Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig vurdering Inger Langseth Program for Lærerutdanning, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig vurdering Inger Langseth Program for Lærerutdanning, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig vurdering Inger Langseth Program for Lærerutdanning, NTNU

2 Innhold Hva vil dere ha ut av dagen? A Vurderingskriterier lytting muntlig produksjon muntlig samhandling B Arbeid med muntlige ferdigheter Vaner basert på erfaring er fantastiske stillas for vurdering, men de er også kilder til fossilisering, og kan føre til endringsvegring dersom de ikke utsette for kritisk analyse. But habits are both marvelous scaffolds for complex behavior as well as dangerous sources of rigidity and perseveration... They persist even when they begin to lose their utility, precisely because they are habits with few countervailing forces.” (Shulman, 2004, p. 56 Vaner basert på erfaring er fantastiske stillas for vurdering, men de er også kilder til fossilisering, og kan føre til endringsvegring dersom de ikke utsette for kritisk analyse. But habits are both marvelous scaffolds for complex behavior as well as dangerous sources of rigidity and perseveration... They persist even when they begin to lose their utility, precisely because they are habits with few countervailing forces.” (Shulman, 2004, p. 56

3 Kontekst • Opplæringsloven • Forskrift til opplæringsloven 01.08.0901.08.09 • Rundskriv med forklaringer 00.01.2010 • Skoleeier ( Fylkeskommunene og kommunene) • Skoleleder (rektor) • Kunnskapsløftet 2006 (revideres 2010 Utdanningslinja)

4 Begrep 1. Hva ligger i ”en god muntlig presentasjon” (3minutters individuelt arbeid) 1. Sammenlign din egen definisjon med andre. Er definisjonene like? 2. To elever får samme oppgave og begge får en tilbakemelding om at de har godt innhold, god struktur og godt språk I presentasjonen sin. En av elevene er Nivå 1, mens den andre er nivå 2. Betyr begrepene som er brukt i tilbakemeldingen forskjellige ting for de to nivåene? Hvis det er tilfellet, hva består forskjellen i? Forbered deg på å forklare forskjellen

5 Active student engagement Passive student engagement Informal activities and inputs Formal activities and inputs 1.Tradisjonell Modell 2.Erfaringsbaserte vurderingsformer som læres uformelt over lang tid Praksisteori / taus kunnskap 2. Eksplisitt Trad. Modelen Det utarbeides standarder/ kriterier for vurdering og de deles med elevene med en enkel forklaring. Eksplisitt kunnskap 3. Sosial- konstruktivistiskt Modell Elevene aktiviseres I arbeidet med å få frem en felles forståelse for hvilken kompetanse de skal oppnå Over tid 4. Lærende Nettverks Model Erfaringsbasert kunnskap deles og videreutvikles mellom lærere og elever i fellesskap Over tid The Past The Future Etter modell av O’Donovan, Price & Rust 2008

6 • Gjør det lettere å vurdere med karakter (reabilitet) • Gjør det lettere å gi tilbakemeldinger til elevene • Viser tildels hvilken kompetanse som etterspøres (from research with staff and students: Price & Rust, 1999; O’Donovan, Price & Rust, 2001) MEN Vurderingskriteriene fungerer ikke dersom de ikke diskuteres og brukerne kommer frem til en felles forståelse Utfordringer o Kriteriene blir forstått på flere måter o All kunnskap kan ikke skrives ned i en rubrikk o De samme kriteriene brukes for elever på forskjellige nivå uten ( Nivå I og II) Vurderingskriterier

7 Vurdering - washback Læreren kan forberede elevene for vurdering ved aktivt å inkludere elevene i vurdering • standarder ( modellering) • Kriterier (scaffolding) • tibakemeldinger og fremovermeldinger (egenvurdering) • A key issue in assessment is that students often do not understand what is a better piece of work and do not understand what is being asked of them particularly in terms of standards and criteria (O’Donovan et al., 2001)

8 Modellering • Skole i praksis muntlig eksempel Skole i praksismuntlig eksempel • Fremmedpråksenteret lenkerlenker • Bergen kommunenkommunen • Europarådet coecoe • Språkpermen lenkerlenker

9 Tolkningsfellesskap Rammene for muntlig eksamen Vurderingskriterier for muntlig eksamen -ikke gradbøyning av adjektiv - Positive beskrivelser ( sjkkliste, rubrikk) - Innhold (generelt), språk og struktur

10 Vurderingskriterier Grunnlagsmateriale: • Europarådet 11 • Nasjonale prøver 22 • Oslo Kommune • Bedre vurderingspraksis • Utkast Inger 3 Oppgave: Lag vurderingskriterier Lytting Muntlig presentasjon Muntlig samhandling 1 side totalt


Laste ned ppt "Muntlig vurdering Inger Langseth Program for Lærerutdanning, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google