Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lover og avtaler i arbeidslivet 1. Arbeidsmiljøloven 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lover og avtaler i arbeidslivet 1. Arbeidsmiljøloven 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lover og avtaler i arbeidslivet 1

2 Arbeidsmiljøloven 2

3 Regulerer hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker skal opptre i arbeidslivet

4 Arbeidsmiljøloven Loven sier at arbeidsmiljøet skal være slik at man ikke blir syk av det. Arbeidsmiljøet skal med andre ord være helsefremmende.

5 Arbeidsmiljøloven Det skal være trygge arbeidsforhold og likebehandling i arbeidslivet Arbeidsmiljøloven skal bidra til et inkluderende arbeidsliv Det skal legges til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon

6 Arbeidsmiljøloven Et eget kapittel regulerer arbeid for barn og unge, og inneholder blant annet: Forbud mot barnearbeid Spesielle bestemmelser om arbeidstid for unge Spesielle bestemmelser om pauser og fritid

7 Arbeidsmiljøloven Alle skal ha en skriftlig arbeidsavtale Denne avtalen skal inngås så snart som mulig og ikke senere enn en måned etter at man har begynt i jobben Hvis arbeidsforholdet er kortere enn en måned skal arbeidsavtalen inngås umiddelbart

8 Arbeidsmiljøloven Arbeidsavtalen skal minst inneholde Partenes identitet Arbeidsplassen (hvor man skal jobbe) Beskrivelse av arbeidet Tidspunktet for arbeidets begynnelse Forventet varighet (midlertidig jobb) Eventuelle prøvetidsbestemmelser Rett til ferie og feriepenger

9 Arbeidsmiljøloven Arbeidsavtale forts… Regler for fastsetting av ferie Oppsigelsesfrister (for begge parter) Lønn og eventuelle godtgjøringer Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid Lengde på pauser Opplysninger om eventuelle tariffavtaler

10 Arbeidsmiljøloven OBS ! Det er ikke lov å avtale noen dårligere ordninger enn loven bestemmer

11 Tariffavtaler En avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne Tariffavtalene sikrer bedre vilkår enn loven Den 5. ferieuken er tariffestet

12 Tariffavtaler De fleste arbeidsgivere er medlemmer av en arbeidsgiverorganisasjon Mange arbeidstakere er medlemmer av en arbeidstakerorganisasjon

13 Tariffavtaler Arbeidstvistloven regulerer inngåelse av tariffavtaler. Den gir fagforeningene rett til å kreve og opprette tariffavtaler. Arbeidstvistloven bestemmer hvordan enighet og uenighet håndteres. Arbeidstvistloven omtaler retten til streik og lock-out. 13

14 Hovedavtaler Tariffavtalens del 1 Regulerer retten til medbestemmelse og medinnflytelse gjennom å velge tillitsvalgte som representerer medlemmene Hovedavtalene sier at partene er likeverdige og at de (arbeidsgiver og arbeidstaker) har plikt til å samarbeide

15 Overenskomster Tariffavtalens del 2 Arbeidstakerne har en reell innflytelse på det som står i overenskomstene gjennom sine tillitsvalgte og fagforeninger

16 En overenskomst bestemmer blant annet Hvor mye lønn en arbeidstaker har krav på Nærmere regler om ansettelsesforhold Nærmere regler om arbeidstid Spesielle fordeler (f eks. betalt spisepause) 16

17 Oppsummering Arbeidsmiljøloven er en minstelov Tariffavtalene sikrer bedre vilkår enn loven Alle skal ha en skriftlig arbeidsavtale Man kan ikke ha lønns- og arbeidsvilkår som er dårligere enn det som står i tariffavtalen


Laste ned ppt "Lover og avtaler i arbeidslivet 1. Arbeidsmiljøloven 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google