Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2016 Overordnet rapport for Petrine barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2016 Overordnet rapport for Petrine barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2016 Overordnet rapport for Petrine barnehage

2 Respondentinformasjon

3 1. Har ditt barn plass i en kommunal eller ikke-kommunal barnehage? SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Har ditt barn plass i en kommunal eller ikke- kommunal barnehage? 5851,300,461,00 NavnProsentAntall Kommunal barnehage70,4%412 Ikke-kommunal barnehage29,6%173 N585

4 3. Velg den ikke-kommunale barnehagen ditt barn har plass i SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Velg den ikke-kommunale barnehagen ditt barn har plass i 1732,751,253,00 NavnProsentAntallMulige svar Petrine barnehage16,8%2939 (74 %) N100 %173225 (76 %)

5 15. Velg avdeling Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 Navn 1Osp 2Eik 3Furu NavnAntallProsentGjennomsnitt Osp724,1% Eik1137,9% Furu1137,9% N292,14

6 17. Jeg opplever at: Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling 295,340,605,00 personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling 294,771,095,00 personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling 295,190,675,00 barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) 295,570,626,00 barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen295,120,825,00 tilbudet er tilpasset barnet mitt295,180,805,00

7 18. personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling 295,340,605,00

8 19. personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling 294,771,095,00

9 20. personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling 295,190,675,00

10 21. barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge- konstruksjonslek osv) 295,570,626,00

11 22. barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen 295,120,825,00

12 23. tilbudet er tilpasset barnet mitt Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian tilbudet er tilpasset barnet mitt 295,180,805,00

13 24. Kommentarer til "utvikling og læring" Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 Det var en periode da sammensetningen av personalet på småbarna var litt uheldig i forhold til barnets språkutvikling i norsk. Et overtall av fremmedspråklige ansatte der kommunikasjonen de i mellom også ofte gikk på engelsk for at de skulle gjøre seg forstått. En del av spørsmålene blir ikke så relevante for barn på 1 år Mange som er utenlandske og mange på språkopplæring fra NAV. Variabel språkkunnskap på personalet

14 25. Jeg opplever at: Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian barnet mitt har hatt en god tilvenning 295,430,786,00 mitt barn trives i barnehagen 295,450,626,00 barnet mitt har godt samspill med de voksne 295,320,665,00 barnet mitt har minst en venn 295,540,576,00 mitt barn får muligheter for utvikling av gode relasjoner med barn og voksne 295,390,625,00

15 26. barnet mitt har hatt en god tilvenning Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian barnet mitt har hatt en god tilvenning 295,430,786,00

16 27. mitt barn trives i barnehagen Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian mitt barn trives i barnehagen 295,450,626,00

17 28. barnet mitt har godt samspill med de voksne Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian barnet mitt har godt samspill med de voksne 295,320,665,00

18 29. barnet mitt har minst en venn Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian barnet mitt har minst en venn 295,540,576,00

19 30. mitt barn får muligheter for utvikling av gode relasjoner med barn og voksne Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian mitt barn får muligheter for utvikling av gode relasjoner med barn og voksne 295,390,625,00

20 31. Kommentarer til "trivsel og tryggehet" Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 Vi opplever at barnet gleder seg til å gå i barnehagen

21 32. Jeg opplever at: Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling 295,170,705,00 barnehagen har interesse for mine synspunkter 295,410,676,00 jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig 295,590,566,00 jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid 295,130,675,00

22 33. barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling 295,170,705,00

23 34. barnehagen har interesse for mine synspunkter Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian barnehagen har interesse for mine synspunkter 295,410,676,00

24 35. jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig 295,590,566,00

25 36. jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid 295,130,675,00

26 37. Kommentarer til "samarbeid og medvirkning" Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 Vi opplever at barnet er veldig fornøyd med at avdelingene er flekisble slik at man noen dager starter på Furu og andre dager på Eik.

27 38. Jeg opplever at: Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn 295,210,715,00 mitt barn blir møtt på en god måte av personalet ved levering og henting 295,340,766,00 jeg som foreldre blir møtt på en god måte av personalet ved levering og henting 295,310,705,00 personalet har tid til å lytte og være støttende overfor meg 295,320,715,00

28 39. personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn 295,210,715,00

29 40. mitt barn blir møtt på en god måte av personalet ved levering og henting Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian mitt barn blir møtt på en god måte av personalet ved levering og henting 295,340,766,00

30 41. jeg som foreldre blir møtt på en god måte av personalet ved levering og henting Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian jeg som foreldre blir møtt på en god måte av personalet ved levering og henting 295,310,705,00

31 42. personalet har tid til å lytte og være støttende overfor meg Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian personalet har tid til å lytte og være støttende overfor meg 295,320,715,00

