Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNKONTROLL - Medlem av Norges største frittstående elektrikerkjede -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNKONTROLL - Medlem av Norges største frittstående elektrikerkjede -"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNKONTROLL - Medlem av Norges største frittstående elektrikerkjede -

2 Hvorfor Internkontroll (IK)? For å hindre produksjonsstans For å bedre miljø og trivsel For å ivareta ansattes sikkerhet For et godt renome For å få fornøyde kunder For lavere kostnader

3 Bakgrunn Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg(FEL) og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-forskriften) Forskriften omfatter både offentlig og privat virksomhet av alle slag. Plikten til å innføre, utøve og følge opp iht. IK-forskriften ligger på den som er ansvarlig for virksomheten. Ved hjelp av EL-PROFFEN sitt IK verktøy, kan vi planlegge, gjennomføre og dokumentere Internkontrollen for din virksomhet iht. de krav som er satt i IK-forskriften.

4 Ansvar Jfr. §4 i IK-forskriften, skal den som er ansvarlig for virksomheten sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstagerne og deres representanter. Jfr. §9 i FEL, skal eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V (Sikkerhetskrav).

5 Krav til dokumentasjon Jfr. §5 i IK-forskriften - Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av HMS lovgivningen. 1.Sørge for at de lover og forskrifter i HMS - lovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. 2.Sørge for at arbeidstagerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS – arbeidet, herunder informasjon om endringer. 3.Sørge for at arbeidstagerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4.Fastsette mål for HMS – Skal dokumenteres skriftlig.

6 Krav til dokumentasjon forts. 5.Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt – Skal dokumenteres skriftlig. 6.Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene – Skal dokumenteres skriftlig. 7.Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold med HMS lovgivningen – Skal dokumenteres skriftlig. 8.Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt – Skal dokumenteres skriftlig.

7 Er HMS satt i system? Hvis svaret er JA – Videreutvikle dette til å innbefatte internkontroll på det elektriske anlegget. Hvis svaret er NEI – Start arbeidet med å sette det i system så fort som mulig. Begynn gjerne med det elektriske anlegget.

8 Kompetanse på elektriske anlegg De fleste virksomheter er uten kompetanse innen elektrofagene. Elektroinstallatøren vil kunne hjelpe deg med sin fagkunnskap og bidra med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget.

9 Hva inneholder konseptet? Kundeinformasjon Opplæringsplan i Internkontroll Organisering av Internkontrollen Risikovurdering Sjekklister Avvikslogg Tiltaksplan Feilhistorikk Tilbud og kontrakt Skjema for rapport av: El - ulykke med personskade Feil/mangel ved elektriske installasjoner/utstyr

10 Hva får du som kunde? Et komplett IK - system for elektro som tilfredsstiller IK - forskriftens krav. Et HMS system som ved korrekt bruk gir større sikkerhet for både virksomheten og de ansatte. En regelmessig gjennomgang av det elektriske anlegget, utført av fagfolk, for å avdekke eventuelle avvik som kan påføre skade på personer og eiendom. Dokumentasjon i ringperm og CD (i PDF format).

11 Engedal Elektro AS Gamle Drammensvei 45 1369 Stabekk Tlf: 67 12 03 75 Fax: 67 12 03 76 post@engedal-elektro.no www.engedal-elektro.no


Laste ned ppt "INTERNKONTROLL - Medlem av Norges største frittstående elektrikerkjede -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google