Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL LONE SKULE. SKULESTART INFORMASJON OM SKULEN GODE RÅD TIL FORELDRE FØR SKULESTART.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL LONE SKULE. SKULESTART INFORMASJON OM SKULEN GODE RÅD TIL FORELDRE FØR SKULESTART."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL LONE SKULE

2 SKULESTART INFORMASJON OM SKULEN GODE RÅD TIL FORELDRE FØR SKULESTART

3 LONE SKULE 53 TILSETTE (ca 42 årsverk) 297 ELEVAR (August 2015) ca 500 FORELDRE ??

4 LONE SKULE 53 TILSETTE ( ca 42 årsverk) 1 rektor 3 avdelingsleiarar (1 av desse er SFO leiar) 28 pedagogar 15 assistentar 1 psykolog 1 konsulent 4 reinhaldarar (1 vaktmeister)

5 1. TRINN (2015-2016) 39 ELEVAR 2 GRUPPER A B

6 SFO Heil plass: 07:30-16:30 (kr 2380) Redusert plass (kr 1850) –1: 07:30- 14:45 –2: Etter skuletid - 15:45 –3: Anna kvar veke med heil plass. Morgon 07:30-08:20 (kr 900) Eige informasjonsmøte 16. juni kl 17:00.

7 SKULEBYGGET(A) Ny paviljong teke i bruk hausten 2010 (12 mill) Alle gamle klasserom pussa opp i 2011. Nye ventilasjonsanlegg. Tilrettelagt for funksjonshemma. Gamleskulen stengt i 2008.

8 KORLEIS ER DET Å VERA BARN(ELEV) I 2015? Er det slik som då vi foreldre gjekk på skulen? (Heime? På skulen? Fritid? Kva er eventuelt annleis? Kva er det viktig at foreldre har fokus på i dag?

9 KVA ER VIKTIGAST ?? LESING OG SOSIAL KOMPETANSE

10 LESING Leseleksene må prioriterast høgt. Foreldre har ikkje lov å sei at ein ikkje har tid. Det handlar om prioritering. God leseferdigheit aukar sjansen for suksess i utdanningsløpet. Suksess i utdanningsløpet aukar sjansen for suksess i arbeidslivet. Skule viktigare enn fritidsaktivitetar???

11 GODE RÅD OM LESING Les for barnet ditt. Lån/kjøp bøker. Lær det gjerne (bokstavane)/lydane dersom det viser interesse for det. (først, sist, midten) Snakk om det som de les. Gje barnet språkforståing. Ein må øva for å bli god. For å bli god i fotball, må ein sparka mykje fotball. For å bli god til å symja, må ein symja mykje. FOR Å BLI GOD TIL Å LESA, MÅ EIN LESA MYKJE. Statistikken viser at det er store fordeler ved å kunna litt når ein byrjar på skulen. (både tal og bokstavar) Bruk situasjonar i det daglege til å lære. (Måltid) Lær det å halda blyanten rett.

12 INNSATSEN DEI FØRSTE SKULEÅRA LEGG GRUNNLAGET FOR VIDARE SUKSESS. GODT INNARBEIDDE RUTINAR GJER ELEVEN TIL SINE EIGNE RUTINAR NÅR HAN/HO SKAL STÅ PÅ EIGNE BEIN

13 KORLEIS HJELPE? HJELP TIL MED SKULEARBEIDET. LURT Å STILLA MEIR SPØRSMÅL ENN Å GI SVAR. DU TRENG IKKJE VERA EKSPERT BRY DEG OG VIS INTERESSE. MOTIVERE, OPPMUNTRE, GI RÅD VOKSENKONTAKT GJER SKULEARB. TIL NOKO POSITIVT BELØNNING

14 SOSIAL KOMPETANSE Korleis kommuniserer vi med kvarandre for å unngå konfliktar. Korleis kommuniserer vi for å bli godt likt av andre. (munnleg, skriftleg, digitalt, kroppsspråk)

15 SOSIAL KOMPETANSE Skryt av andre, set andre i fokus, ver raus I konflikt med andre: Ha fokus på eiga åtferd, ikkje berre skuld på andre. Av og til er det uhell. Det er ikkje slik at alle andre er til for meg og at mine behov kjem først. Vi er til for kvarandre. (skal vi få, må vi også gi)

16 ANDRE GODE RÅD (SOSIAL KOMPETANSE) Eleven er rein og velstelt. Lær barnet å venta på tur. Lær barnet å dela med andre. Ikkje la barnet alltid få viljen sin. Lær barnet ferdigheiter. Delta på fritidsaktivitetar. Motiver til fysisk aktivitet.

17 SOGN OG FJORDANE PARADOKSET

18 ANNAN VIKTIG KOMPETANSE Gjer barnet sjøvstendig: Av-/påkledning og knyting av sko Toalettbesøk

19 Ca 3 MND TIL SKULESTART Bruk tida godt. Aldri for seint. Førebu eleven til skulestart. Positive haldningar til skulen. Motivasjon Øv på tal og bokstavar/lydar. Stor fordel å kunna litt når ein startar på skulen (det blir som å tjuvstarta utan å bli kalla tilbake til start)

20 HEIMESIDE Ein del nyttig informasjon Nyttige tips til travle foreldre. Mange nyttige skjema –Skulemjølk –Skulefrukt –Søknad om fri –Skulehelseteneste –m.m

21 FORTSETTELSE FØLGER: FØRSTE SKULEDAGEN FORELDREMØTE VELKOMMEN IGJEN 17. AUGUST (11:30) ( TIL 7 ÅRS SAMARBEID)


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL LONE SKULE. SKULESTART INFORMASJON OM SKULEN GODE RÅD TIL FORELDRE FØR SKULESTART."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google