Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Du och jag, Alfred! «Hvordan er DU som voksen i barnehagen? Er du en Alfred for noen barn?» «Hvordan er DU som voksen i barnehagen? Er du en «Alfred» for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Du och jag, Alfred! «Hvordan er DU som voksen i barnehagen? Er du en Alfred for noen barn?» «Hvordan er DU som voksen i barnehagen? Er du en «Alfred» for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Du och jag, Alfred! «Hvordan er DU som voksen i barnehagen? Er du en Alfred for noen barn?» «Hvordan er DU som voksen i barnehagen? Er du en «Alfred» for noen barn?» «Å jobbe i barnehage handler om det å være klar over sin egen påvirkning på barna. Hvordan er vår atferd? Er vi bevisst våre holdninger og verdier i møte med barn?»

2 - Mål for dagen; vi skal reflekter rundt VOKSENROLLEN i barnehagen. -Vi skal bli bevisst vår væremåte gjennom å reflektere gjennom egen praksis slik at vi handler mer bevisst i vår relasjon til barn. - god rollemodell for barna og gjerne andre voksne. Innhold; 1.Hva sier Rammeplanen om voksenrollen? Egne refleksjoner. 2.«Jeg er en anerkjennende voksen» 3.Relasjonsbygging med barn «Jag och du, Alfred!» 4.Barns trivsel – voksnes ansvar. 5.Handlingsplan mot mobbing,- å skape et inkluderende miljø i barnehagen Innhold; 1.Hva sier Rammeplanen om voksenrollen? Egne refleksjoner. 2.«Jeg er en anerkjennende voksen» 3.Relasjonsbygging med barn «Jag och du, Alfred!» 4.Barns trivsel – voksnes ansvar. 5.Handlingsplan mot mobbing,- å skape et inkluderende miljø i barnehagen

3 Hva sier Rammeplanen om VOKSENROLLEN? HVORDAN ser vi dette i barnehagehverdagen / praksis? «Rammeplanen fremhever betydningen av VOKSNES holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.» «personalet har som ROLLEMODELLER et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.» «personalet har som ROLLEMODELLER et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.» «personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillitt og tiltro. Synet på barn og barndom vil ha konsekvenser for hvordan personalet forstår barns medvirkning.» «barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barn» «personalet har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet» Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personalet er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende miljø

4 Hva betyr det for DEG å være en anerkjennende voksen? (både ifht barn, foreldre og andre ansatte) Hva betyr det å være anerkjennende? Hvordan ser vi dette i barnehagehverdagen? «Jeg er en anerkjennende voksen!»

5 Voksenrollen i barnehagen -Forventninger / store krav til oss ansatte; -God og tydelig rollemodell -Gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn -Se alle barna og deres behov -Være lyttende og tilgjengelig -Vise engasjement -Ta barna på alvor m.m -«klarer vi å innfri dette ?» -Skal ha evne til å SE, FORSTÅ OG HANDLE -Forventninger / store krav til oss ansatte; -God og tydelig rollemodell -Gode holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn -Se alle barna og deres behov -Være lyttende og tilgjengelig -Vise engasjement -Ta barna på alvor m.m -«klarer vi å innfri dette ?» -Skal ha evne til å SE, FORSTÅ OG HANDLE Nøkkelen er -HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID «Refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.» Rammeplanen Nøkkelen er -HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID «Refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.» Rammeplanen

6 Personalets arbeid med voksenrollen Refleksjoner over egen praksis ( praksisfortellinger, caser, påstander, veiledning etc ) -- egne holdninger, verdier og handlinger Relasjonsbygging til barn,- vi må skape gode nære relasjoner til hvert barn. Gode, trygge relasjoner øker trivselen og skaper et godt grunnlag for positiv utvikling. Vi må være bevisst våre relasjoner til enkeltbarn. Kartlegging. «Handlingsplan mot mobbing» Relasjoner og samspill mellom voksne,- humor og trivsel Gjensidig åpenhet og trygghet i personalet,- ALLE kan gjøre feil. En gjensidig anerkjennende væremåte bidrar til trygghet, tillitt og trivsel. Utvikle en HJELPEKULTUR / TILBAKEMELDINGSKULTUR der vi støtter hverandre. LOJALITETEN skal ligge hos barna. «hva gjør jeg dersom jeg ser at et barn blir krenket av en annen voksen?!» «Alle barn i barnehagene skal oppleve å være i gode, positive relasjoner med andre barn og voksne» Handlingsplan mot mobbing,- mål for barn «Alle barn i barnehagene skal oppleve å være i gode, positive relasjoner med andre barn og voksne» Handlingsplan mot mobbing,- mål for barn

7 I morgen… Reflekter gjennom egen yrkesutøvelse etter dagen i dag; -kan noe av det vi har jobbet i dag med føre til endring i praksis slik at jeg blir en bedre rollemodell for barna? -«Du och jag, Alfred!»


Laste ned ppt "Du och jag, Alfred! «Hvordan er DU som voksen i barnehagen? Er du en Alfred for noen barn?» «Hvordan er DU som voksen i barnehagen? Er du en «Alfred» for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google