Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode Studiepoeng: 20 Obligatorisk for alle masterstudenter i journalistikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode Studiepoeng: 20 Obligatorisk for alle masterstudenter i journalistikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode Studiepoeng: 20 Obligatorisk for alle masterstudenter i journalistikk

2 Hovedformål  Gi masterstudenten oversikt over teoretiske og metodiske problemstillinger som raskt kan hjelpe deg i gang med studiet  Formulering av en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven  Gi en første trening i akademisk skriving

3 Pensum  Pensumlitteraturen finner du sammen med andre opplysninger under Jour4110 på emnesiden: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ME VIT4895/index.xml http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ME VIT4895/index.xml http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ME VIT4895/index.xml  Anbefalt prioritert lesning i starten: B. Selizer, Taking Journalism seriously. News and the Academy (Sage)

4 Forelesninger  13 dobbeltforelesninger om teoretiske og metodiske emner.  Tidspunkt: Onsdager 16.15 – 18.00  Første forelesning: 28. august. Obligatorisk fremmøte.  Sted; Rom 208, IMK

5 Arbeidsseminarer  Formål: Pensumoppfølging og eksamensrelevant gruppearbeid: drøfting av essays og prosjektskisser  Seminaransvarlig: Ragnhild Fjellro  Tidspunkt: Onsdager 12.15 – 14.00  Start: 5.9. Obligatorisk fremmøte.  Sted: Rom 207, IMK

6 Eksamen  1) Teoretisk/metodologisk essay på inntil 12 sider. Tema skal godkjennes av faglærer innen 1.10. Frist for innlevering: 1.11. Karaktersetting: A-F  2) Prosjektbeskrivelse for egen mastergradsoppgave. Innleveringsfrist 1.12. Karaktersetting; Bestått/ikke bestått.

7 Masteroppgaven  Studiepoeng: 60  To alternativer:  1) En teoretisk/empirisk avhandling.  2) Et større journalistisk arbeid, supplert med en reflekterende, metodisk rapport

8 Andre journalistikkurs i høst  JBI/HiO: Litterær journalistikk (10 poeng)  IMK: Jour4424: Kriminaljournalistikk (10 poeng)  Jour4699: Freedom of expression – discourses, principles, practices.

9 Programrådet for journalistikk  Programrådet består av representanter fra UiO og HiO, samt en valgt studentrepresentant. 2-3 møter per semester.  Ansvar for det faglige innholdet i studiet, studentenes progresjon, faglige-sosiale tiltak, opptak til studiet.  Instituttene/avdelingene (IMK og JBI) har ansvaret for det konkrete kurstilbudet.

10 Faglig høstseminar  Tidspunkt: Fredag 12. oktober kl. 10.00 -15.00. Etterpå: Felles middag for studentdeltakerne.  Program: Tidligere hovedfags/masterstudenter (ferdig H-06 og V-07) presenterer resultater fra sitt forskningsarbeid.  Målgruppe: Nye og gamle masterstudenter  I journalistikk  Arrangør: IMK og JBI i samarbeid med Institutt for Journalistikk.


Laste ned ppt "Jour4110 Journalistikkforskning: teori og metode Studiepoeng: 20 Obligatorisk for alle masterstudenter i journalistikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google