Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Classification: Internal 2011- 03-081 Årsmøte i Fortuna Grendalag 8. februar 2011 www.fortunalia.net.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Classification: Internal 2011- 03-081 Årsmøte i Fortuna Grendalag 8. februar 2011 www.fortunalia.net."— Utskrift av presentasjonen:

1 Classification: Internal Årsmøte i Fortuna Grendalag 8. februar 2011

2 Classification: Internal Agenda Valg av ordstyrer og referent Godkjenning av innkalling Opprop (fullmakter må være skriftlige. Hver husstand kan stille med maks. én fullmakt) Årsberetning 2010 Regnskap 2010 Planlagte aktiviteter Innkomne forslag Budsjett og kontingent Budsjettkontingent Valg Eventuelt

3 Classification: Internal Innkalling til Årsmøte 2011 Årsmøtet i Fortunalia Grendalag avholdes i Solbakken Barnehage tirsdag 8. februar 2011 klokken Saksliste: Valg av ordstyrer og referent Godkjenning av innkalling Opprop (fullmakter må være skriftlige. Hver husstand kan stille med maks. én fullmakt) Årsberetning 2010 Regnskap 2010 (revidert) Innkomne forslag Budsjett og kontingent Valg Saker til punktet "innkomne forslag" sendes til leder Lars Henrik Gjertsen, sekretær Tore Røsvoll eller skrives direkte inn på vår hjemmeside innen onsdag 26. januar 2011.

4 Classification: Internal Årsberetning Fortuna Grendalag 2011 Styret i 2010: Styreleder: Lars Henrik Gjertsen Nestleder: Jostein Vik Kasserer: Hilde Lien Sekretær: Tore Røssvoll Styremedlem: Kjetil Stokke Varamedlem: Svein Vestermo Intern revisor: Nancy Irene Rydberg Sonen Valgkomite: Sigbjørn Svenes og Roger Løkvik

5 Classification: Internal Årsberetning Fortuna Grendalag 2011 side 2 Styrets hovedoppgaver i møter i styret avholdt. Gjennomføring av 4 dugnader: 1 før sommeren og 3 etter sommerferien  Klipping av busker, ugress, gjødsling  Etterfylling av bark  Kosting  Nye nett i fotballmål  Etablering og maling av redskapsbod  Etablert og ferdigstilt volleyballbane Gjerde mot 108 settes opp før banen benyttes. Utstyr innkjøpt og dette gjennomføres vår  Utbedring av Lek 3; oppgradert med ny trapp i nord og planert ut

6 Classification: Internal Årsberetning Fortuna Grendalag 2011 side 3  Gressklipping av fellesareal satt ut til ungdom i feltet med meget god gjennomføring.  Kontakt mot Systembygg vedrørende kommunale avgifter fra før 2010  Kommentering på planarbeid for Tesliåsen.  Reguleringsplan for Sæterbaken og Tjønlien. I ny reguleringsplan ble ikke spesielle kvalitetskrav til grendalaget sti sør for fotballbane opprettholdt. Normtegninger benyttes. Opparbeidelse i forbindelse med utvikling av Sæterbakken og Tjønnlien.  Tinglysning av avtale med beboere i sør (2 eiendommer) vedrørende tilknytning mot grendalagets kloakknett. Avtalen tinglyses på Grendalagets eiendom.  Brøyteavtale inngått med Veisetaune for sesongen 2010/2011. Kjetil Stokke er brøytekontakt.  Kontakt mot Pan Landskap om å utarbeide beplantnings- og vedlikeholdsplan for arealene nord for rundkjøringen. Avtale er ikke etablert.

7 Classification: Internal Regnskap 2010

8 Classification: Internal Planlagte aktiviteter 2011 Dugnader vår og høst.  Oppfordre beboere til å stille  Jobbe videre med sti  Kompostbinge  Kosting/beskjæring/legge bark/gjødsle  Asfaltutbedringer Sandvolleyballbane  Sette opp gjerde mot 108 Redskapsbod  Redskapsbod males og byttes noe kledning  Sette opp hyller etc innvendig Beplantning lek 3  Beplantning lengst i nord og ved rutsjebane

9 Classification: Internal Planlagte aktiviteter 2011 side 2 Etablering av skjøtselsplan for skråning nord for rundkjøring  Plan legges ut på nettside når utkast er laget. Kommentar runde før sak tas opp på ekstraordinært årsmøte/årsmøte 2012 Følge opp utbyggingsplaner Sæterbakken, Tjønlien og Tesliåsen Etablere avtale for gressklipping og brøyteavtale Jobbe med trafikksikringstiltak ved utkjøring mot Jonsvannsveien sammen med barnehagen Vedlikeholdsplan for fellesanlegg; vei, rør, fellesareal Skilting av gjesteparkering Videre utvikle hjemmeside

10 Classification: Internal Innkomne forslag Ingen forslag er kommet inn til styret før årsmøtet

11 Classification: Internal Budsjett 2011

12 Classification: Internal Kontingent 2011 Styret foreslår å fastholde kontingenten for 2011 på

13 Classification: Internal Valgkomiteens innstilling til styre i Fortuna Grendalag 2011 Leder: Utpekes av styret ved konstituering – velges for 1 år Styre:  Kjetil Stokke, nr 57- ikke på valg  Hilde Lien, nr 70- ikke på valg  Kim Bjerkevoll, nr 59- velges for 2 år  Stein Arne Storslett, nr 106- velges for 2 år  Roger Løkvik, nr 51- velges for 2 år Vararepresentant:  Svein Vestermo- velges for 1 år Revisor:  Nancy Rydberg Sonen, nr 69 - velges for 1 år Valgkomite  Sigbjørn Svenes, nr 43- velges for 1 år  Sissel Wik, nr 100- velges for 1 år For valgkomiteen: Sigbjørn Svenes og Roger Løkvik

14 Classification: Internal Informasjon på Fortuna Grendalags Hjemmeside Utbyggingsplaner Parkering – bruk gjesteplasser Informasjon om brøytekontakt og avtale Hvem bor i Fortunalia – vennligst kom med rettelser


Laste ned ppt "Classification: Internal 2011- 03-081 Årsmøte i Fortuna Grendalag 8. februar 2011 www.fortunalia.net."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google