Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Bjerke Barnehageområdet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Bjerke Barnehageområdet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Bjerke Barnehageområdet ”Kriterier for godt språk i barnehage og skole” Inger Marit Andersen, styrer Økern barnehage og Tove Mette Sagen, prosjektleder Gratis kjernetid Dette er førstesiden på Oslo kommunes desigmal, malen skal alltid brukes på presentasjoner av Oslo kommunes virksomheter og tjenester. 04. november 2010

2 Barnehagens styringsverktøy
Lov om barnehage av 17. juni 2005 nr. 64 Rammeplan for barnehage 1. august 2006 Temahefte om språklig og kulturelt mangfold 04. november 2010

3 Kvalitetsdokument: Språk og Overgang barnehage – skole
ABC og 1, 2 og 3 Kvalitetsdokument: Språk og Overgang barnehage – skole Kartleggingsmalen: Lær meg norsk før skolestart 04. november 2010

4 Overgang barnehage - skole
Rammeplanen sier: Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning 04. november 2010

5 Det må legges til rette for at barn kan
Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole 04. november 2010

6 Kvalitetsdokument overgang barnehage - skole
Overordnet mål: Barnehagene i Bydel Bjerke forbereder de eldste barna i barnehagen på skolestart og legger til rette for en god overgang til skolen ut fra det enkelte barns forutsetninger og modenhet 04. november 2010

7 Kvalitetsdokument overgang barnehage - skole
Kvalitetsmål: Barna er ut fra egne forutsetninger selvstendige og selvhjulpne og er forberedt til å kunne mestre overgangen til skolen Barna har gode norskferdigheter når de slutter i barnehagen og begynner på skolen Barna er godt forberedt til å ta avskjed med barnehagen 04. november 2010

8 Kvalitetsdokument Språk
Overordnet mål: Barnehagene i Bydel Bjerke har et godt språkmiljø og er en god arena for språkutvikling Kvalitetsmål: Barn snakker og utvikler språkene sine Barn har gode språkferdigheter 04. november 2010

9 Hvordan ønsker vi at barn bruker språket sitt?
Uttrykker tanker, følelser, ønsker, behov I lek og samspill med andre Utvikler begrepsforståelse og utvider sitt ordforråd 04. november 2010

10 Få kontakt med barn og voksne Synger og leker med språket
Utvikler språkbevissthet, lytter til og observerer variasjoner i språket Få kontakt med barn og voksne Synger og leker med språket 04. november 2010

11 Undring, fantasi og utforskning
Trygge på eget morsmål Gi og få omsorg Undring, fantasi og utforskning Utvikler samtale- og fortellerferdigheter 04. november 2010

12 Verktøy i konfliktløsning
Får et positivt forhold til tekst, bilde og symboler for bokstaver og tall Gir og skaffer seg informasjon og kunnskap 04. november 2010

13 Vurdering/kartlegging
Hva sier Rammeplanen? Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid Det er barnehagens arbeid som skal vurderes og dokumenteres Dokumentasjon knyttet til enkelt barn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen 04. november 2010

14 Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget
Hvis det settes opp spesifikke mål for enkeltbarn må dette ha en begrunnelse og skal settes i samarbeid med foreldre Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget Barnehagen skal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier 04. november 2010


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Bjerke Barnehageområdet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google