Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til nytt barnehageår! 1. Velkommen til nytt barnehageår Presentasjon av de ansatte og foreldre 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til nytt barnehageår! 1. Velkommen til nytt barnehageår Presentasjon av de ansatte og foreldre 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til nytt barnehageår! 1

2 Velkommen til nytt barnehageår Presentasjon av de ansatte og foreldre 2

3 Velkommen til foreldremøte på Roligheden gård barnehage Felles informasjon ved oppstart nytt barnehageår Hjemmesiden – abonnere Hypernett Miljøfyrtårn-bedrift (kildesortering, miljøvennlige innkjøp, kjøpe kvalitets- leker, energisparing, reparere ødelagte ting, involvering av barna på uteområdet og turområdet – miljødag. FN-kafe Pedagogikk og ergonomi Flik - T1 og T2 Hakkebakkeskogen Informasjon om SU, Foreldreråd og FAU Valg til SU og FAU 3

4 Samarbeidsutvalg (SU) og foreldreråd Hjemlet i Lov om barnehager §4 For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av foreldre og ansatte, med lik representasjon fra begge grupper. Hos oss velger vi 2 fra hvert hus med en vara i tillegg. De sitter for hvert år. Ca 2 møter i halvåret. Vi har også FAU, foreldrene arbeidsutvalg, som tar seg av mer sosiale aktiviteter for barn og foreldre utenom barnehagetiden. Det velges 2 fra hvert hus til FAU. Første møte SU og FAU er 15. september – enhetsleder innkaller 4

5 Årsplan, kalender, informasjonshefte - alle må lese og kjenne til 5

6 FLIK- 3 effektmål Utvikle læringsmiljøene til fordel for alle barns sosiale og faglige læringsutbytte Redusere omfanget av segregerende tiltak for barn som trenger særskilt tilrettelegging Skape læringsfelleskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel -og som reduserer mobbing 6

7 Satsingsområder på Roligheden gård barnehage Bygge gode relasjoner barn-barn, barn-voksne Språkstimulering 7

8 Les for barna hjemme. Fortell historier. Dikt sammen med barna. Fortell fra da du var liten. Snakk om hva dere har gjort sammen, hva dere skal gjøre sammen Benevn ting med riktig ord. Snakk om forskjeller, dialekter. Snakk om det som står på dagsreferatet i barnehagen. Snakk om følelser. Bruk begreper. Bruk tid og lytt til barna. Lydbok Digitale medier som verktøy (nettbrett, kamera, smarttelefoner) 8

9 Ukeplan Mandag; møtedag for personalet Samlingsstund i grupper med fokus på språk Tirsdag; Tur for Kråkene Påkledning starter 09.15- Fokus på å mestre selv Vi går kl. 10.00- retur. Svanene og spurvene har «innedag». Mulighet for å jobbe i mindre grupper med fokus på språk og lek eller tema-arbeid. Onsdag; Tur for Svane og spurv vi går kl. 10.00-Retur kl.14.00 «Kråkene har innedag» Torsdag; 5-årsklubb «innedag» 4-åringene drar på tur 3-årsgruppa er «inne» Fredag; 5-åringene på tur 4-årsingene « innedag» 3-åringene grupper 9

10 Levering Frokost i barnehagen. Frokostbord/lekebord. Levering; følg barnet inn på et av rommene som er åpen. En kort avskjed er oftest den beste. Er det vanskelig, så be gjerne den voksne om hjelp. Henting Gi beskjed/ registrer via hypernet om det er andre enn du/dere som skal hente. Ta kontakt med en voksen om det er noe du lurer på. Vi har som mål å skrive litt om dagen på info-tavlene. Der vil dere også kunne se om det er noe dere må vite om dagen etter. 10

11 Turer –Mål: Barna skal oppleve glede ved å gå på tur hele året. –Lytte til barnas forslag –Fokus på lek og sosiale relasjoner –Dele oss i smågrupper –God mat og bålkos –Gi barna mulighet for allsidig bevegelse og utfordringer –Utforske nye områder. Bli kjent med lokalmiljøet. Ski, aking m.m. –Ta vare på naturen, og «se» de som finnes omkring dem. –ta oss god tid, bruke sansene, eksperimentere, utforske og leke. 11

12 5-årsklubb - Trygge barn som er klare til å møte skolen- Møte motgang- selvbilde- å være løsningsorientert - Øve på å snakke for større gruppe- Å si sin mening - Kunne ta i mot beskjeder og lytte til andre- - Språkstimulering; Rim og regler, samtaler og refleksjoner, eventyr, drama, sang - Holde blyant riktig, bokstavlek - Selvstendighetstrening/egenledelse ( do, påkledning, konfliktløsning) - Matematikk; Tall,/telling, geometriske figurer/former, mål og vekt, rom og retning. - Deler inn i mindre grupper for å kunne se den enkelte. - Turer i nærområdet, på museer, kino, i trafikken m.m - Gi barna mulighet til å komme med ønsker og forslag, og påvirke sin hverdag. 12

13 4- årsklubben –Språkstimulering Høytlesing Fortellinger Filosofere og undre sammen –Sosialt samspill Turtaking Ta imot beskjeder Lytte til andre Bruke «snakketøyet» Turvett –Selvstendighet/egenledelse (etter barnas forutsetninger) –Rollelek 13

14 3 åringene –Fokus på å danne nye relasjoner –Rollelek –Turer –Trygghet og omsorg 14

15 Velkomst Står ved inngangen mellom kl. 0800 til kl. 0930 Registrere barn og foreldre Tar imot beskjeder på vegne av alle grupper Kan informere om planene for dagen Hvilke rom som er i bruk, og hvilken voksen som er der Husk å bruke hypernet for å registrere; fridag, sykdom, dersom skal hjem til andre eller bli hentet av andre enn dere. 15

16 For noen er det frokost først 16

17 Infotavler- Litt om dagen, og litt praktisk info 17

18 Garderobe 18

19 Vi deler oss på lekerommene – og leker 19

20 Formingsrom lekerom 20

21 samlingstund 21

22 Selvstendighet, egenledelse og mestring- selvbilde og selvtillit Garderobe, toalettbesøk, måltid 22

23 Utelek og tur- Jegersberg, Marvika, Byturer. 23


Laste ned ppt "Velkommen til nytt barnehageår! 1. Velkommen til nytt barnehageår Presentasjon av de ansatte og foreldre 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google