Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 2 – Elevens tenkning gjennom samtale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 2 – Elevens tenkning gjennom samtale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 2 – Elevens tenkning gjennom samtale
Oppfølging Click to edit Master title style Utarbeidet i samarbeid med Statped

2 Mål Målet med modulen er å kunne se verdien av matematiske samtaler og få erfaring med bruk av samtaletrekk for å lede matematiske samtaler med god kvalitet. For at alle elever skal ha utbytte av matematikkundervisningen, må læreren legge til rette for at elevene får mulighet til å tenke, drøfte og resonnere omkring matematiske begreper, problemer og løsningsstrategier. Det gjelder ikke minst for elever som presterer lavt i matematikk. Gjennom matematiske samtaler blir læreren kjent med elevenes tenkning. Hensikten er å gjennomføre faglige samtaler med høy kvalitet der alle elevene deltar med egne tanker, idéer og resonnement.

3 Tidsplan for denne modulen
Aktivitet Anbefalt tidsbruk A – Forarbeid 30 minutter B – Samarbeid 90 minutter C – Utprøving D – Etterarbeid 45 minutter Hele modulen 195 minutter

4 A – Forarbeid 30 minutter

5 Individuelt arbeid Les Samtaletrekk – redskap i matematiske diskusjoner og Plakat med samtaletrekk. Marker deler du finner spesielt viktige, relevante eller interessante. Vurder på hvilken måte disse aspektene kan ha betydning for elever som presterer lavt i matematikk. Se filmen Bruk av samtaletrekk i matematikkundervisningen aktiviserer flere elever og øker engasjementet. Noter tankene dine og ta med notatene til B - Samarbeid.

6 B – Samarbeid 90 minutter

7 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Anbefalt tidsbruk Oppsummering A – Forarbeid 30 minutter Planlegg aktivitet Øving Hele økta 90 minutter

8 Oppsummering A - Forarbeid
30 minutter

9 Gruppediskusjon og plenum
Individuelt (5 minutter) Les gjennom notatene dine og gjør deg klar til gruppediskusjon Gruppe (15 minutter) Bruk notatene fra forarbeidet og diskuter i grupper på tre-fire personer. Diskuter momentene dere har markert i lys av filmen. Velg et par momenter dere vil løfte fram i plenum. Plenum (10 minutter) Gruppene deler momentene de har valgt.

10 Planlegg aktivitet 30 minutter

11 Bruk av samtaletrekk Les Bruk av samtaletrekk i «Hvilket tall skal ut?» [pdf] og marker eksempel på bruk av samtaletrekk i teksten. Gå sammen i grupper på tre-fire personer og diskuter Hvilke grep bruker læreren for å rette elevenes oppmerksomhet mot hverandres innspill? Når tenker dere at læreren benytter samtaletrekket Vente, og hvordan vil du vurdere hvor lang tid elevene trenger for å tenke? Hvilke andre samtaletrekk blir benyttet i dette eksempelet, hvor og hvordan?

12 3 Hvem eller hva skal ut? Velg noen av oppgavene i aktiviteten Hvem eller hva skal ut? [pdf] Diskuter i gruppene Hva ønsker dere å oppnå med aktiviteten (matematiske idéer eller begreper, elevenes deltakelse etc.) Hvordan vil dere bruke samtaletrekk i ulike faser av aktiviteten for å fremme elevenes resonnering? Hvordan skal dere få elevene til å bidra i samtalen og være delaktige i å vurdere ulike resonnement fra medelever? Hvilke argumenter kan elevene komme med for å forsvare sine resonnement? Hvordan vil dere dokumentere elevenes tanker og resonnement (egne notater, lydopptak, video e.l.).

13 Øving 30 minutter

14 Rollespill Gjennomfør den planlagte aktiviteten som et rollespill hvor en av deltakerne er «lærer». De øvrige deltakerne er «elever» i rollespillet. Fokus for «læreren» er å ta i bruk og gjøre erfaringer med bruk av samtaletrekk. I lys av rollespillet, diskuter erfaringene med bruk av samtaletrekk med henblikk på: elevenes resonnering elevenes deltakelse og engasjement elever som presterer lavt Gjør eventuelle endringer før utprøving med egne elever.

15 C – Utprøving 30 minutter

16 Gjennomføring av Hvem eller hva skal ut?
3 Gjennomfør aktiviteten med elever slik dere planla den under forberedelsene. Det er fint hvis en kollega kan observere gjennomføringen og ta notater underveis. Under gjennomføringen skal dere reflektere over Hvilke samtaletrekk var i bruk og når ble de brukt? Hvordan var elevenes engasjement og medvirkning i samtalen? Legg spesielt merke til elever som vanligvis ikke deltar så mye. Hva fikk dere vite om elevenes tenkning? Hva opplevde dere som spesielt utfordrende?

17 D – Etterarbeid 45 minutter

18 Erfaringsdeling fra utprøving
Grupper: 10 minutter Plenum: 20 minutter

19 Erfaringsdeling i grupper
Del erfaringene fra utprøvingen knyttet til refleksjonsspørsmålene i C- Utprøving Hvilke samtaletrekk var i bruk og når ble de brukt? Hvordan var elevenes engasjement og medvirkning i samtalen? Hva fikk dere vite om elevens tenkning? Hva opplevde dere som spesielt utfordrende? Velg et par momenter gruppen vil dele i plenum.

20 Erfaringsdeling i plenum
Gruppene deler sentrale momenter fra gruppediskusjonen. Drøftingsspørsmål: Hvilken betydning har bruk av samtaletrekk har for å inkludere flere elever i klassediskusjonen? Hva får dere vite om elevenes tenkning gjennom bruk av samtaletrekk og hvorfor kan dette være viktig? Hvilken betydning har bruk av samtaletrekk for elever som presterer lavt i matematikk? Hvordan var elevenes engasjement og medvirkning i samtalen?

21 Konsekvenser for matematikkundervisningen
15 minutter

22 Bruk av samtaletrekk Diskuter spørsmålene i kollegiet, og bli enige om en felles praksis for din skole Hvordan vil dere bruke samtaletrekk i det videre arbeidet i skolen? Hva kan dere konkret gjøre i det daglige arbeidet for å støtte hverandre?

23 Anbefalt modul under introduksjon
Neste modul Anbefalt modul under introduksjon

24 Referanser Wæge, K. (2015). "Samtaletrekk - redskap i matematiske diskusjoner." Tangenten(2): Kazemi, E. and A. Hintz (2014). Intentional talk: How to structure and lead productive mathematical discussions, Stenhouse Publishers.

25 Click to edit Master title style


Laste ned ppt "Modul 2 – Elevens tenkning gjennom samtale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google