Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrivetips for web Trond-Erlend Willassen 3. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrivetips for web Trond-Erlend Willassen 3. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrivetips for web Trond-Erlend Willassen 3. mars 2016

2 Utgangspunkt: Konklusjoner fra eyetracking Vi ser tekst først – ikke bilde Like mange leser og skanner Vi leser lenger på nett enn på papir Første avsnitt blir nesten alltid lest Vi husker velredigerte tekster best Vi leser fra toppen og nedover

3 Konklusjoner fra eyetracking Korte avsnitt fungerer bedre enn lange Punktliste sikrer oppmerksomhet Skriv svært korte forsidetekster Store bilder fungerer best – unngå dekorbilder. Øye søker øye

4 Generelt råd: Vær inkluderende! Vær konkret og informativ Hovedpoengene først, tenk tabloid. Nyhetssak Unngå klisjeer, fremmedord og moteord Hvem skriver du for? Skriv for målgruppen Få andre til å lese gjennom før publisering!

5 Aktivt språk Vær forsiktig med passiv form Unngå ”man”, ”vi” og ”dette” Bruk av sitat gjør teksten levende, og bidrar til å synliggjøre de som har en rolle i saken Beskriv mennesker som handler (aktivt språk)

6 Aktivt språk - eksempler Brudd på FNs våpenresolusjon ble funnet av våpeninspektørene Våpeninspektørene fant brudd på FNs våpenresolusjon Endringer i valgordningen forventes å bli iverksatt i løpet av 2012 Valgordningen blir trolig endret i løpet av 2012 Søkeren anses ikke å ha oppfylt kompetansekravet. Komiteen anser at søkeren ikke har oppfylt kompetansekravet. Vi mener at søkeren ikke har oppfylt kompetansekravet.

7 Ryddighet gir forståelse Skap oversikt i teksten Bruk ev. foto/illustrasjoner/infografikk. Bilder må ha relevans til tekst! Bruk avsnitt/mellomtitler – ett poeng i hvert avsnitt Bruk av sitat gjør teksten levende, og bidrar til å synliggjøre de som har en rolle i saken

8 Skrive for vertikal lesning Brukerne leser ikke nødvendigvis linje for linje på web. Gjør innholdet synlig for brukeren ved å bruke virkemidler for vertikal lesning: –Kulepunkter –Mellomtitler –Tydelig formaterte lenker

9 Bruk av punktliste - eksempel «Stadige forandringer i samfunnet og stadig mer vektlegging på effektivitet og på personale som den viktigste ressursen vår har gjort at vi ser nødvendigheten i et eget opplæringsprogram for kjøpmenn.» «Vi har et eget opplæringsprogram for våre kjøpmenn, fordi: samfunnet forandrer seg stadig det legges mer vekt på effektivitet enn før personalet er vår viktigste ressurs»

10 Inkluder relevante linker i teksten Gi linkene ordentlige titler slik at de forståes også av de som får teksten opplest Eksempel: Last ned den nye virksomhetsplanen for avdelingen her Her kan du laste ned avdelingens nye virksomhetsplan

11 ”Lukten av informasjon” - triggerord

12 Triggerord Ordene brukere har i hodet som beskriver det de leter etter Klarer vi å bruke de rette triggerordene får vi flere lesere og mindre avstøting. Brukes både i tekst, menyer, linker, overskrifter

13 Kjennetegn på nyheter Aktuelt Vesentlig Nærhet Identifisering og personifisering Sensasjonelt Tydelige konflikter Elite/kjendiser

14 Hva skal nyhetsteksten fortelle? Hvem? Hva? Hvor? Når? Hvordan? Hvorfor? Konsekvenser?

15 Oppbygging av nyhetsteksten Overskrift –Kort, fengende –Forteller hva saken handler om Bilde –Vekke oppmerksomhet –Forteller noe Ingress –To-tre setninger, utdype overskriften –Hovedpoengene Brødtekst –Utdyping av saken. Viktigste først

16 Det viktigste først! Ingress: Hva handler saken om Overskrift: kortversjon av ingressen Linker til mer info Mellomtitler

17 Liks Lesbarhetsindeks (LIKS) kan brukes for å få en oppfatning av hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese. LIKS er basert på antall ord per setning og andelen av disse ordene som er lange (det vil si har flere enn seks bokstaver). Liks = gjennomsnittlig setningslengde + andel ord med 6 eller flere bokstaver. Jo lavere lesbarhetsindeks, desto enklere språk. En tekst med lesbarhetsindeks under 30 tyder på lettlest tekst, verdier over 50 viser tungt språk. Liks-kalkulator: http://www.skriftlig.no/liks-kalkulator/

18 Eksempler «Ved tid og på sted som beskrevet under post I forholdt hun seg som dertil beskrevet i påvirket tilstand, og kjørte nevnte personbil uten å være tilstrekkelig aktpågivende, idet hun ikke var tilstrekkelig aktsom eller feilfordelte sin oppmerksomhet i et kort øyeblikk uten å bremse ned og derfor støtte sammen med en annen bil slik at det oppstod skade på bilens karosseri.» Liks 85

19 På stedet og tidspunktet nevnt i post 1 var hun altså påvirket og kjørte bil uten å være tilstrekkelig aktpågivende. Dermed feilfordelte hun oppmerksomheten sin og bremset ikke da hun burde ha bremset. Det førte til at hun støtte sammen med en annen bil slik at den andre bilen(s karosseri) ble skadet. Liks 35

20 Liks - skalaen 60 – Veldig tunglest byråkratspråk.

21 Utfordringer i skrivearbeidet Kildesmitte: Man preges av tungt/akademisk språk i saksdokumenter/tekster Avveining nøktern språk/verdiladede ord Bommer på målgruppa Tidsklemma – fantastisk eller bra nok?


Laste ned ppt "Skrivetips for web Trond-Erlend Willassen 3. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google