Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGSKOLEUTDANNING Elvy Saus På oppdrag for Nasjonalt fagskoleråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGSKOLEUTDANNING Elvy Saus På oppdrag for Nasjonalt fagskoleråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGSKOLEUTDANNING Elvy Saus På oppdrag for Nasjonalt fagskoleråd

2 Fagskolerådet skal blant annet arbeide for å bedre samarbeidet mellom fagskolene og resten av utdanningssystemet og arbeidslivet. http://www.vox.no/nasjonalt-fagskolerad/

3

4 Nasjonalt fagskoleråd -Rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet -Består av representanter fra: - fagskolesektoren - arbeidsgivere - arbeidstakere - studenter

5 VOX Nasjonalt fagorgan for kompetanse-politikk, med vekt på voksnes læring. En etat under Kunnskapsdepartementet. Legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Sekretariatet for Nasjonalt fagskoleråd.

6 NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning gjennom å: -føre tilsyn med og stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningen ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler -godkjenne høyere utdanning tatt i utlandet og informere om andre godkjennings- og autorisasjonsordninger for utenlandsk utdanning

7 ONF Organisasjon for norske fagskolestudenter Fanesaker: - Enhetlige titler og grader - Synlighet - Bedre studentrettigheter - God utdanningskvalitet og gode vilkår for studentene - Bedre studiefinansiering

8 Kunnskapsdepartementet 2015 - fagskoleåret https://www.regjeringen.no/nb/tem a/utdanning/fagskoleutdanning/id87 103/

9 Tilstandsrapport 2013 Kunnskapsdepartementet 111 fagskoler 60 % private – 40 % offentlige 50 % sentrale østlandsområdet Høsten 2013: 744 fagskoleutdanninger 57 % private og 43 % offentlige

10 Tilstandsrapport 2013 Kunnskapsdepartementet 16 420 fagskolestudenter 56 % ved private 44 % ved offentlige 60 % menn 40 % kvinner

11 Tilstandsrapport 2013 Kunnskapsdepartementet Opptak: 66 % yrkesfaglig kompetanse 20 % generell studiekompetanse 14 % realkompetanse Gjennomføring: 5000 uteksaminert 57 % menn – 43 % kvinner

12 Tilstandsrapport 2013 Kunnskapsdepartementet Akershus: 7 private fagskoler Oslo:2 offentlige fagskoler 26 private fagskoler

13 NOKUT Godkjente fagskoler i Akershus: -AOF Oslo og Akershus -Det Tverrfaglige Kunstinstitutt AS -Fagskolen Oslo Akershus -Folkeuniversitetet -Tunsberg Medisinske Skole -Stiftelsen Fabrikken Asker Kunstfagskole

14 NOKUT Godkjente fagskoler i Oslo: -AOF Oslo og Akershus -Art Complexion makeup skole -Bilder Nordic School og Photography -Bårdar Akademiet -Desiginstituttet -Einar Granum Kunstfagskole -Emergence School of Leadership -FACE Stockholm Make Up School -Fagskolen for bokbrasjen -Fagskolen Oslo Akershus -Folkeuniversitetet -Frelsesarmens offiserskole -Idefagskolen -Imageakademiet -Institutt for helhetsmedisin -Kunst & Design College -Menighetsbibelskolen -Moteskolen AS Esmod Oslo -NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio -Norges Kreative Høyskole -Noroff Fagskole Oslo -Norsk Jernbaneskole -Norsk Skuespillerinstitutt -Norsk Vinfagskole -Peteka Oslo -Skolen for Samtidsdans -Tone Lise Akademiet -Treider fagskoler

15 NOKUT Høyere utdanning – fagskoleutdanning Høyere utdanning er forsknings- og utviklingsbasert Fagskoleutdanning er yrkesrettet, mellom ½ år og 2 år

16 NOKUT Lov om fagskole – 20.06.2003 Lovens formål: -sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning. -bidra til studenter ved fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår.

17 NOKUT Fra fagskoleloven § 1 om formål og virkeområde Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger…. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

18 Innhold i fagskoleutdanning LÆRINGSUTBYTTE Beskriver hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess.

19 Opptakskrav til fagskoleutdanning: videregående opplæring tilsvarende realkompetanse

20 Muligheter NOKUT har oversikt over alle godkjente fagskoletilbud: http://www.nokut.no/no/Fakta/Databaser-og- oversikter/Godkjente-fagskoletilbud/

21 Nyttige linker: Nasjonalt fagskoleråd http://www.vox.no/nasjonalt-fagskolerad/ VOX http://www.vox.no/ NOKUT http://www.nokut.no/ Senter for IKT i utdanning – utdanning.no https://utdanning.no/utdanningsbeskrivelser/Fagskole NHO – Kompetansebarometer 2015 https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/hovedfunn-fra-nhos- kompetansebarometer-2015/ Kunnskapsdepartementet https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/fagskoleutdanning/id87103/


Laste ned ppt "FAGSKOLEUTDANNING Elvy Saus På oppdrag for Nasjonalt fagskoleråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google