Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et opplegg for å bygge livskompetanse og samhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et opplegg for å bygge livskompetanse og samhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et opplegg for å bygge livskompetanse og samhold
Link til livet Et opplegg for å bygge livskompetanse og samhold

2 Temaer Glede Selvbilde Kommunikasjon Vennskap Konflikt Medfølelse Mot
Selvtillit Stress Fremtid Følelser

3 Praktiske forhold Minst to voksne Fine rammer Fast struktur
Deltakerne skal ha mest taletid Hjelp til å regulere følelser, ikke for å regulere atferd. Appellere til ulike uttrykksmåter Felles og alene

4 Sosial kompetanse Sosiale ferdigheter kan læres.
God sosial kompetanse kan virke som en ”vaksinasjonsfaktor” mot rusmisbruk og annen problematferd Gjennom opplæring av alle elevene kan man forebygge atferdsproblemer hos enkeltelever. Sosial kompetanse handler både om ferdigheter, kunnskaper og holdninger.

5 Sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om individets evne til: Selvhevdelse Selvkontroll Ansvarlighet Empati Samarbeid Sosial kompetanse er en ressurs for å takle stress og motgang.

6 Forebygging Viktige elementer i gode forebyggende tiltak:
Planmessig og systematisk arbeid Tiltak rettet mot alle elever, ikke bare utsatte elevgrupper Felles forpliktende verdi og holdningsplattform for personalet Godt lederskap, tydelig og omsorgsfullt Felles forventinger i forhold til atferd

7 Forebygging Viktige elementer i gode forebyggende tiltak:
En læreplan tilpasset elevenes nåværende og fremtidige behov Høye, men ikke urimelige forventinger Å belønne god atferd fremfor å straffe uønsket atferd Gode relasjoner elevene i mellom og mellom lærer og elev Høy grad av elevengasjement


Laste ned ppt "Et opplegg for å bygge livskompetanse og samhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google