivasjon og læringsutbytte i dette undervisningsopplegget? Hvordan synes du opplegget fungerte sammenlignet med andre ganger du har involvert andre læringsarenaer i undervisninga? Noter ned noen punkter fra diskusjonen gruppa vil dele med de andre.

20 Refleksjon i plenum (15 minutter)
Hver gruppe deler sine punkter med de andre.

21 Veien videre (10 minutter)
Diskuter i plenum: Hvilke opplegg bør dere implementere i årsplanene? Trinn? Tid på året?


Laste ned ppt "La elevene løse oppdraget B – Samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google