Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidet med prosjektskissen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidet med prosjektskissen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidet med prosjektskissen
SGO4001 høsten 2004 Per Gunnar Røe

2 Hensikten med en prosjektskisse
Komme i gang med tankearbeidet (valg av tema, problemstilling, teori og empiri) Legge grunnlaget for arbeidet med masteroppgaven Oppdage uklarheter og problemer i valg av problemstilling Gjøre det lettere for veilederen, og gjøre veiledningen mer målrettet og konkret Prosjektbeskrivelsen/-skissen/-søknaden er en viktig sjanger i deler av yrkeslivet

3 Hva bør en god p-skisse gjøre?
Pirre leserens nysgjerrighet eller vekke interesse (uten at det blir journalistisk) Presentere tema og problemstilling på en tydelig måte Gi en god begrunnelse for valg av problemstilling Presentere teori (og litteratur), og hvordan den skal brukes (det siste er svært viktig) Redegjøre kort for metode for datainnsamling og analyse (også for kvalitative studier)

4 Innhold Innledning: Bakgrunn og presentasjon av problemstilling
Teoretisk perspektiv: Presentasjon av teori(er) og sentral litteratur Metodisk tilnærming: Hva slags data som skal samles inn, hvordan og hvorfor (det er viktig å begrunne valgte metode(r)) Plan for gjennomføring: Tidsplan for de ulike fasene Litteraturliste: Kun den litteraturen det er vist til i skissen

5 Andre ting Oppgaven bør være mellom 5 og 7 sider
Bruk linjeavstand 1,5 og fontstørrelse 12 Skriv klart og tydelig (unngå tvetydeligheter og uklare idéer)


Laste ned ppt "Arbeidet med prosjektskissen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google