Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial kompetanse og empati. Sosial kompetanse Sosial: forholdet mellom mennesker Kompetanse: dyktighet Sosial kompetanse: evnen til å fungere godt sammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial kompetanse og empati. Sosial kompetanse Sosial: forholdet mellom mennesker Kompetanse: dyktighet Sosial kompetanse: evnen til å fungere godt sammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial kompetanse og empati

2 Sosial kompetanse Sosial: forholdet mellom mennesker Kompetanse: dyktighet Sosial kompetanse: evnen til å fungere godt sammen med mennesker i ulike sammenhenger

3 Byggesteinene i sosial kompetanse

4 Viktige begreper i kapittel 2

5 Selvhevdelse Kan forstås på både en positiv og en negativ måte Positiv selvhevdelse: tydelig og selvbevisst i møtet med andre, men i stand til å verdsette andre –En person som kan uttrykke sine ønsker, behov og meninger uten at dette går på bekostning av andre –Kunne si nei til ting du ikke ønsker å være med på –Et eksempel på negativ selvhevdelse: En brautende person som skryter og overkjører andre, og ikke lytter til andres side av en sak

6 Selvkontroll Evne til å vurdere hva som er passende oppførsel, og kontrollere seg selv slik at du reagerer hensiktsmessig en situasjon Evne til å tilpasse egne følelser, både gode og vonde, til situasjonen Evnen til selvkontroll blir spesielt tydelig i situasjoner der du blir provosert eller presset

7 Ansvarlighet Å ta ansvar er å vise at du er til å stole på overfor kollegaer, kunder, pasienter og andre brukere du har kontakt med –Eksempel: Gi beskjed om forsentkomming Når du viser ansvarlighet er du med på å skape et godt samarbeidsklima Handler også om å tenke igjennom konsekvensene av handlinger og stå for feil

8 Humor og glede Sosial kompetanse handler også om å kunne bruke humor riktig i ulike sammenhenger slik at det skaper glede og positive følelser Å kunne glede seg når andre lykkes med noe

9 Samarbeidsferdigheter Innebærer å ha evne til å handle sammen Å ville andre vel og ønske å være til hjelp Å gjøre hverandre gode Å være innstilt på å samarbeide kan f.eks. være: –Å bidra med ideer –Anerkjenne og oppmuntre andre –Å kunne dele med andre –Å lytte til det andre sier –Å bidra med egne synspunkter –Å kunne ta imot og følge beskjeder

10 Problemløsende atferd Å ha en væremåte som bidrar til å hindre at problemer oppstår, eller at en løser konflikter som allerede eksisterer Eksempler på problemløsende atferd: –Sette ord på uenighet før det blir en stor konflikt –Være tydelig slik du unngår misforståelser –Kunne bruke ulike strategier for konflikthåndtering –Forstå hvordan du selv er, hvordan du virker inn på andre og kunne endre atferden din i forskjellige situasjoner –Finne løsninger på praktiske situasjoner i yrkessammenheng

11 Empati Evnen til å sette seg inn i og forstå et annet menneskes reaksjon i en gitt situasjon Evne til å skille mellom egne følelser og den andres følelser i situasjonen Handler både om å forstå den andre og om å forstå seg selv Empati kommer til uttrykk gjennom positiv nysjerrighet og ønske om å forstå, og gjennom kroppsspråk, ord og handling

12 Byggesteinene i sosial kompetanse

13


Laste ned ppt "Sosial kompetanse og empati. Sosial kompetanse Sosial: forholdet mellom mennesker Kompetanse: dyktighet Sosial kompetanse: evnen til å fungere godt sammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google