Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smidig 2010 "Culture eats agile for breakfast" Smidig krever en organisasjonskultur med høy tillit Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@kantega.no @JonEriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smidig 2010 "Culture eats agile for breakfast" Smidig krever en organisasjonskultur med høy tillit Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@kantega.no @JonEriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smidig 2010 "Culture eats agile for breakfast" Smidig krever en organisasjonskultur med høy tillit Jon Øyvind To kjennetegn på tillit: Klare og positive forventninger til andre Villighet til å være sårbar, til å stole på andre.

2 Det smidige manifestet bygger på tillit
Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger Å reagere på endringer fremfor å følge en plan ”Bygg prosjektet rundt motiverte personer. Gi dem miljøet og støtten de trenger, og stol på at de får jobben gjort.”

3 Jeg skal fortelle hvordan 80 ansatte …

4 arbeider i smidige team…

5 …i tillitsfullt samarbeid med kundene

6 Hva er tillit? Tillit er ikke en adferd (samarbeid) eller et valg (å stole på), men en psykologisk tilstand. To kjennetegn på tillit: Klare og positive forventninger til andre Villighet til å være sårbar, til å stole på andre.

7 Tillit er positive forventninger
Annet bilde?

8 Tillit er å gjøre seg sårbar
Work-life balanse Tillit er å gjøre seg sårbar

9 Tillit forutsetter risiko…
Det må være noe å tape. Tillit fremmer risikotaking

10 … og gjensidig avhengighet
Den ene kan ikke oppnå noe uten å basere seg på hva andre gjør

11 T = ( C + R + I ) S Fins det en formel for tillit? Self-orientation
(Credibility + Reliability + Intimacy) Self-orientation David Maister et. al.: ”The Trusted Advisor” T = Trusthworthiness = Kantega-konsulent: Hva som gjør at man mister tillit er typisk at man ikke leverer, eller gjentatte ganger leverer dårlig kvalitet. Eller at man holder ting for seg selv.

12 Husk at tillit krever tålmodighet

13 Skap tillit ved å støtte teamet

14 Skap tillit ved å fremme åpenhet
Kantega-konsulent: Kan komme med et eksempel på ødelagt tillit (dette har ingenting med Kantega å gjøre): Et prosjekt hadde tre sterke personligheter i ulike viktige lederroller. En, som satt med front-end-delen av systemet, skjønte ikke helt problemene til de to andre, en (som var testleder) kranglet på masse detaljer, både vesentlige og uvesentlige, mens den siste følte et slags overordnet ansvar for at leveransen ble vellykket, langt utover baksystemet vedkommende var ansvarlig for. Dette førte til at sistnevnte begynte å gjøre deler av jobben til testlederen, for å sikre et minimum av fremdrift, men førte naturligvis til ramaskrik og voldsomme konfrontasjoner da testlederen oppdaget dette. Underveis måtte også prosjektdeltakerne velge sin ”favoritt” å forholde seg lojal til, og generelt prøve å unngå å snakke når alle tre med lederroller var tilstede (for det meste snakk om telefonmøter, for øvrig). Moral 1: Ikke gå bak noens rygg for å gjøre dennes jobb Moral 2: Ikke vær en unødvendig bremsekloss som frister folk til å bryte bud 1. (merk forskjell på nødvendig og unødvendig bremsekloss) Moral 3: Ikke skap et miljø der man må velge/velge bort hvem man skal være lojal mot

15 Skap tillit ved å be om hjelp
Kantega-konsulent: ”For meg så har åpenhet/ærlighet skapt tillit for eksempel ved å si at dette for jeg ikke til, eller dette skjønner jeg ikke.”

16 Smidig tillit 1: Visualisering
Kantega-leder: Tavlas synlighet gir åpenhet, i tillegg er jeg sikker på at åpenheten vi har om LIFO-profil vil gjøre at teamet forstår hverandre bedre, og kan snakke om reaksjoner på et rasjonelt nivå.  Integritetsbrudd (manglende samsvar mellom tale og handling) blir synlig når en deltaker i teamet ikke tar tak i de oppgaver som er prioritert i fellesskap, men gjør andre oppgaver i steden. Dette skjedde ofte i begynnelsen av vår smidighistorie

17 Smidig tillit 2: Planning poker
Vinn en iPad! Smidig tillit 2: Planning poker Sitat fra Kantega-konsulent: ”Gjennom planning poker fikk vi drøftet oppgavene i detalj og lærte hverandre å kjenne slik at vi ble bedre på å estimere hva teamet som helhet kunne påta seg, mer enn hva man som enkeltindivid kunne påta seg.” Delta i vår konkurranse og vinn en iPad! Trekning på Kantegas foredrag om mobil utvikling kl rom G402

