Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Panorama Vg2 Basis Lesing Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne - vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Panorama Vg2 Basis Lesing Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne - vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Panorama Vg2 Basis Lesing Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne - vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner - vurdere egen muntlig utvikling - bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og situasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv - presentere norskfaglige emner og problematisere det framlagte stoffet - beskrive og vurdere egne lese- og skriveferdigheter

2 Basis Lesing Å lese godt nok – Lesing = få mening ut av det du leser – Forskjellige tekster krever forskjellige lesekompetanse – Funksjonell lesekompetanse = lese godt nok til å fungere i alle situasjoner i hverdagen Lesing i hverdagen – Lesestrategi = bevisst og formålsrettet framgangsmåte ved lesing – ”En god leser er en aktiv leser” Lese - tenke – snakke – skrive – forstå – Førlesningsstrategier: Tenk over formålet ved lesingen Bruk overflatelesing Lag tominuttersnotat Tenk gjennom hva du forventer av teksten - Å lese godt nok Å lese godt nok - Lesing i hverdagenLesing i hverdagen - Analyse og tolkningAnalyse og tolkning -Minnekunst og systematiseringMinnekunst og systematisering -Å danne seg bilderÅ danne seg bilder -Å utnytte strukturen i tekstenÅ utnytte strukturen i teksten - Ord og leseforståelse Ord og leseforståelse Oppgave side 27 Oppgaver side 28

3 Basis Lesing Analyse og tolkning – Førsteinntrykk et godt utgangspunkt – Analyse: Argumentasjon for din tolkning av teksten – ”En tekst kan ikke bety hva som helst, selv om en kan få deg til å tenke på hva som helst” Minneteknikk og systematisering – Minneteknikk: Nyttig for å huske Velg ut et sted Dann bilder i tankene Plasser bildene på det bestemte stedet, og i rekkefølge Gjenkall ved å gå i tankene på det stedet Oppgave side 29 Oppgave side 30 - Å lese godt nok Å lese godt nok - Lesing i hverdagenLesing i hverdagen - Analyse og tolkningAnalyse og tolkning -Minnekunst og systematiseringMinnekunst og systematisering -Å danne seg bilderÅ danne seg bilder -Å utnytte strukturen i tekstenÅ utnytte strukturen i teksten - Ord og leseforståelse Ord og leseforståelse

4 Basis Lesing Å danne seg bilder – Tenk over bildene du danner deg når du leser Hva er din reaksjon på bildene? Hvordan virker bildene på deg? Noter ned inntrykket –  Hjelper deg å huske det du leser Å utnytte strukturen i teksten – Skumles overskrifter, mellomtitler og temasetninger først Gir oversikt om hovedidé, temaer og argumenter Hjelper deg å plassere emnene ved lesingen etterpå Oppgave side 31 Oppgave side 32 - Å lese godt nok Å lese godt nok - Lesing i hverdagenLesing i hverdagen - Analyse og tolkningAnalyse og tolkning -Minnekunst og systematiseringMinnekunst og systematisering -Å danne seg bilderÅ danne seg bilder -Å utnytte strukturen i tekstenÅ utnytte strukturen i teksten - Ord og leseforståelse Ord og leseforståelse

5 Basis Lesing Ord og leseforståelse – Noter vanskelige og ukjente ord i tekster – Slå opp ordene og skriv ned forklaringen – Lag eventuelt et begrepskart eller tankekart – Bruk ordet i en setning, skriftlig eller muntlig Oppgave side 33 - Å lese godt nok Å lese godt nok - Lesing i hverdagenLesing i hverdagen - Analyse og tolkningAnalyse og tolkning -Minnekunst og systematiseringMinnekunst og systematisering -Å danne seg bilderÅ danne seg bilder -Å utnytte strukturen i tekstenÅ utnytte strukturen i teksten - Ord og leseforståelse Ord og leseforståelse


Laste ned ppt "Panorama Vg2 Basis Lesing Læreplanmål: Mål for undervisningen er at elevene skal kunne - vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google