Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EIDET VELFORENING Årsmøte / Generalforsamling Tirsdag 13.mars 2012 kl. 19.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EIDET VELFORENING Årsmøte / Generalforsamling Tirsdag 13.mars 2012 kl. 19.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 EIDET VELFORENING Årsmøte / Generalforsamling Tirsdag 13.mars 2012 kl. 19.00

2 Agenda Generalforsamling – 13. mars 2012 1.Velkommen. 2.Valg av møteleder og referent. 3.Godkjenning av innkallelse og saksliste – valg av personer til å undertegne protokoll. 4.Styrets beretning 5.Styrets regnskap 6.Budsjett og arbeidsprogram – herunder medlemskontingentens størrelse. 7.Andre innsendte saker 8.Valg av styremedlemmer, (revisor – ingen krav derfor velges denne ikke) og valgkomité. 1.Styreleder og ett styremedlem (ikke nestleder) velges for to år, øvrige (inkl varamedlem) velges for ett år pluss to år for å få til kontinuitet og overlapping. 2.Styret består da av: Nestleder Fredrik Lossius (valgt for 1 + 2 år), Kasserer Glenn Tørå (valgt for 1 + 2 år), Sekretær Ellen Buestad og leder Tom Syvertsen (begge valgt for 2 år), Varamedlem Linda Våge (valgt for 1 + 2 år). 9.Avslutning av den formelle delen av årsmøtet.

3 Agenda, forts. Informasjonsdelen: Velforeningens oppgaver herunder styrets oppgaver og beboernes oppgaver Ordet fritt

4 En velforening er en forening av og for beboerne innen et geografisk omgrenset boområde

5 Styrets hovedoppgaver  Innkreve kontingent  Organisere styrets arbeid  Tilpasse vedtektene  Utarbeide handlingsplan  Delegere fellesoppgaver til medlemmene  Være bindeledd mellom beboerne og kommune, naboer, utbygger etc.  Arrangere generalforsamlinger/fellesmøter

6 Beboernes oppgaver:  Arrangere tiltak og arrangementer til felles glede og nytte  Ta opp saker i nærmiljø etter behov og ønsker  Medvirke til vedlikehold av fellesarealene – ”dugnad”  Kostnader i forbindelse med vedlikehold trekkes fra innbetalt kontingent  Medansvar for at anlegget fremstår som et attraktivt boområde

7 Arbeidsoppgaver for styret i 2012:  Dugnad i løpet av mai (før 17.mai)  Rydde, spyle og feie lekeplasser og fellesareal  Fellessamling på en av lekeplassene – kaffe, brus og boller  Kontingent til vedlikehold av fellesareal (lekeplasser, lekeapparater, plener, parkeringsplasser med mer)  Startkapital på kr. 40 000 fra Eidet AS  Kontingent – kr. 100 pr halvår (fortrinnsvis 1.4. og 1.10.)  Styremøter ca. hver annen måned (februar/mars, mai, august, oktober, desember).  Oppfordring om å ta saker opp med styremedlemmer for behandling i styremøter og for generelle spørsmål.

8 Arbeidsoppgaver for styret i 2012  Informasjonsskriv til nye beboere:  Styret vil har utarbeidet et informasjonsskriv til alle beboere (nye og ”gamle”) som inneholder formål, vedtekter, medlemskontingent, nettadresse etc.  Etablering av medlemskartotek:  Det er prosjektert 220 boenheter på Eidet-området. Kartoteket skal primært benyttes i fbm kontingentinnkreving. I tillegg bør vi opplysninger om alles e-postadresser og mobilnummer.  Gjennomkjøring til Justneshalvøya:  Gjennomkjøring forbudt – kun busstrasé (jobber kontinuerlig med saken mot kommunen).  Utvikling og forbedring av hjemmeside:  Styret arbeider med saken for å få god informasjonskanal til alle beboere.

9 Arbeidsoppgaver for styret i 2012:  Framtidig båthavn i Eidsbukta  Dialog med kommunen i forhold til veien videre.  Andre potensielle tiltak:  Søppelkasser på lekeplassene  Flaggstang?  ”Barn leker” skilt  Gangfelt  Fartsdumper  Mobiltelefondekning

10 Mål Eidet skal fremstå som et attraktivt boligområde som er preget av gode forhold innen trivsel, miljø, estetikk og kvalitet.


Laste ned ppt "EIDET VELFORENING Årsmøte / Generalforsamling Tirsdag 13.mars 2012 kl. 19.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google