Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT: normer og sjangrer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT: normer og sjangrer"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT: normer og sjangrer
Av Øystein L. Pedersen © Høgskulen i Volda 03. og

2 To forelesninger 3. og 6. februar 2006 Sjangrer på web Skrive på web
Webkommunikasjon Evaluering av nettsteder/websider

3 Hypertekster: en egen sjanger?
Normaltekst Fortløpende organisering Bestemt rekkefølge Ordnet lineært, sekvensielt

4 Avissjangre Nyhet Reportasje Feature Kommentar

5 Nettsjangre Forsider Undersider Søkesider Samlesider Spill Chat E-post

6 Hovedsjangrer sakprosa fiksjon

7 Tekststrukturer Fallende viktighet
Drama (enhetlig, klimaks, avslutning) Sakprosa Hypertekst hierarkisk struktur flat struktur

8 Hypertekststruktur flat struktur: WWW, oppslagsverk
grad av hypertekstualitet flat struktur: WWW, oppslagsverk hierarkisk struktur: startside

9 Vær bevisst! Hva ønsker jeg å formidle? Målgruppe
Hva ønsker jeg å oppnå? holdningsskapende opplyse påvire beslutninger selge produkter Velg (ulike) virkemidler, strukturer og sjangrer

10 Språkfunksjoner Ekspressive: uttrykksfulle, subjektive
Appellative: overbevisende Informative: upersonlige, objektive Må godtas av mottaker Kan deles inn i ulike noder

11 Ulike teksttyper Narrasjon: om personer, preteritum
Deskripsjon: faktiske fenomener, om tid og rom Instruksjon: oppfordringer til handlinger, i presens eller imperativ Argumentasjon: påstander om relasjoner mellom fenomener Kan deles inn i ulike noder

12 Skrift på internett Dialogisk kommunikasjon Umiddelbar og muntlig
Flyktig (kortvarig, overflatisk) Foranderlig Kopieres, flyttes, søkes og endres

13 Dialog med mottaker sender gjør seg tydelig umiddelbar muntlig
personlig stil klare meninger umiddelbar muntlig lav terskel for tilbakemeldinger

14 Konsekvenser Bør datere sidene, for siste oppdatering
Kunnskap blir ferskvare Flyktig lesemåte kan hindre refleksjon og varighet Mye feil og dårlig språk

15 Sammenhengen i teksten
Meningsfull og vesentlige forbindelser mellom de linkede nodene (avreise og ankomst) Linker skaper forventinger (om sammenheng) Logiske: globale menyer og lokale lenker Eks: Formuler utsagn eller spørsmål som oppfordrer til å følge (hyper)teksten

16 Hypertekster brukes til
gjøre det eksplisitte implisitt forklare betydninger av ord og begreper utfyllende stoff alternative fremstillinger innhente kommentarer Eks: e-post med linker (pressemeldinger med link til hjemmesiden)

17 Gode hypertekster Sterk duft (gode nøkkelord): Svak duft:
fører til overbevisning og selvtillit mer tålmodighet, flere klikk Svak duft: usikkerhet og mindre overbevisst utålmodighet mister sporet og går tilbake

18 Hva internett brukes til
informasjonssøking kommunikasjon markedsføring underholdning og tidsfordriv

19 Nettside i infovirksomhet
Ulike målgrupper Ulike målsetninger: holdningsskapende påvirke beslutninger selge produkter

20 Nettportaler Horisontale: Vertikale: allment brukerbehov veivisere
Vertikale:  veivisere emneportaler kvalitetsfilter

21 Sjangerblanding på førstesiden
presentere bedriften portal: startside nettavis: aktualitet differensiering: henvender seg til ulike grupper ikke blikkfang: er på jakt etter informasjon! Eksempler: og

22 Nå frem med budskapet Språk: ord og setninger
Forventet kunnskap hos målgruppen Hva er målgruppen opptatt av?

23 Hensikt Få oppmerksomhet Nå frem med budskapet
Viktig at leseren føler seg klokere etter å ha lest det du har skrevet - ikke dummere! Skape interesse og forståelse!

24 Få oppmerksomhet Overskrift Ingress Kort Fengende
Forteller hva saken handler om Ingress To-tre setninger Utdype overskriften Eksemple:

25 Skape interesse Start med det nye oppsiktvekkende konkrete
fortell leseren hvorfor hun skal lese dette gjør leseren nysgjerrig!

26 Formidlingstrekanten
Overskrift: kortversjon av ingressen Ingress: Hva handler saken om Konkret konklusjon Utdypning Mellomtitler Begrunnelse Linker til mer info

27 Nå frem med budskapet Hvem snakker du til? (målgrupper)
Språk: ord og setninger Forventet kunnskap Hva er målgruppen opptatt av? ”Dette er nyttig for deg i din situasjon”

28 Gi leseren informasjon!
Hva? Hvem? Hvor? Når? Hvordan? Hvorfor? Hva slags konsekvenser?

29 Språk og stil Direkte og indirekte tale Poenget først i setningen
Unngå ”man”, ”vi” og ”dette” Kutt ut unødige ord og fremmedord Beskriv mennesker som handler (aktivt språk) Les høyt det du har skrevet (for noen i den valgte målgruppen)

30 Nå frem med budskapet Hvem snakker du til? (målgrupper)
Språk: ord og setninger Forventet kunnskap Hva er målgruppen opptatt av? ”Dette er nyttig for deg i din situasjon”

31 Hensikt Få oppmerksomhet Nå frem med budskapet
Viktig at leseren føler seg klokere etter å ha lest det du har skrevet - ikke dummere! Skape interesse og forståelse!