18 Smidig tillit 3: Gjøre prioriteringer med kunden
Kantega-konsulent: Hos kunden hadde vi en representant fra forretningssiden som involverte seg veldig bra i teamet. Ved sprint-planlegging (og under arbeid med backlogg) skapte dette en gjensidig forståelse for hva som skulle prioriteres. Som team fikk vi utviklere en følelse av at vi jobbet med de riktige og viktige tingene. Teamfølelsen blant oss utviklere ble ytterligere styrket ved at vi fokuserte på hva teamet kunne prestere på tvers av alle enkeltindivider. Fastprisprosjekt med tillit: Jeg skulle implementere et brukergrensesnitt for en intern applikasjon hos en bank. Ble satt i direkte kontakt med brukerne fra første dag med beskjed fra produkteier om å ¨"snakke med dem og å finn ut hva du skal lage". Kunden stolte på at jeg gjorde det jeg kunne for å få det best mulige resultatet innenfor rammen som var to måneder. Kunden hadde altså full kontroll på kostnadene. Tilliten fra kunden gjorde at jeg ble veldig motivert for å lage et best mulig system i samarbeid med sluttbrukere.

19 Delekultur gir bedre resultater
Smidig tillit 4: Parprogrammering Kantega-leder: Kompetanse er en av de områdene der fortsatt mye er usynlig. xp praksiser som kodegjennomgang og parprogrammering skal hjelpe på.

20 Smidig tillit 5: Retrospective Prime Directive
“Regardless of what we discover, we understand and truly believe that everyone did the best job he or she could, given what was known at the time, his or her skills and abilities, the resources available, and the situation at hand.” Norm Kerth

21 Tillit i team og organisasjoner kan måles !
Great Place To Work –undersøkelsen lar ansatte uttale seg 100% anonymt om virksomhetens… Troverdighet: Åpenhet, kompetanse og integritet Respekt: Støtte, omsorg, medvirkning Rettferdighet: Rimelighet, saklighet, likhet Troverdighet er et uttrykk for medarbeiderens oppfattelse av ledelsens evne til å kommunisere samt den ledelsesmessige kompetanse og integritet. Troverdighet betyr, at ledelsen regelmessig forteller medarbeiderne hvor arbeidsplassen er på vei og hvilke planer som ligger for fremtiden - og oppfordrer dem til å komme med innspill. Troverdighet er forbundet med effektiv koordinering av medarbeiderressurser, så medarbeiderne vet, hvordan deres arbeid bidrar til virksomhetens mål. Det er ledelsen, som har ansvaret for integriteten på stedet, og for å være en troverdig ledelse må ord etterfølges av handling. Respekt viser i hvilken grad medarbeideren opplever oppbakning, samarbeid og omsorg gjennom ledelsens handlinger. Respekt er forbundet med at medarbeiderne får det nødvendige utstyr, ressurser og utdannelse til å utføre deres arbeid. Respekt betyr at man påskjønner godt arbeid og en ekstra innsats belønnes. Det innebærer at ledelsen gjør en innsats for å nå medarbeiderne og involvere dem i virksomhetens aktiviteter, at den fremmer samarbeid på tvers av avdelinger og skaper et sundt og sikkert arbeidsmiljø. Respekt betyr at balanse mellom arbeidsliv og familieleiv er en realitet, og ikke bare noe man sier. Rettferdighet omfatter rimelighet, saklighet og likhet, som medarbeiderne opplever det på arbeidsplassen. På en arbeidsplass som er rettferdig, blir økonomisk suksess fordelt likt via overskuddsdeling og medarbeideraksjer. Alle har mulighet for å bli anerkjent og belønnet. Forfremmelse går til dem som fortjener det mest, og arbeidsplassen arbeider med å ikke diskriminere og har klare retningslinjer for ankemuligheter i stridsspørsmål. For å være rettferdig, må man være rettskaffen.

22 Sterk faglig profil Hvordan Kantega skaper tillit internt
Likeverd og samhold Ansatteierskap og demokrati

23 Mer info: www.kantega.no
Tillit er en POSITIV tilstand ! Mer info:


Laste ned ppt "Smidig 2010 "Culture eats agile for breakfast" Smidig krever en organisasjonskultur med høy tillit Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@kantega.no @JonEriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google