Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Islams historie Ørkenlandskap i Saudi-Arabia. Foto: Pedronet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Islams historie Ørkenlandskap i Saudi-Arabia. Foto: Pedronet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Islams historie Ørkenlandskap i Saudi-Arabia. Foto: Pedronet

2 Islams historie Arabia for om lag 1 500 år siden:
Landskapet var preget av ørken og fjell. Klimaet var varmt og tørt. Europa Asia Hvis vi hadde hatt en tidsmaskin, kunne vi reist til Den arabiske halvøy, også kalt Arabia, for om lag år siden. Det golde landskapet var den gang som nå preget av ørken og fjell, og klimaet var varmt og tørt. Mange arabere flyttet rundt omkring på halvøya for å overleve, og siden Arabia ligger i skjæringspunktet mellom Europa, Asia og Afrika, levde mange arabere som handelsfolk. En del mennesker livnærte seg altså ved å handle med ulike folk, mens andre igjen levde som jordbruksnomader. Mange av menneskene i Arabia levde som handelsfolk. Arabia Afrika

3 Islams historie I motsetning til kristne og jøder, dyrket araberne mange forskjellige guder. På bildet ser du en av gudeskikkelsene araberne kunne be til. For år siden fantes ennå ikke religionen islam. Araberne skilte seg fra blant annet jøder og kristne i den forstand at de dyrket mange guder, og ikke bare én. Innbyggerne i en av byene, Mekka, hadde en tro og en forestilling om at det fantes én form for hovedgud, men de trodde også på flere andre guder som kunne hjelpe dem når det trengtes. I alt fortelles det at araberne hadde 360 guder som de kunne be til.

4 Mekka på Muhammeds tid Viktig by Dyrket mange guder
Mange gudebilder i Kabaen Et samfunn med store forskjeller på fattig og rik

5 Islams historie I år 570 e. Kr. ble Muhammed født i byen Mekka.
Muhammed ble tidlig foreldreløs. Gutten vokste opp hos onkelen sin. Reiste på handelsreiser med onkelen sin Ansatt som fører av en handelskaravane til en rik enke Giftet seg med enken (Khadijah) Fikk fire døtre Profeten Muhammed ble født i år 570 e.Kr. i byen Mekka i dagens Saudi-Arabia. Muhammeds far døde før gutten ble født, mens moren døde mens han fremdeles var ung. Muhammed vokste derfor opp hos bestefaren sin, men da også han døde tok en onkel ham under sine vinger. Det fortelles at onkelen var svært fattig, men at han hadde et stort hjerte som banket varmt for sin nevø. Som ung måtte Muhammed tidlig begynne å arbeide. Til å begynne med tok han seg jobb som gjeter, men senere fikk han bli med onkelen på handelsturer til Nord-Afrika. Som voksen fortsatte Muhammed arbeidet som handelsmann. Han fraktet varer på kryss og tvers over Arabia. I denne perioden giftet Muhammed seg med en enke som var en god del eldre enn ham selv. Det fortelles at Muhammed var svært rettskaffen og dyktig i sitt arbeid, og at han var vel respektert blant menneskene i Mekka. Illustrasjon fra 1800-tallet som viser Mekka. Som ung begynte Muhammed å arbeide som gjeter og handelsmann.

6 Traff jøder og kristne på karavaneferdene
Likte tanken på å tilbe en gud Muhammed var en person som tenkte mye. Han dro ofte til en hule i et fjell utenfor byen for å meditere. I hulen fikk Muhammed en åpenbaring fra Gud gjennom engelen Gabriel (år 610) Mottok flere åpenbaringer fra Allah i løpet av sitt liv - Koranen Foto: Wal N. Muhammed var som person preget av stor ettertanke. I motsetning til de fleste andre i Mekka, dyrket ikke Muhammed mange guder. I stedet foretrakk han å trekke seg tilbake for å meditere og filosofere utenfor byen. Han dro da ofte til en hule på et fjell, og det var her at han mottok sin første åpenbaring fra Gud gjennom engelen Gabriel (på arabisk; Jibril) i år 610. Engelen fortalte Muhammed at Allah hadde valgt ham til å være en budbringer til hele menneskeheten. Senere fikk Muhammed flere åpenbaringer som gav klar beskjed om hvordan menneskene skulle leve og oppføre seg. Engelen fortalte Muhammed at Allah hadde valgt ham til å være en budbringer til hele menneskeheten.

