Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Problemstillinger som ønskes belyst Mulige konsekvenser når aktivitetsplikten og bearbeidingsplikten foreslås fjernet. Hva vil endringer i leveringsplikten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Problemstillinger som ønskes belyst Mulige konsekvenser når aktivitetsplikten og bearbeidingsplikten foreslås fjernet. Hva vil endringer i leveringsplikten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Problemstillinger som ønskes belyst Mulige konsekvenser når aktivitetsplikten og bearbeidingsplikten foreslås fjernet. Hva vil endringer i leveringsplikten bety for lokalsamfunn langs kysten? Konsekvenser av strukturkvoteordningene og innføring av fri lengdeutforming i kystflåten. EØS-avtalens overstyring av nasjonale reguleringer av oppdrettskonsesjoner og fiskeimport. Kvoteavtalene med EU og hva de betyr på sikt.

2 Fiskerienes fremtid i nord Kystfiskarlaget vil at den viltlevende fisken skal sikre arbeid og inntekt til flest mulig av dem som har valgt å leve sine liv ved kysten og inne fjordene. Kystfiskarlaget vil ha et rent hav i økologisk balanse. Kystfiskarlaget vil at fiskeressursene skal være det norsk folks felles eie. Fisken er kyst- og fjord folkets materielle fundament! Hvem er vi nå? Hvem blir vi dersom fundamentet blir helt borte?

3 Vil EU-entusiastene ofre norsk fiskeri om det blir nødvendig – ja? Hvorfor er bearbeidings- og leveringsplikten så besværlig og finnes det en rasjonell politisk begrunnelse for å fjerne den fullstendig og mot kystfolkets vilje? Den ville fisken er folkets eie. Fangsten på dekket er skipperens fangst og salget av den kan ikke styres i et EU- lovverk til politisk bestemte kunder med forskrifter. Kan kvotehandel forbeholdes kun norske borgere i fremtiden? Hvordan skal kvoteinnehaverne ordne sitt generasjonsskifte? Arvinger som ikke kan/har råd til overta foreldrenes kvoter. Konsekvensen blir krav om å få realisere arven i det best betalende markedet der det måtte finnes i EU’s indre marked.

4 Kvotehandelen har endret Nord-Norge og utviklingen vil fortsette! Fiskerisamfunn har for få fiskere til å sikre råstoff til hjemlig produksjon. For hver eneste kilo fersk fisk som styres unna nordnorske fiskerihavner svekkes muligheten for arbeid, inntekt og bolysten Kvotehandel svekker folkevalgt styring og betjener først og fremst interessen for avkastning til investert kapital og ikke arbeid og inntekt.

5 Kystflåten er for alle uttalte politiske mål den beste og er konstruert som det perfekte bindemiddel mellom fisken i havet og folket på kysten! Mest økonomisk lønnsom Best verdiskapning Sikrer arbeid og inntekt til kyst- og fjord folket Minst utslipp pr kilo fanget fisk Ikke avhengig av CO2-refusjon (subsidie) fra staten Mer kystflåte gir et grønt skifte som må komme også i fiskeflåten Skånsomme fiskeredskaper for havbunn og fisk Mulighet for fiskerne til familieliv

6 Best resultat og hvor? Hvem er det så som bør få adgang til den? Vi kan se på dette som et rent økonomisk spørsmål, men det blir jo også sett på som et politisk spørsmål. Det økonomiske spørsmålet er: Hvorledes får vi det beste resultat ut av fiskeriene? Det politiske spørsmålet er: Hvor skal resultatet havne?

7

8


Laste ned ppt "Problemstillinger som ønskes belyst Mulige konsekvenser når aktivitetsplikten og bearbeidingsplikten foreslås fjernet. Hva vil endringer i leveringsplikten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google