Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 10.08.2013 3 10.08.2012 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 10.08.2013 3 10.08.2012 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 10.08.2013

3 3 10.08.2012 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater

4 4 10.08.2013 Vi respekterer hverandres meninger Vi gjør det som er besluttet Vi oppnår resultater gjennom samarbeid

5 5 10.08.2013 Vi er stolte av skolen vår Vi trives sammen Vi er profesjonelle

6 6 10.08.2013 ikke viste innsats gjennom å bruke tid på lekser ikke viste innsats gjennom å ta et skippertak ikke hadde ambisjoner om høyere utdanning større fravær i tiende klasse sosialt utenfor på skolen ikke var pliktoppfyllende hadde alvorlig avvikende atferd Markussen i NIFU fant at sannsynligheten for å slutte økte sammenlignet med å bestå for ungdom som:

7 7 10.08.2012 rask oppfølging av elever ved fravær økt involvering av foreldre kompetanseutvikling for bl.a. rådgivere og kontaktlærere informasjonsutveksling og samarbeid om utsatte elever mellom ungdomsskole og videregående skole fokus på å få til en god skolestart planlagte, alternative opplæringsløp som fører til kompetanse på lavere nivå enn fullt fagbrev alternative opplæringsarenaer Forskning utført av SINTEF på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet viser at vi får bedre resultater ved:

8 8 10.08.2013 Sørumsand videregående skole har som målsetting at Skolen har tro på at tett og positiv oppfølging vil hjelpe elevene til å få mest mulig ut av sin skolegang. Skolen ønsker derfor å være «Tettere på» hver enkelt elev på en konstruktiv og hjelpende måte! 0,5 poeng positiv karakterutvikling 84,5% fullfører og består 95% tilstedeværelse 0 Nulltoleranse for mobbing 0,5 poeng positiv karakterutvikling 84,5% fullfører og består 95% tilstedeværelse 0 Nulltoleranse for mobbing

9 9 10.08.2013 Forutsetning for å nå skolens mål er at vi: har felles holdninger til og gjør det som er besluttet følger gjeldende rutiner har en ensartet konsekvensoppfølging i forhold til: fravær utvalgte punkter i ordensreglementet informasjonsinnhenting/kartlegging samarbeid med foresatte systematikk i oppfølgingen alternative opplæringsløp

10 10.08.2013 Utdrag av tiltakslisten: Lærerne håndterer ”Tettere på” på lik måte Tverrfaglig team (helsesøster, PPT, miljøarbeider, rusforebygger og rådgivere) Bli-kjent-aktiviteter første skoleuke God informasjon til elevene God informasjon til foresatte 4 elevsamtaler i året, den første i løpet av de to første ukene Kartleggingsprøver i fellesfag, første 2 uker.

11 10.08.2013 Utdrag fra tiltakslisten forts.: Lærerne drøfter hver enkelt elevs utvikling hele året Lærerne og ledelsen følger nøye med på utviklingen i karakterene og fraværet Ensartet konsekvensoppfølging, se neste ark.

12 12 10.08.2013 Konsekvenser Fravær er fravær! Du unngår anmerkning ved å: aktiv deltakelse i opplæringsøktene ha med nødvendig utstyr møte presis levere arbeid i tide vise god oppførsel Se for øvrig skolens ordensreglement Ved fire fravær/anmerkninger totalt Varsel/innkalling til møte sendes elev/foresatte Ved sju fravær/anmerkninger totalt Møte med elev, foresatte og PV Ved ti fravær/anmerkninger totalt Møte med elev, PV, foresatte og studieleder Ved ytterligere fravær eller brudd på ordensreglementet Nytt møte med elev, foresatte, PV, studieleder og rektor

13 13 10.08.2013

14 14 17.08.2011


Laste ned ppt "2 10.08.2013 3 10.08.2012 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google