Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyvind Urnes Leder Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Paranoid personlighetsforstyrrelse1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyvind Urnes Leder Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Paranoid personlighetsforstyrrelse1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyvind Urnes Leder Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Paranoid personlighetsforstyrrelse1

2 2

3 Analyse av kriterier Paranoid personlighetsforstyrrelse3  Falkum et al. 2006: psykometrien i kategorien PPF.  Kriteriet om sjalu mistenksomhet fungerte dårligst.  Holdepunkter for to latente faktorer (DSM-IV):  Mistenksomhet (kriteriene 1-4) og  Fiendtlighet (kriteriene 5-7).  En klinisk faktorvurdering tilsier at konstruktet PPF burde bestå av tre faktorer: Mistenksomhet, fiendtlighet og grandiositet.

4 Negativ emosjonalitet-3  Fiendtlighet: Persistent or frequent angry feelings; anger or irritability in response to minor slights and insults; mean, nasty, or vengeful behavior.  Hemmet emosjonalitet: Little reaction to emotionally arousing situations; constricted emotional experience and expression; indifference or coldness.

5 Tilbaketrukkethet-1  Anhedoni: Lack of enjoyment from, engagement in, or energy for life‘s experiences; deficits in the capacity to feel pleasure or take interest in things  Depressivitet: Frequent feelings of being down, miserable, and/or hopeless; difficulty recovering from such moods; pessimism about the future; pervasive shame; feelings of inferior self worth; thoughts of suicide and suicidal behavior.  Mistenksomhet: Expectations of -- and heightened sensitivity to -- signs of interpersonal ill-intent or harm; doubts about loyalty and fidelity of others; feelings of persecution.

6 Prevalens  1,5 % av befolkningen (Torgersen, 2005). Paranoid personlighetsforstyrrelse6

7 Sosiodemografiske forhold  I den store am. NESARC-undersøkelsen (Gant et al., 2004) - PPF forkom hyppigere hos fargede, spanskættede og indianere de med lavere inntekter, skilte og ugifte og yngre.  Det finnes ingen holdbare studier som kan si noe om årsak og virkning. Er det slik at lav inntekt og enslighet skyldes at personer med PPF mislykkes oftere i arbeid og nære forhold? Er det slik at det å tilhøre minoritetsgrupper gir større risiko for å være arbeidsløs, fattig, bosatt i slumområder, være utsatt for trakassering, vold og kriminalitet Næres mistillit, mistenksomhet og fiendtlighet av slike livsbetingelser?  Sannsynligvis går dette begge veier. Paranoid personlighetsforstyrrelse7

8 Etiologi  Genetisk forbindelser mellom PPF og schizofreni og paranoid psykose - sprikende funn.  Data tyder på en svak genetisk sammenheng mellom PPF og schizofreni, og en noe sterkere genetisk sammenheng med paranoide psykoser.  Muligens har de forskjellige faktorene i konstruktet PPF (mistenksomhet, fiendtlighet og grandiositet) ulik genetisk forankring  Sannsynligvis utvalgsavhengig hvilken forbindelse en finner til schizofreni og paranoid psykose. Paranoid personlighetsforstyrrelse8

9

10 Oppvekstforhold  Flere studier har funnet en sammenheng mellom traumer og PPF.  PPF har muligens sterkere sammenheng med fysisk mishandling i oppveksten enn med seksuelt misbruk (Halles et al, 2004).  Fremmer oppvekst i et fiendtlig og fysisk mishandlende miljø mistillit og paranoid beredskap? Paranoid personlighetsforstyrrelse10

11 Komorbiditet  Akse I Mulig genetisk forbindelse med paranoid psykose, men diagnosene kan ikke forekomme samtidig. Ved manifeste vrangforestillinger har psykosediagnosen forrang. Alle ikke-psykotiske akse-I lidelser kan forekomme - hyppig forekomst av PTSD, men usikkert om hyppigere enn ved andre PF.  Akse II Komorbiditeten er stor. Golier et al (2003) fant at paranoid PF hadde det største antallet andre PF i tillegg. Data fra det norske Nettverket viser at PPF i gjennomsnitt har det høyeste antall PF-kriterier (24) sammenlignet med samtlige PF, og bare 25 % hadde PPF som eneste akse-II diagnose. Hyppigst forekommende andre PF er tvangspreget, borderline, unnvikende, schizotyp, schizoid og antisosial PF. Paranoid personlighetsforstyrrelse11

12 Komorbiditet  PPF kan inngå i malign narsissisme, dvs. ha mange antisosiale og narsissistiske trekk i tillegg. Når personer med denne konstellasjonen får statsmakt kan det gå riktig ille. Flere har diskutert PPF og malign narsissisme i forhold til statsledere som Josef Stalin, Adolf Hitler, Saddam Hussein, Idi Amin, Robert Mugabe, m.fl. (Lavik, 200x).  PPF er sannsynligvis overrepresentert i fengsler. Tesman og medarbeidere (200x) fant at 12 % av mannlige innsatte i fengsler i Connecticut, USA, hadde PPF.  Den individuelle profilen har derfor behandlingsmessige konsekvenser. Paranoid personlighetsforstyrrelse12

13 Diagnostikk  For å utelukke paranoid psykose bør man være spesielt nøye med å utforske mulige organiserte vrangforestillinger.  I SCID-II intervjuet er det viktig å utforske motivene bak handlinger man spør om. mange kan være tilbakeholdne med å betro seg til andre – se etter motivasjon  Personer med UPF og lav selvtillit vil være redde for å bli satt i forlegenhet eller latterliggjort mer enn at de mistenker at andre vil bruke opplysningene mot en på en ondsinnet måte. Paranoid personlighetsforstyrrelse13

14 DSM - 5  The Work Group recommends that this disorder be represented and diagnosed by a combination of core impairment in personality functioning and specific pathological personality traits, rather than as a specific type.  Prominent Personality Traits: Suspiciousness, Intimacy avoidance, Hostility, Unusual Beliefs Prominent Personality Traits Suspiciousness, Intimacy avoidance, Hostility, Unusual Beliefs Paranoid personlighetsforstyrrelse14


Laste ned ppt "Øyvind Urnes Leder Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Paranoid personlighetsforstyrrelse1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google