7 Etter en stund fortalte Muhammed folket i Mekka hva han hadde opplevd.
Ikke alle likte å høre det han hadde å si: Slutte å tilbe gudebilder Ingen annen Gud enn Allah De rike skulle dele rikdommen sin med de fattige Blodhevn måtte avskaffes Måtte bli slutt på slåssing, bedrag og bruk av sterke drikkevarer Muhammed og hans tilhengere ble plaget, torturert og straffet. .Mekka .Medina Etter en stund begynte Muhammed å fortelle folket i Mekka om sine åpenbaringer, men ikke alle likte det de hørte. Særlig var tanken om at det bare fantes én Gud vanskelig å svelge. Folket i Mekka dyrket nemlig flere guder, og Muhammed ble derfor møtt av likegyldighet, spott og sinne når han forkynte at man i Mekka dyrket avguder. Motstanden var så stor at Muhammed og hans tilhengere ble plaget, torturert og straffet. Noen ble brennmerket av oppvarmet jern, mens andre ble fengslet. Noen av Muhammeds tilhengere døde av behandlingen de fikk. Man så seg nå nødt til å forlate byen. Lenger nord, i et område som senere skulle bli kalt Medina, tok man imot Muhammed og hans folk. Det ble nå inngått en pakt, og Muhammed ble akseptert som deres leder og religiøse veileder. Dette skjedde i år 622, et år som regnes som begynnelsen på islamsk tidsregning. Muhammed og hans tilhengere forlot Mekka og slo seg ned i Medina.

8 Islams historie I Medina levde mange mennesker i sult.
For å skaffe mat, måtte man plyndre handelskaravaner fra Mekka. Livet i Medina var ikke bare enkelt for Muhammed og hans tilhengere. De hadde vanskelig for å skaffe seg mat, for jordbruk hadde de liten forstand på. Samtidig hadde striden med folket i Mekka gjort det vanskelig for Muhammed og hans tilhengere. Mekkanerne nektet enhver å handle med folket i Medina, og dette førte til sult i Medina. Løsningen ble å plyndre de mange karavanene fra Mekka (karavane = følge av reisende handelsmenn) som ferdes i området. Muhammed hadde tidligere fått en åpenbaring som tillot blodsutgytelse av Guds fiender, og nå startet flere plyndringer og kriger som i løpet av kort tid skulle gjøre Muhammed en mektig mann i Arabia. Samtidig virket også profetens personlighet sterkt på folk, og dette førte til at han skaffet seg flere allierte. Blant annet heter det at Muhammed var en varmhjertet og trofast venn som viste stor kjærlighet overfor sine følgesvenner. I løpet av tiden i Medina fikk Muhammed flere tilhengere, og han ble en mektig mann i Arabia.

9 Islams historie I mange år var det strid mellom folket i Mekka og Medina. Etter hvert begynte også folket i Mekka å tro på Muhammeds lære. I år 632 e.Kr. var striden over. Det hadde i lang tid vært stridigheter mellom menneskene i Mekka og Medina, men i år 629 e. Kr. fikk Muhammed og til sammen 2000 muslimer muligheten til å dra på pilegrimsferd til Mekka. Etter denne reisen konverterte mange av Mekkas mennesker til islam, noe herskerne i byen ikke likte særlig godt. Disse beordret derfor et angrep på noen av Muhammeds allierte. Muhammed dro da til Mekka med en hær på til sammen mann. Denne overmakten ble for stor for Mekkas herskere, og de overgav seg dermed uten kamp. Etter lang tids uenighet var stridighetene over, og Muhammed tilgav sine tidligere fiender. Imidlertid lot han de mange avgudsbildene som fantes i byen bli ødelagt. Alle stammene på den arabiske halvøy viste nå sin lojalitet til Muhammed, men bare tre måneder etter reisen til Mekka i år 632, døde profeten. Bilde: Mekka. Muhammed vendte tilbake til Mekka. Tre måneder senere døde profeten.

10 Islams historie Bilde: Profetens moské i Medina, Saudi-Arabia. Her inne finner vi graven og det siste hvilestedet til Muhammed. Profeten hviler i et gravkammer under den grønne kuppelen midt i bildet. Foto: Ali Imran Profetens moské i Medina, Saudi-Arabia. Her inne finner vi graven og det siste hvilestedet til Muhammed.