32 Få oppmerksomhet Overskrift Ingress Kort Fengende
Forteller hva saken handler om Ingress To-tre setninger Utdype overskriften Eksempl:

33 Skape interesse Start med det nye oppsiktvekkende konkrete
fortell leseren hvorfor hun skal lese dette gjør leseren nysgjerrig!

34 Formidlingstrekanten
Overskrift: kortversjon av ingressen Ingress: Hva handler saken om Konkret konklusjon Utdypning Mellomtitler Begrunnelse Linker til mer info

35 Gi leseren informasjon!
Hva? Hvem? Hvor? Når? Hvordan? Hvorfor? Hva slags konsekvenser?

36 Språk og stil Direkte og indirekte tale Poenget først i setningen
Unngå ”man”, ”vi” og ”dette” Kutt ut unødige ord og fremmedord Beskriv mennesker som handler (aktivt språk) Les høyt det du har skrevet (for noen i den valgte målgruppen)

37 Aktivt språk Flere brudd på FNs våpenresolusjon ble funnet av våpeninspektørene Våpeninspektørene fant brudd på FNs våpenresolusjon (Calvert 2004:45) Kari foretar innhøsting av epler Kari høster (inn) epler (Vinje 1990:98)

38 Bruk presens Akademius forteller at det brukes mye nynorsk på Sunnmøre
- Det brukes mye nynorsk på Sunnmøre, forteller Akademius Akademius hevder at nynorsk er populært blant østlendinger sier/hevder/mener/forteller/utbryter/påstår/oppgir/uttaler/uttrykker/røper (bruk synonymordboka!)

39 Språk og stil på nett Dialogisk kommunikasjon
Umiddelbar og muntlig språk Marker nøkkelord En idé/tanke pr. avsnitt Konkret og informativt språk Vis troverdighet Mindre plass for følelser og personlige vinklinger på nettet

40 Forkortelser på nett Høgskulen i Volda (HVO)
Omskriv: ”høgskulen” / ”høyskolen” Miljøverndepartementet (MD) Omskriv: ”departementet” Dagens Næringsliv (DN) Omskriv: ”avisen”

41 ”Christines ti bud for innhold på nettet”
Sett deg i brukerens sted Fremhev nøkkelord Punktlister Forstålige lenker til nyttig informasjon Skriv kort Skriv korrekt Skriv personlig Bruk enkle ord Kvalitetssikre innholdet Oppdatere innholdet (Calvert 2003:16)

42 Nodeoppdelt tekst Presentasjon av saken Bakgrunn Reaksjon 1
Konklusjon 1 Ekstern side 1 Konklusjon 2 Reaksjon 2 Ekstern side 2 Konklusjon 3 Ekstern side 2 Reaksjon 3

43 God webkommunikasjon:
… er webkommunikasjon som oppfyller målsetningen Web er ikke et mål. Det er et middel! Sett opp en klar målsetning Fem sekunder for å overbevise leseren/målgruppen Tilpass målgruppens behov og ønsker Bruk velkjente triggerord

44 Evaluering Førstesiden Design Struktur og navigasjon Innholdet

45 Førstesiden Oversiktlig? Hva tar oppmerksomheten?
Tydelig målsetning med siden? Tydelig målgruppe? Tydelig avsender? Ta skjermdumper [shift – PrintScreen]

46 Sidedesign Hvor starter blikket? Hva skal jeg gjøre her?
Navnet på siten og på siden Seksjoner og underseksjoner Global navigering Lokal navigering i (under-)seksjoner ”Du er her”-indikator Søkefunksjon

47 Design Tiltalende? Gjennomført? Identitetsskapende?
Tilpasset målgruppen? Tilpasset målsetningen?

48 Struktur og navigasjon
Logisk organisering av informasjonen? Lett å finne frem til informasjon? Oversiktlig?

49 Innhold Oppdatert? Kvalitetsikret? Tilrettelagt web?
Kort nedlastningstid? God utskriftskvalitet?

50 Webtekster Tilpasset målgruppe (spåk og begreper)?
Forteller overskriften hovedpoenget? Er overskriften selvforklarende? Er overskriften fristende for målgruppen å klikke på? Utdyper ingressen overskriften? Plasserer ingressen overskriften i tid og rom (hvis nødvendig)?

51 Dekker overskriften og ingressen alt en tilfeldig leser trenger å vite for å være overflatisk orientert om saken? Benyttes det mellomtitler (hvis brødteksten er på over tre avsnitt)? Er det avsnitt på over 100 ord? Linker til utdypende info?

52 Empatisk evaluering Kan vi stole på dem som står bak siden?
Er den konkurransedyktig i forhold til andre lignende sider? Hvor mange når siden frem til? Hvem velger å bruke siden? Hensynet til brukernes interesser, ønsker og motiver

53 Evaluering Målgruppe Målsetning Virkemidler Førstesiden Design
Struktur og navigasjon Innhold

54 Metode Analyser: se etter utvalgte deler
Helheten: gjennomfør tenkte operasjoner Definer hva dere er ute etter!


Laste ned ppt "IKT: normer og sjangrer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google