Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EST4001: Metode og prosjektbeskrivelse Introduksjon onsdag 7. 9. 2005 Ragnhild Tronstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EST4001: Metode og prosjektbeskrivelse Introduksjon onsdag 7. 9. 2005 Ragnhild Tronstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 EST4001: Metode og prosjektbeskrivelse Introduksjon onsdag 7. 9. 2005 Ragnhild Tronstad

2 Prosjektbeskrivelsen Arbeidstittel Tema, begrunnelse, faglig plassering, Problemstilling Teoretiske perspektiver Metodisk tilnærming Disposisjon/kapitteloversikt Tidsplan Litteraturliste

3 Om å finne tema for masteroppgaven Interesse, først og fremst! Sjekk litteraturlister og indekser Hva er særlig aktuelt i fagmiljøet? Originalitet Må finnes litteratur om emnet

4 Om å finne tema for masteroppgaven Komparativ analyse av ulike uttrykksformer innenfor samme fagfelt Komparativ analyse av ulike uttrykksformer innenfor ulike fagfelt Overføring av begrep eller teori fra et fagfelt til et annet Komparativ analyse av teoretiske begreper på tvers av etablerte faggrenser Modifisere og/eller kombinere teorier fra ulike fagfelt for å forstå et fenomen

5 Om å finne tema for masteroppgaven Film noir og tragedien Audiovisuell vreng fra New York - nyskapende rock fra Sonic Youth Kritisk Paranoisk Metainstitusjon. En sammenligning av metafiksjon med metainstitusjon Film-/videoessay og framstilling av virkelighet Duchamp - en klokke som gikk for fort

6 Å begrunne et prosjekt estetisk kulturelt teoretisk historisk samfunnsmessig

7 Å begrunne et prosjekt I am studying X because I want to find out who/what/when/where/whether/why/how in order to help my reader understand how/why/whether(Booth, 49-51)

8 Fra tema til problemområde til problemstilling A topic is usually too broad if you can state it in four or five words. (Booth et.al., 43) Still spørsmål til temaet: Hvordan, hvorfor?

9 Problemstillingen skal gi et perspektiv på det du skriver om skal lede deg gjennom arbeidet med oppgaven skal være en rød tråd (alt i oppgaven skal være relevant for problemstillingen – problemstillingen hjelper deg å se hva som er relevant og irrelevant) hjelper deg å avgrense teksten gjør lesingen av faglitteratur mer planmessig gjør oppgaven lettere å disponere gjør det enklere å trekke en konklusjon og vite når du er ferdig hjelper leseren til å lese med tanke på det som er vesentlig i teksten

10 Strategier for å komme i gang med skrivingen Tenkeskriving: dagbok, mappe, weblog Presentasjonsskriving Hurtigskriving kommer over skriveterskelen, få ord på papiret utfordrer myten om inspirasjon setter den indre kritikeren ut av spill og våger å skrive dårlig i første omgang skriver et rettfram og personlig språk får ideer gjennom skrivingen (Dysthe et. al., 48)

11 Gruppeoppgave Forslag til masteroppgaveprosjekt. Gjør rede for tema/forskningsobjekt(er) og formuler en problemstilling. Presiser gjerne problemstillingen med underproblemstillinger. Begrunn prosjektet: På hvilket nivå (kulturelt, samfunnsmessig, historisk, estetisk eller teoretisk) er prosjektet særlig interessant? (Jf. Booths formulering.)

12 Innleveringsoppgave 16. sept. Prosjektskisse med problemstilling 1/2-1 side tema problemstilling evt. underproblemstillinger


Laste ned ppt "EST4001: Metode og prosjektbeskrivelse Introduksjon onsdag 7. 9. 2005 Ragnhild Tronstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google