Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maritim lærerkonferanse Gardermoen, 13. - 14. april 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maritim lærerkonferanse Gardermoen, 13. - 14. april 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Maritim lærerkonferanse Gardermoen, 13. - 14. april 2015

2 Viil Gombos avdeling for læreplanutvikling Utdanningsdirektoratet

3 Samfunnskontrakten for flere læreplasser Kunnskapsdepartementet og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene underskrev kontrakten våren 2012. Samfunnskontraktens overordnede mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og skaffe lærekontrakter til alle elever som ønsker det. Ikke nådd målet om 20 % flere læreplasser, men… Samfunnskontrakten gjelder ut 2015 og det diskuteres om og hvordan den skal videreføres.

4 Program for bedre gjennomføring i videregående skole (videreføring av NY GIV) https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/rammeverk.pdf

5 Oppfølging av Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen og ha en tilbudsstruktur som i større grad reflekterer kompetansebehovene i arbeidslivet fleksibilitet i fag- og timefordelingen fag- og timefordelingen i videregående opplæring blir veiledende på trinn innenfor rammen av det totale timetallet ordningen skal gjelde fra 1. august 2015 rett til påbygging til generell studiekompetanse for elever med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring gjelder fra 1. august 2014

6 Utviklingsprosjekter kvalifisering til Vg3 påbygg eller til læreplass utprøving av ulike modeller hospitering skal bidra til enda bedre samarbeid mellom skole og bedrift, og på den måten bidra til å øke antall læreplasser samarbeid mellom skole og arbeidsliv støtte til ulike prosjekter i alle fylker

7 FYR – fellesfag, yrkesretting og relevans Målet med FYR er å øke elevenes motivasjon slik at elevene lettere skal se nytteverdien av fellesfagene. Satsingen skal sikre at elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves som relevant for deres hverdag og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv. Innhold i satsingen Kompetanseutvikling av fellesfaglærere og programfaglærere Innholdsproduksjon (utvikle læringsressurser) Organisasjonsutvikling (kultur for samarbeid og kollektiv læring i hele organisasjonen) Erfarings- og kunnskapsdeling (nettverk lokalt og nasjonalt)

8 FYR – undervisningsopplegg (NDLA) og forskning http://fyr.ndla.no http://www.tfou.no

9 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning ble innført med Kunnskapsløftet for at elevene på yrkesfag skulle få arbeide med det lærefaget de ønsket så tidlig i opplæringen som mulig. Endre forskrift til opplæringsloven slik at det legges opp til at mer av opplæringen i prosjekt til fordypning foregår i bedrift Ny forskrift var på høring høsten 2014 Utdanningsdirektoratets anbefalinger: Fra PTF til YFF (yrkesfaglig fordypning) kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift (Vg3) studie-spesialiserende utdanningsprogram (relevante fag) Idrettsfag (dersom det er relevant) TAF/YSK Anbefalingene er sendt til Kunnskapsdepartementet

10 Kort om læreplanverket Generell del av læreplanen utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring. Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper forutsetningene i opplæringsloven og forskrift til loven Fag- og timefordeling Læreplaner for fag formål hovedområder/struktur kompetansemål fordelt på årstrinn grunnleggende ferdigheter bestemmelser for sluttvurdering

11 Dagens ordning for å oppnå ferdighetssertifikat Innholdet i og referansen til STCW- konvensjonen ligger i læreplanene på Vg3 matros og Vg3 motormann skolene gir elevene opplæring i STCW- kompetansen i ptf etter emneplan (som finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider) skolene og prøvenemdene må ha godkjenning av Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet utsteder ferdighetssertifikat etter at lærlingen har tatt fagbrev

12


Laste ned ppt "Maritim lærerkonferanse Gardermoen, 13. - 14. april 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google