32 43. Kommentarer til "personalet" Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 Selv om jeg gir 4 totalt sett på opplevelsen ved levering og henting er det veldig varierende avhengig av hvor godt bemannet de er. De fast ansatte er veldig flinke til å fortelle litt om dagen eller høre hvordan det går om morgenen, men de som er vikarer stort sett ikke er like flinke. Vikarer og utplasseringspersonale er svært varierende. Vanskelig å få tilbakemeldinger og kan oppleve at disse ikke tar del i oppfølgingen slik som fast ansatte. Ofte språkproblemer som forverrer situasjonen. De fast ansatte er svært dyktige og gjør en veldig god jobb. Jeg merker at oppfølgingen kan være mindre god når det er mange vikarer, men dette er forståelig. Vi er ikke fornøyde med at barnehagen brukes som arena for språkopplæring for fremmedspråklige. Når vi retter på eget barn på feks setningsoppbygging og uttale så er ofte svaret at "det sier xx i barnehagen".

33 44. Jeg: Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian får daglig informasjon om mitt barn294,660,845,00 får informasjon om planlagte aktiviteter295,310,755,00 leser barnehagens årsplan295,041,025,00 leser informasjonen jeg mottar på e-post295,520,566,00 bruker hypernet direkte til informasjonsutveksling med barnehagen 293,471,714,00 får informasjon om endringer i personalet294,930,945,00 får informasjon om samarbeidsutvalget (SU) og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) sin rolle 294,780,965,00

34 45. får daglig informasjon om mitt barn Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian får daglig informasjon om mitt barn 294,660,845,00

35 46. får informasjon om planlagte aktiviteter Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian får informasjon om planlagte aktiviteter 295,310,755,00

36 47. leser barnehagens årsplan Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian leser barnehagens årsplan295,041,025,00

37 48. leser informasjonen jeg mottar på e-post Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian leser informasjonen jeg mottar på e-post 295,520,566,00

38 49. bruker hypernet direkte til informasjonsutveksling med barnehagen Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian bruker hypernet direkte til informasjonsutveksling med barnehagen 293,471,714,00

39 50. får informasjon om endringer i personalet Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian får informasjon om endringer i personalet 294,930,945,00

40 51. får informasjon om samarbeidsutvalget (SU) og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) sin rolle Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian får informasjon om samarbeidsutvalget (SU) og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) sin rolle 294,780,965,00

41 52. Kommentarer til "informasjon" Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 "får daglig informasjon om mitt barn" - se forrige kommentar Ved sykdom over lengre tid, har det hendt at vi ikke får beskjed om dette. Ikke kjent med hypernet

42 53. Jeg opplever at: Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian uteområdene fremmer barns lek og læring 295,030,815,00 lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring 294,790,865,00 renholdet i barnehagen er bra 294,840,615,00 nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter 295,450,626,00

43 54. uteområdene fremmer barns lek og læring Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian uteområdene fremmer barns lek og læring 295,030,815,00

44 55. lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring 294,790,865,00

45 56. renholdet i barnehagen er bra Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian renholdet i barnehagen er bra 294,840,615,00

46 57. nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter 295,450,626,00

47 58. Kommentarer til "fysisk miljø" Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 Lokalene er ikke gode, men personalet gjør så godt de kan ved å dele opp i lekeområder. Gjerne turer til nye steder Dere må stille hardere krav til de foresatte som aldri tar med møkkete klær, våte ting, overfylte hyllene i garderoben. Ta det opp direkte!

48 59. Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din? Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din? 294,620,495,00

49 60. Vil du anbefale barnehagen til andre? Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 Navn 1Ja 2Nei

50 61. Er det noe annet du ønsker å kommentere? Brukerundersøkelse for barnehager i Rælingen kommune 2016 Alt i alt er jeg veldig fornøyd selv om jeg synes det har vært mindre tabilitet i peronalet de siste par årene etter at flere som har vært der lenge sluttet. I hvor stor grad det påviker barnet er jeg ikke sikker på, men det er utvilsomt at det er de fast ansatte som barnet snakker mest om hjemme og som h*n håper er I barnehagen når h*n kommer. Kunne ønske det ble prioritert mer ute tid Enda litt mer bruk av lokalene på tvers Hjemmelaget mat når varm mat serveres Økologisk frukt Den siste tiden har det vært en del nye i personalet. Mange av disse har særdeles dårlig norskspråk. Er så takknemlig for å ha barnet mitt i trygge Petrine! Mitt barn trives godt i barnehagen og det er det viktigste. Savner allikevel ett bedre mattilbud, da vi synes ett måltid i uken er veldig lite. Ved fremtidige ansettelser håper vi barnehagen vil vektlegge språkkompetanse i større grad.


Laste ned ppt "Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2016 Overordnet rapport for Petrine barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google