Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagens samfunnsmandat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagens samfunnsmandat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagens samfunnsmandat
Fokus på forståelse av barndom, lek og læring

2 Barnehagens samfunnsmandat
Når noen gis et mandat innebærer det at det gis, innenfor et definert område, en fullmakt til å bestyre og bestemme saker som angår dette området. samfunnsmandat kan derfor forstås som en fullmakt samfunnet gir barnehagen til å bestyre, påvirke eller forvalte noe som samfunnet ønsker skal forvaltes.

3 Barnehagens samfunnsmandat
Barnehageloven Rammeplanen Virksomhetsplan Årsplan Månes plan Ukeplan

4 Barnehagens samfunnsmandat
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven § 1 Formål og § 2 Barnehagens innhold) Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

5 Barnehagens samfunnsmandat
Rammeplanen Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver

6 Barnehagens samfunnsmandat
Rammeplanen Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens formålsbestemmelse Barnehagens verdigrunnlag (Lov om bhg §2) Barnehagens samfunnsmandat Barn og barndom /Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Pedagogisk virksomhet Fysisk miljø som fremmer barns utvikling Inkluderende fellesskap

7 Rammeplanen I planlegging av årsplan, halvårsplan og månedsplan er det helt nødvendig å bruke rammeplanen som et instrument. Den må også brukes i pedagogisk dokumentasjon og vurdering.

8 Rammeplanen Det er utarbeidet 12 temahefter som skal støtte barnehagene i innføringen av lov og rammeplan. Mange inneholder refleksjonsoppgaver til bruk på personalmøter. Hele personalgruppen må være kjent med hva som står i lov, rammeplan og temahefter da disse redegjør for barnehagens samfunnsmandat.

9 Pedagogisk kvalitet Finner vi i holdningene mellom personalet og barna
Bevissthet om og forbered for å møte det enkelte barns ønsker Hvordan vi støtter, stimulerer og utfordrer barna i deres læring Hvordan vi møter foreldrene Barnehagens innhold og målsetting

10 Gruppe oppgave Hvorfor har vi planer i barnehagene vår?
Hvordan bruker vi planene?

11 Hvordan oppfatter vi barn?
Et sårbartmenneske, som trenger beskyttelse og omsorg. Et handlende menneske som skaper Dette er to motsatte bilder av barnet, som enten sårbare og avhengige eller kompetente


Laste ned ppt "Barnehagens samfunnsmandat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google