Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strilatun, Seim 5.Februar 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strilatun, Seim 5.Februar 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strilatun, Seim 5.Februar 2010
BARNS MEDVIRKNING Strilatun, Seim 5.Februar 2010 Lillian Trevland, Meo consult. mob

2 Lillian Trevland, Meo consult. mob. 95 11 59 99
Hvem er barnet ? Barnet oppleves ut fra en situasjon. Hva vi ser er avhengig av brillene vi har på. Barnet er ikke-- men viser i samspill med gruppa den er i - og den enkelte voksne…... Våre handlinger er ikke først og fremst influert av våre erfaringer, men av våre forventninger (Shaw) Hva med vår kulturbakgrunn, vårt menneskesyn og vår egen oppdragelse??? Lillian Trevland, Meo consult. mob

3 Lillian Trevland, Meo consult. mob. 95 11 59 99
BARNEKONVENSJONEN Utfordrer oss til å drøfte; medvirkning, medbestemmelse, selvbestemmelse, innflytelse Barnet som deltagende subjekt Barns ytringsfrihet på hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge Barnets rett til tankefrihet (samvittighetsfrihet og religionsfrihet) Lillian Trevland, Meo consult. mob

4 Lillian Trevland, Meo consult. mob. 95 11 59 99
BARNEHAGELOVEN Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet Lillian Trevland, Meo consult. mob

5 Lillian Trevland, Meo consult. mob. 95 11 59 99
RAMMEPLANEN Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barn må få støtte til og leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre Barnehagen må ta utgangspunkt i barnets egne uttrykksmåter Lillian Trevland, Meo consult. mob

6 Lillian Trevland, Meo consult. mob. 95 11 59 99
RAMMEPLANEN Refererer til FNs barnekonvensjon som understreker barnets rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og at barnets mening skal tillegges vekt. Stemmer også overens med samfunnets utvikling fra modernisme mot post-modernisme Lillian Trevland, Meo consult. mob

7 Modernisme - Postmodernisme
Rett – galt Bevissthet Mistenkeliggjøring Eksperter Intellekt Problemfokusert Læring Lukkede samtaler Sannhet er lokal Kontekst Ord – mening Praksis/erfaring Bevitnelse Relasjon Intensjon Håp/ drømmer Åpne samtaler Lillian Trevland, Meo consult. mob

8 Perspektiv på barns medvirkning
Medvirkning; assistere, delta, gjøre sitt, spille en rolle. Noe som skjer sammen med andre Videre enn medbestemmelse Svensk: ”inflytande” DRØFT BEGREPET – HVA SKAL DETTE BETY FOR DERES BARN. Hvilke rammer skal gjelde….. Lillian Trevland, Meo consult. mob

9 Lillian Trevland, Meo consult. mob. 95 11 59 99
ULIKE DILEMMA Medvirkning handler om det enkelte barns mulighet til å gi uttrykk for meninger, mulighet for selvbestemmelse, for å kunne se seg selv i et fellesskap, til å få tid og rom til undring og refleksjon og til å bli møtt med anerkjennelse og respekt. Dette krever kunnskap, ydmykhet og nærvær fra de voksnes side til beste for enkeltbarnet og kollektivet Gjensidighet og avhengighet Lillian Trevland, Meo consult. mob

10 Lillian Trevland, Meo consult. mob. 95 11 59 99
OM Å SKAPE EN FORSKJELL Tid for samtalen Planleggingsarbeidet mer åpent Barna ”har med sine foreldre” Barnas rolle i vurderingsarbeidet Valg og rammer for medvirkning La dette ta tid. Dette er ikke et prosjekt, men en holdningsendring Lillian Trevland, Meo consult. mob

11 Dilemmaer ved barns medvirkning
Hva gjør vi når barn vil noe annet enn det vi har tenkt? Hvilke rammer står fast som fellesopplevelser og hva er barnet medvirkenede/ selvbestemmende på? Hva betyr dette for foreldre- samarbeidet? Lillian Trevland, Meo consult. mob

12 Lillian Trevland, Meo consult. mob. 95 11 59 99
Voksengruppa De positive og hjelpsomme De krevende og kritiske De usikre De ansvarsløse De som strir med sykdom og problemer Lillian Trevland, Meo consult. mob

13 Lillian Trevland, Meo consult. mob. 95 11 59 99
DE VOKSNES KOMPETANSE Bevissthet om egne intensjoner og rammer Respekt for eleven/barnet og kolleger, likeverd Tro på elevens/barnets og kollegers opplevelse Gi eleven /barnet og kolleger medbestemmelsesrett i eget liv Beskrivende, ikke bruk av definisjonsmakt ”Sortert tilbakemelding” Kommunikasjon og avklaring av forventninger og regelverk – beholde makten, tydeligheten Lillian Trevland, Meo consult. mob

14 Lillian Trevland, Meo consult. mob. 95 11 59 99
Tanker om læring De voksne som modell/ mønster Altersentrisk læring, holdninger, erkjennelse Læring av eksakt kunnskap Læring gjennom aktivitet og refleksjon Vi lærer først sammen med andre dernest kan vi det selv (Vygotsky) Lillian Trevland, Meo consult. mob

15 Kommunikasjonselementer
Se (sanse) hva barnet er opptatt av. Bekrefte anerkjennende ved å vise eller si at du ser. Møte på tilstand. Vente på svar ( turtaking) Beskrive det som skal skje Tydelige start og slutt- signaler Dele glede Lillian Trevland, Meo consult. mob


Laste ned ppt "Strilatun, Seim 5.Februar 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google