Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid og konflikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid og konflikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid og konflikt

2 Samarbeid Samarbeid er felles innsats for å gjennomføre oppgaver og nå i mål Både som elev og senere som arbeidstaker vil du være i situasjoner der du skal samarbeide med andre

3

4 Samarbeid Hva skal til for at samarbeid i en gruppe skal fungere?
Krever kunnskap om gruppeprosesser, dvs. hvordan kommunikasjon og samhandling foregår mellom deltakerne

5 Samarbeid – roller I en gruppe har deltakerne forskjellige roller
Med roller menes de forventningene som er knyttet til en spesiell posisjon, f.eks. leder, sekretær, ordstyrer. Dette kaller vi formelle roller, roller som blir fordelt og som det er knyttet bestemte forventninger til I tillegg kan gruppemedlemmene har uformelle roller. Det er roller som ikke er avtalt, som henger sammen med personlighet og egenskaper, som klovn, igangsetter og oppfinner

6 Samarbeid - normer Uskrevne regler for hvordan vi skal oppføre oss
Normene kan være uttalte eller tause, men gruppemedlemmen vet som regel at de finnes Eksempler på normer en gruppe kan ha: Hvordan du kler deg Hvordan du skal snakke Hvem som har rett til å bestemme Når noen bryter normene, reagerer ofte gruppa med sanksjoner, en slags straff. Eksempler er latterliggjøring og utfrysing

7 Samarbeid – klimaet i gruppa
Skal samarbeidet bli godt, må kommunikasjonen i gruppa være god, medlemmene må forstå hverandre I tillegg er det følelsesmessige klimaet i gruppa viktig, dvs. stemningen som gjør at det er godt eller mindre godt å være i gruppa I en gruppe med godt følelsesmessig klima bør gruppemedlemmene Være åpne Gi positive tilbakemeldinger Lytte til hverandre Ha en åpen holdning til oppgavene som skal løses

8 Uenighet og konflikt Når uenigheter fører til negative følelser hos den ene parten eller hos begge partene, oppstår det en konflikt Konflikter er en naturlig del av et samarbeid og må håndteres på en god måte Behovskonflikter Verdikonflikter

9 Forebygging av konflikter
Konflikter kan forebygges ved at en blir enige om gode regler i gruppa får tydelig fram hva som er målet med arbeidet hvilke rammer skal vi holde oss til? skal noen lede arbeidet? hva gjør vi hvis noen ikke gjør det vi er blitt enige om?

10


Laste ned ppt "Samarbeid og konflikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google