11 Islams historie Etter Muhammeds død måtte man ha en ny leder.
Det var ikke så lett å bli enige om hvem man skulle velge. Man valgte til slutt Muhammeds venn, Abu Bakr. Muhammeds død førte til at hans tilhengere måtte bestemme hvem som skulle bli deres nye leder. Det skulle imidlertid vise seg at å bli enig om dette spørsmålet var vanskelig. Stillingen som kalif, profetens stedfortreder, var ønsket av to ulike grupperinger. På den ene siden fantes det noen som kaltes sjiamuslimer. Disse mente at Muhammeds fetter Ali skulle ha stillingen. På den andre siden fantes det sunnimuslimer. Disse hevdet at profetens venn Abu Bakr var rett mann som kalif. Det skulle vise seg at det var Abu Bakr som i første omgang ble valgt som kalif, mens Ali på sin side måtte vente i ytterligere 25 år før han fikk sin sjanse. Innad skulle utvelgelsen av nye kalifer etter hvert føre til at islam som religion ble splittet i to hovedretninger – sjia og sunni. Den nye lederen fikk tittelen kalif. Det betyr ”profetens stedfortreder”.

12 Islams historie I årene etter Muhammeds død vokste det arabiske riket raskt. Europa Arabia Etter Muhammeds død ble det arabiske territoriet raskt utvidet. Gjennom både krigerske slag og fredlige allianser fikk den islamske læren nye tilhengere. Det tok bare noen tiår før riket vokst til å omfatte Arabia, Palestina, Syria, Egypt, Libya, Irak, Persia (Iran) og Pakistan. Videre skulle riket utvide seg både vest- og østover. Store landområder i Nord-Afrika og Spania skulle etter hvert bli en del av det arabiske riket som igjen hadde sitt fundament i Muhammeds lære. Det fortelles at menneskene som levde i land som kom under arabisk kontroll fikk lov til å fortsette å dyrke sin egen religion. I særlig grad gjaldt dette jøder og kristne, men også hinduer i for eksempel India kunne fortsette å tro på sin egen religion. Imidlertid måtte man betale skatt til muslimene. År 632 e.Kr. Afrika År 680 e.Kr. År 750 e.Kr. Når man erobret nytt land, fikk Muhammeds lære nye tilhengere.

13 Islams historie For muslimene var handel viktig.
Varer og kunnskap ble spredd mellom ulike folkegrupper. Foto: Joi Foto: Claude Renault Foto: Michal Foto: VK Cheong Handel var en vesentlig del av det islamske samfunnet. Muhammed selv hadde jo også vært handelsmann, og denne formen for vareutveksling førte ikke bare til spredningen av islam, men også til at en rekke nye varer og ny kunnskap nådde nye folk. Muslimene reiste over hele den kjente verden; fra Kina i øst til Europa i vest. Araberne hentet gull, elfenben og slaver fra Afrika, mens bomull, stål, edelsteiner og krydder ble fraktet fra India. Fra Kina fikk man både porselen og silke. Med tanke på kunnskap fikk man fra India kjennskap til de ”arabiske” tallene (de tallene vi bruker i dag) og sjakkspillet. Fra Kina ble kunnskapen om papiret, kruttet og kompasset videreført. Araberne oversatte de gamle grekernes kunnskaper om astronomi, medisin og matematikk, videreutviklet dem, og spredte dem videre. Av araberne lærte europeerne å dyrke blant annet vindruer, appelsiner, ris, bomull og sitroner. På denne måten ser vi at arabernes rike, i skjæringspunktet mellom Europa, Asia og Afrika, bidrog til å spre kunnskap og religion. Bildene viser (fra øverst til venstre til nederst til høyre): Gull, elfenben, bomullsdyrking, kryddermarked, silkehandel, porselen, sjakk, arabiske tall, kinesisk papir fra 800-tallet, ris, appelsiner og vindruer. Foto: David Monniaux Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez Foto: Fir0002 Islam ble også spredd, og på denne måten fikk flere mennesker kjennskap til religionen.

14 Islams historie Bilde: Lenke: Rettigheter: Forside
Kart Landskap Gud Mekka Fjell Karavane Arabia I Medina Moské Abu Bakr Gull Elfenben Bomull Krydder Silke Porselen Sjakk Papir Ris Appelsiner Druer


Laste ned ppt "Islams historie Ørkenlandskap i Saudi-Arabia. Foto: Pedronet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google