Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i familien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i familien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i familien
ADHD - DAG Utfordringer i familien

2 SØSKEN Kan innebære spesielle utfordringer
Vokse opp med en bror eller søster ADHD er uklart, usynlig og vanskelig å forklare Behøver ikke være en for stor byrde Søsken har også behov for å bli sett og hørt De trenger at noen interesserer seg for hvordan de har det

3 SØSKEN Regulerer hverandre gjensidig
Gjøre hverandre tjenester Lære hverandre ferdigheter Låne av hverandre Skjønne hverandre Støtte hverandre Tjene som modell for hverandre Mange gode felles opplevelser Søsken modnes følelsesmessig og intellektuelt Korrigerer og setter grenser for hverandre

4 SØSKEN /UTFORDRINGER Springe fra en aktivitet til en annen Ødelegge et felles produkt Ikke innordne seg lekens regler eller vente på tur Søsken lider av å se søster/bror komme til kort Bror/søster som gjennom egen atferd fremprovoserer konflikt Leksesituasjon foreldre-søsken - konfliktsituasjoner som skaper amper stemning - leksehjelp Yngre søsken går forbi prestasjonsmessig Innrapportering/sladring – syndebukk/sladrehank Mobbing av søsken i nærmiljø/skolevei Søster/bror`s atferd bidrar til start eller vedlikehold av mobbing

5 FORELDRE/FORESATTE Større utfordringer som oppdragere enn gjennomsnittet
Høy grad av tydelighet overfor barna Opptatt av å ta i mot de positive signalene Nyttig å være bevisst på hvilke faktorer som virker i ens egen familie Hva er virksomt? Viktig å minne seg på hvem som er voksen og dermed ansvarlig for barnet Tro på opplegget Gjennomføre oppgavene Helhjertet inn for å få til endringer Struktur, tydelighet og konsekvens i forholdet mellom barn/voksen Foreldre føler at de alltid må være til stedet Våger ikke å la andre være barnevakt

6 FORELDRE/FORESATTE Øyeblikkelig respons
Skape sammenheng mellom barnets innspill og den voksnes reaksjon ADHD avhengig av umiddelbar reaksjon for at innlæring skal skje Gjelder ros og irettesettelser Ros har større effekt ved umiddelbar respons Måten man reagerer på har like stor betydning som at man reagerer Oppmerksom på positiv atferd Ros handler mye om å rose på den riktige måten Ros må settes i system og gis systematisk

7 FORELDRE/FORESATTE Øyeblikkelig respons
Tydelige regler og konsekvenser Regler og konsekvenser tilpasses barnets alder Reaksjon på regelbrudd raskt etter forseelsen Viktig å følge opp – ikke tomme trusler Viktig å ikke gi seg Gi kort, god informasjon om bakgrunnen for reglene og hvorfor de er der Irettesettelser kan av barn oppleves som mas Sårbarhet for masing Kan gi følelsen av ikke å strekke til

8 FORELDRE/FORESATTE Kontroll på egne følelser Være systematisk og konsekvent Føre var Verdsette barnet Belønning/ros

9 FORELDREVEILEDNING Webster-Stratton PMTO MST Gruppetilbud for foreldre/foresatte v/ BUP


Laste ned ppt "Utfordringer i familien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google