Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederen som coach Jeg kan ikke lære noen noe,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederen som coach Jeg kan ikke lære noen noe,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederen som coach Jeg kan ikke lære noen noe,
Jeg kan bare få dem til å tenke! Socrates 470 f.k – 399 f.k

2 Oppgave 2+2 Tenk på en person som du har møtt i løpet av livet som fungerte som en god coach for deg. Det kan være en lærer leder, trener eller lignende: Hvordan vil du beskrive den personen? Hva gjorde han/hun?

3 Coaching – en definisjon
Coaching - en toveis prosess hvor personer utvikler kompetanse gjennom praktisk erfaring, veiledning og systematiske tilbakemeldinger innenfor rammene av organisasjonens mål.

4 Coaching Prestasjonfokusert Få frem potensial Ansvarliggjørende
Likeverdig relasjon

5 Positiv mestringstro 5

6 Ledere som coacher hjelper medarbeidere til å:
Fjerne indre hindringer for god ytelse Utvikle Tenkemåte Væremåte Læremåte Kilde: Morten Emil Berg Gjenomgang av hva coaching er Røtter tilbake til antikken ”mentor” – veiledning. Opprinnelig hente fra idretten ”the inner game of tennis/golf etc” Coachen har totalansvar for idrettsutøverens/lagets utvikling Skape best mulig resultat uten selv å ta over spillet Coaching i lederrollen er en prosess hvor en leder hjelper en medarbeider: De viktigste målene med coaching: Bidra til kontinuerlig og langsiktig læring Forsterke ønsket atferd Korrigere uønsket atferd Frigjøre potensiale og bidra til å skape energi og retning Utforske og utnytte den enkeltes talenter maksimalt til fordel for virksomheten Skape tette relasjoner som innebærer åpenhet og trygghet Individets muligheter - rolle - organisasjonens behov

7 Når kan ledere fungere som coach?
Medarbeidere som har mer å gå på Medarbeidere som sliter med dårlig motivasjon Ved uhensiktsmessig atferd Når en planlagt oppgave ikke utføres etter forventningene

8 Coaching Formell Uformell

9 Hva gjør en leder som driver coaching
Skaper en kontekst Avgrenser og skaper fokus Utvikler gode mål Stiller gode/virkningsfulle spørsmål Er 100 % tilstede - lytte aktivt

10 Hva gjør en leder som driver coaching
Se mønstre hos medarbeidere Ikke la seg absorbere av innholdet Se etter og påpeke ressurser/talenter hos medarbeideren Være løsningsorientert

11 Grunnholdninger Mennesker ønsker å utnytte sitt potensial og å prestere Menneskers iboende ønske om å lære og utvikle seg Troen på at mennesker kan finne svar og løsninger på sine med problemer

12 Relasjonskvalitet 100 % tilstedeværelse Åpenhet Likeverdighet
Medarbeideren bør jobbe / snakke mest

13 Stegene i Coaching Skape kontekst - kontraktere
Få frem fakta – ”scanne” Avgrense og definere tema – ”foreta valg” Beskrive en ønsket tilstand - mål Få frem ideer og løsningsforslag Handling og oppfølging

14 Grow-modellen 1.Goal Hva er målet? 2.Reality Kartlegge status?
Hva er viktig for deg å bruke denne samtalen til? Hva vil du oppnå med samtalen? Beskriv detaljert det du vil oppnå? Hva er tegn på at du har opnådd det du ønsker med samtalen? 2.Reality Kartlegge status? Hva er problemet / utfordringen? Hva kan være årsaken? Hvilke fordeler og ulemper er forbundet med situasjonen slik den er? Hva er det store bildet her? Hva er kjernen i det du sier? Hva mestrer du og hva mestrer du ikke? 3.Options Hvilke muligheter har du? Hva kan du gjøre for å løse problemet / utfordringen? Hvilke alternative har du? Hva er konsekvensen av de ulike alternativer? Hva er konsekvensen dersom endring ikke skjer? Er det alternative måter å se dette på? 4. Will Hvordan skal du få det til? I hvilken grad vil valget av løsning bidra til at du når dine mål? Hva er fordeler og ulemper ved din løsning? Hva må du si ja til for å gjennomføre din løsning? Hva må du si nei til for å gjennomføre din løsning? Hva kan være ditt neste skritt? Hva er tegn på fremskritt?

15 Eksempler på åpningsspørsmål
Hva ønsker du å få ut av denne samtalen? Hva vil du snakke om? Hva er motivasjonen din for å snakke med meg? Hva forventer du av meg som din veileder? Hvor stor tro har du på at denne samtalen vil være nyttig for deg? Hva må skje for at du skal oppleve den nyttig? Hvilke erfaringer har du fra slike samtaler tidligere? Hva forventer jeg av deg som din veileder?

16 Kartleggingsspørsmål
Hva er du spesielt opptatt av akkurat nå? Hva er det viktigst for deg å ta tak i? Hva er dine største utfordringer? Hvor ”brenner” det mest? Hvor står du akkurat nå? Hvor er du i prosessen akkurat nå? Hva trenger jeg å vite? Hva er hovedpoenget i det du vil fortelle meg? Hvor viktig er denne samtalen for deg?

17 Prosesspørsmål Hva kan hindre deg? Hvordan kan du hindre deg selv?
Hva betyr dette for deg? Hvordan har du det akkurat nå? For at jeg skal forstå det bedre, hva kan du fortelle meg? Hva vil føre deg videre nå? Hva er mest nyttig for deg nå? Hva vil skje dersom du gjør A, B etc. Hva vil skje dersom du ikke gjør noe?

18 Avsluttende spørsmål Hvordan har denne samtalen vært for deg?
Hva vil du ta med deg fra denne samtalen? Hva ønsker du å bli holdt ansvarlig for? Hva er det viktigste vi har snaket om? Hva er det første du vil gjøre med det vi har snakket om? Hva er det viktigste du har lært? Er det noe du vil fortelle eller si før du går?


Laste ned ppt "Lederen som coach Jeg kan ikke lære noen noe,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google