Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systematisk Observasjon av Lesing.  Ei prosjektgruppe har utarbeidd eit verktøy for systematisk kartleggjing av kvar den einskilde eleven er i leseutviklinga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systematisk Observasjon av Lesing.  Ei prosjektgruppe har utarbeidd eit verktøy for systematisk kartleggjing av kvar den einskilde eleven er i leseutviklinga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systematisk Observasjon av Lesing

2  Ei prosjektgruppe har utarbeidd eit verktøy for systematisk kartleggjing av kvar den einskilde eleven er i leseutviklinga si.  Leseutvikling er sett inn i ein pyramide med hovudtrinn og fleire underpunkt / kjenneteikn.  Etter kvart som lærarane observerer kjenneteikn hjå elevane, vert desse kryssa av på eit skjema.  Våren 2014 startar vi å ”sole” elevane, etterkvart vil dette skje to gonger i året Systematisk observasjon av lesing SOL-prosjektet

3 Systematisk observasjon av lesing

4  Gir alle oss som jobbar på Velle skule felles kunnskap om lesing.  Gir innsikt i leseprosessen slik at me betre kan rettleia kvar enkelt elev.  Sikrar at flest mogleg når så høgt som mogleg i pyramiden.  Inneheld konkrete tiltak for vidare utvikling.  Gir høve til presise tilbakemeldingar til foreldre. Systematisk observasjon av lesing SOL

5  Stadig større krav til leseferdigheit.leseferdigheit  Nivået på leseferdigheita i Norge er dårlegare enn fleire andre land i Europa.  Lesing er éin av fem grunnleggjande ferdigheiter i Kunnskapsløftet.  Betre tilpassa opplæring.  Sikra overgang til mellomtrinn og ungdomstrinn, - eit felles språk.  Utvida lærarane sin kompetanse. Systematisk observasjon av lesing Bakgrunn for SOL-prosjektet:

6

7  Stadig større krav til leseferdigheit.leseferdigheit.  Nivået på leseferdigheita i Norge er dårlegare enn fleire andre land i Europa.  Lesing er éin av fem grunnleggjande ferdigheiter i Kunnskapsløftet.  Betre tilpassa opplæring.  Sikra overgang til mellomtrinn og ungdomstrinn, - eit felles språk.  Utvida lærarane sin kompetanse. Systematisk observasjon av lesing Bakgrunn for SOL-prosjektet:

8 Systematisk observasjon av lesing Tips til deg som foreldre:

9  Barn arvar ikkje leseferdigheiter og leseglede frå foreldra, men dei kan ”arva” vanar og haldningar.  Vis at bøker og anna lesestoff er nyttige i livet ditt, og at lesing er ein aktivitet som de vaksne tykkjer er avslappande, engasjerande og morosamt.  Vis også at lesing kan brukast til anna enn hygge og avslapping, t.d.. - skriva/lesa handlelister - bruka kokebøker - lesa bruksanvisninger - radio/TV –program - bruka oppslagsverk, Internett osv (Liv Engen) Systematisk observasjon av lesing Ver ein god rollemodell

10  Les for og saman med barnet ditt.  Treng ikkje berre vera bøker, men teikneseriar, Internett-sider, tekstar i dataspel osv.  Gjennom samtalar før, under og etter lesinga bidreg du som forelder til å utvikla og styrka barnet ditt si evne til å lesa med forståing.  Hald fram med å lesa for og med barnet etter at det har lært å lesa sjølv.  Vis interesse for skuleaktivitetane til barnet ditt.  Oppmuntra og støtta barnet ditt på vegen mot gode leseferdigheiter.  Ver med å skapa ein kultur for læring Systematisk observasjon av lesing Tips på vegen (barnetrinnet) ”I love you,but you are going to learn”

11  Snakk med ungdommen din om ord og begrep som dei møter i fagtekstar. Dette utviklar og styrkjer evna deira til å lese med forståing.  Hjelp ungdommen din til å trekkje ut det viktigaste i fagtekstar.  Les gjerne bøker ”saman”.  Vis interesse for skoleaktivitetane deira.  Oppmuntra og støtta dei på vegen mot gode strategiar for lesing og læring.  Ver med å skapa ein kultur for læring Systematisk observasjon av lesing Tips på vegen (ungdomstrinnet) ”I love you,but you are going to learn”


Laste ned ppt "Systematisk Observasjon av Lesing.  Ei prosjektgruppe har utarbeidd eit verktøy for systematisk kartleggjing av kvar den einskilde eleven er i leseutviklinga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google