Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dmmh.no Ledelse av personalets læring og barns læring – TO SIDER AV SAMME SAK? Kari Hoås Moen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dmmh.no Ledelse av personalets læring og barns læring – TO SIDER AV SAMME SAK? Kari Hoås Moen"— Utskrift av presentasjonen:

1 dmmh.no Ledelse av personalets læring og barns læring – TO SIDER AV SAMME SAK? Kari Hoås Moen 27.10.2016

2 dmmh.no PEDAGOGISKE LEDELSE Kilde: Gotvassli & Vannebo (2016, s. 260)

3 dmmh.no PEDAGOGISK LEDELSE: LEDELSE AV EN LÆRENDE BARNEHAGE Lærende barnehage Læringsarena for barn Lærende organisasjon

4 dmmh.no 0 LEDELSE OG ELEVERS LÆRINGSUTBYTTE I SKOLEN Pedagogisk (instructional) ledelse sentralt for elevers læringsutbytte i skolen (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008) Dimensjon med størst innvirkning: Lederen fremmer og deltar i lærernes formelle og uformelle læring. Hvorfor det? Relevans for barnehagen?

5 dmmh.no ARBEID MED BARNS LÆRING I BARNEHAGEN I hvor stor grad brukes følgende aktiviteter i din barnehage for å fremme en lærende barnehage? 6 I svært stor grad* Strukturerte læringsaktiviteter for barn 9 % Arbeid med barns læring basert på omsorg, lek og danning 31 % * Inngår i seksdelt skal fra «1 I svært liten grad» til «6 I svært stor grad», samt «vet ikke». Andel styrere som har svart «6 I svært stor grad».

6 dmmh.no Andel styrerne som har svart «6 i stor grad»* på spørsmål om i hvilken barnehagen har arbeidet systematisk med læring knyttet til sosial kompetanse og fagområder. (N = 1283-1301). I hvilken grad har din barnehage i inneværende år arbeidet systematisk med barns læring knyttet til:6 I svært stor grad Sosial kompetanse48 % Språk, tekst og kommunikasjon37 % Kropp, bevegelse og helse22 % Kunst, kultur og kreativitet11 % Natur, miljø, teknikk12 % Religion, etikk og filosofi 7 % Nærmiljø og samfunn11 % Antall, rom og form17 % * Inngår i seksdelt skal fra «1 I svært liten grad» til «6 I svært stor grad», samt «vet ikke».

7 dmmh.no BARNEHAGENS ARBEID MED SKOLEFORBEREDENDE TILTAK I hvilken grad er de skoleforberedende tiltakene i din barnehage knyttet til følgende områder? 6 I svært stor grad Sosial trening69 % Læring av praktiske ferdigheter46 % Skrivetrening8 % Lesetrening6 % Trening av tall, rom og form20 % Andel styrere som har svart «6 I svært stor grad»* på spørsmål om arbeid med fem mulige skoleforberedende tiltak (N=1294-1299). * Inngår i seksdelt skal fra «1 I svært liten grad» til «6 I svært stor grad», samt «vet ikke».

8 dmmh.no ANALYSEMODELL I Moen (2016, s. 282)

9 dmmh.no ANALYSEMODELL II

10 dmmh.no FORHOLD SOM HAR MEST INNVIRKNING PÅ ARBEIDET BARNS LÆRING Organiserte/strukturerte tiltak i personalets kompetanseutvikling Styrer involverer seg ved å utfordre personalet til å se ting på nye måter Personalet har stor grad av frihet til å ta egne faglige initiativ (motiverende) Har arbeidet mye med å komme frem til felles læringssyn Ulike faktorer har i forskjellig grad innvirkning på ulike dimensjoner ved barns læring

11 dmmh.no UTVIKLING AV SYN PÅ BARNS LÆRING I PERSONALET – STYRERS ARBEID Varierende hvor eksplisitt styrer har arbeidet Bringer inn påfyll fra internt og eksternt hold Organiserer og identifiserer arenaer for personalets læring Fasiliteter til dialog og refleksjon og utfordrer mentale modeller om verdier og læring Utøver i forskjellig grad direkte og indirekte ledelse på formelle og uformelle arenaer (jf. Jacobsen & Thorsvik, 2013) Har i varierende grad endt opp med felles, eksplisitt læringssyn Bevissthet om det som skrives ned (vekt på samsvar mellom uttalt teori og praksisteori jf. Argyris & Schön, 1978).

12 dmmh.no STYRER A - HØY BEVISSTHET OG EKSPLISITT ARBEID Og da er jo det med læring et av begrepene som vi har diskutert. Altså, hva betyr læring for oss? Hva er gode læreprosesser? Hvordan kan vi skape gode læreprosesser? Hvordan er det viktig at rommene ser ut for at det skal bli gode læringsprosesser? Osv. osv. Så det har vi jobba masse med. Vi har jo diskutert læringssynet vårt - hva slags læringssyn har vi i forhold til barn. …. Og - det som på en måte har vært viktige prosesser. … Vi starta helt på skratch. Altså vi - når barnehagen var helt ny, så var vi så heldig å få være med i en kursrekke som heter Kompetente barn og unge, som X kommune arrangerte.

13 dmmh.no STYRER B - OM EKSPLISITT LÆRINGSSYN I: Læringssynet til barnehagen – har det kommet tydelig fram i profileringen deres? S: Ja, det gjør det. Det er veldig tydelig. Det er skriftliggjort både i langtidsplanen og årsplanen vår og - Vi har en visjon som heter «vi oppdager verden sammen», og den rommer jo veldig mye. Men den sier samtidig noe om – vi gjør det sammen. Altså er det ikke bare de voksne som driver eller barns som driver, men vi gjør det faktisk sammen. Det er utgangspunktet for alt vi gjør. Men vi har et veldig uttalt læringssyn, og vårt læringssyn tar utgangspunkt i flere ting, men barns medvirkning i læringssynet er veldig viktig for oss.

14 dmmh.no UTFORDRINGER Tidkrevende prosesser (store forskjeller i kompetanse, ustabilitet i personalet, tar tid å internalisere nye praksiser) Dilemma: Hvor mye skal leder blande seg inn?

15 dmmh.no LEDELSE AV PERSONALETS LÆRING OG BARNS LÆRING - bl.a. når leder fremmer læringsprosesser i personalet om barns (og med) læring i barnehagen Lærende barnehage Læringsarena for barn Lærende organisasjon Læringskultur i barnehagen

16 dmmh.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Dmmh.no Ledelse av personalets læring og barns læring – TO SIDER AV SAMME SAK? Kari Hoås Moen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google