Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konflikthåndtering. Fra Inkluderende arbeidsliv.. Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konflikthåndtering. Fra Inkluderende arbeidsliv.. Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konflikthåndtering

2 Fra Inkluderende arbeidsliv.. Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor, men håndteres ikke konflikter, kan det vokse til et arbeidsmiljøproblem og i verste fall psykososiale problemer for de involverte.

3 Definisjon på en konflikt Prosessen som settes i gang når en part føler at en annen part har forhindret eller ødelagt, eller kan komme til å forhindre eller ødelegge noe som betyr noe for han eller henne.

4 Hva er en konflikt? Tradisjonelt syn - Konflikt er negativt og uønsket ”rusk i maskineriet” Moderne syn - inkluderende, mangfoldig og endringsvillig arbeidsliv Med konflikt menes det i denne sammenheng en mellommenneskelig uoverensstemmelse mellom enkeltpersoner eller grupper på en arbeidsplass hvor det utvikler seg et sterkt motsetningsforhold

5 Hva skaper konflikter Organisering og struktur Forhold som kjennetegner arbeidsgruppen eller avdelingen Kjennetegn ved arbeidsmiljøet og måten arbeidet fordeles på Forholdet mellom enkeltpersoner Situasjoner den enkelte person befinner seg i

6 Organisering og struktur Formelle og fysiske strukturer -Er arbeidslagene/gruppene hensiktsmessig organisert, rapporteringsplikt, byråkrati, (unødige nivåer), lokalisering, fellesarenaer osv. Begrensede ressurser som skal fordeles -Konkurranse om ressurser, makt, anerkjennelse. Ikke klare retningslinjer, fører til uklarheter om forhold, rettigheter og plikter Uklarhet rundt ansvar og myndighet -Hvem har ansvar for hva, uklarhet rundt dette kan for føre til forsuring av arbeidsmiljøet - spisse albuer, sprikende interesser, baksnakking osv. Uheldige belønningssystemer -bonuslønn, frynsegoder og lignende kan skape konkurranse mellom medarbeidere og en følelse av urettferdighet og mangel på anerkjennelse

7 Arbeidsgruppen eller avdelingen Mellommenneskelige relasjoner Dårlig kjemi, dårlig eller fraværende ledelse, dårlig kommunikasjon, kritikk som ikke er Konstruktiv, baksnakking, ekskluderende. Samarbeidskonflikt Verdigrunnlag og kultur/subkultur Forskjellig verdigrunnlag (politisk, religion, arbeidsmoral, lojalitet, etikk og moral, Grupperinger (røykere) Verdikonflikt Kompetansenivå Forskjellig bakgrunn med tanke på utdannelse og praksis, evne til å ta i bruk ny teknologi, endringsvilje osv. Interessemotsetning, strategi

8 Arbeidsmiljø og arbeidsfordeling Bedriftskultur Avhengighet av hverandre og liten mulighet til å styre egne arbeidsoppgaver Jobbrotasjon og utviklingsmuligheter

9 Egenskaper ved konflikten En konflikt kan være fastlåst og vanskelig å håndtere Eller.. den kan føre til en løsning på et underliggende problem som gir ny motivasjon og drivkraft

10 Konfliktnivåer

11 Konflikthåndtering Verktøy Forbygge konflikter Søke en løsning på konflikten Finne en måte å leve med konflikten på Undertrykke eller overse konflikten Forsøke å skape et kompromiss Dempe motsetningene og frustrasjonene til et akseptabelt nivå

12 For å få det til En konstruktiv holdning til fenomenet konflikt En god forståelse av hva konflikt er og hvordan de utvikles Gode kommunikasjonsferdigheter En klar holdning til at utilbørlig adferd uansett grunn ikke er akseptabelt En god forståelse av lovverk og avtaler (Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter )

13 Ulike modeller for konflikthåndtering Autoritær Megling Juridisk Demokratisk Forhandling Ignorering

14 Det beste verktøyet Kommunikasjon Åpent og direkte Empati og realitetsorientering

15 Gruppeoppgaver Diskuter konflikter dere har opplevd. Del opplevelsene med de andre i gruppen. Hvordan ble disse konfliktene løst? Positive og negative erfaringer Presentasjon fra de ulike gruppene


Laste ned ppt "Konflikthåndtering. Fra Inkluderende arbeidsliv.. Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google