Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elvy Saus På oppdrag for Nasjonalt fagskoleråd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elvy Saus På oppdrag for Nasjonalt fagskoleråd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elvy Saus På oppdrag for Nasjonalt fagskoleråd
FAGSKOLEUTDANNING Elvy Saus På oppdrag for Nasjonalt fagskoleråd

2 Nasjonalt fagskoleråd
Fagskolerådet skal blant annet arbeide for å bedre samarbeidet mellom fagskolene og resten av utdanningssystemet og arbeidslivet.

3

4 Nasjonalt fagskoleråd
Rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet Består av representanter fra: - fagskolesektoren - arbeidsgivere - arbeidstakere - studenter

5 VOX Nasjonalt fagorgan for kompetanse-politikk, med vekt på voksnes læring. En etat under Kunnskapsdepartementet. Legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Sekretariatet for Nasjonalt fagskoleråd.

6 NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
- et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning gjennom å: føre tilsyn med og stimulere til utvikling av kvaliteten i utdanningen ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler godkjenne høyere utdanning tatt i utlandet og informere om andre godkjennings- og autorisasjonsordninger for utenlandsk utdanning

7 Organisasjon for norske fagskolestudenter
Fanesaker: - Enhetlige titler og grader - Synlighet - Bedre studentrettigheter - God utdanningskvalitet og gode vilkår for studentene - Bedre studiefinansiering

8 Kunnskapsdepartementet 2015 - fagskoleåret
https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/fagskoleutdanning/id87103/

9 Tilstandsrapport 2013 Kunnskapsdepartementet
111 fagskoler 60 % private – 40 % offentlige 50 % sentrale østlandsområdet Høsten 2013: 744 fagskoleutdanninger 57 % private og 43 % offentlige

10 Tilstandsrapport 2013 Kunnskapsdepartementet
fagskolestudenter 56 % ved private 44 % ved offentlige 60 % menn 40 % kvinner

11 Tilstandsrapport 2013 Kunnskapsdepartementet
Opptak: 66 % yrkesfaglig kompetanse 20 % generell studiekompetanse 14 % realkompetanse Gjennomføring: 5000 uteksaminert 57 % menn – 43 % kvinner

12 Tilstandsrapport 2013 Kunnskapsdepartementet
Akershus: 7 private fagskoler Oslo: 2 offentlige fagskoler 26 private fagskoler

13 Godkjente fagskoler i Akershus:
NOKUT Godkjente fagskoler i Akershus: AOF Oslo og Akershus Det Tverrfaglige Kunstinstitutt AS Fagskolen Oslo Akershus Folkeuniversitetet Tunsberg Medisinske Skole Stiftelsen Fabrikken Asker Kunstfagskole

14 Godkjente fagskoler i Oslo:
NOKUT Godkjente fagskoler i Oslo: AOF Oslo og Akershus Art Complexion makeup skole Bilder Nordic School og Photography Bårdar Akademiet Desiginstituttet Einar Granum Kunstfagskole Emergence School of Leadership FACE Stockholm Make Up School Fagskolen for bokbrasjen Fagskolen Oslo Akershus Folkeuniversitetet Frelsesarmens offiserskole Idefagskolen Imageakademiet Institutt for helhetsmedisin Kunst & Design College Menighetsbibelskolen Moteskolen AS Esmod Oslo NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio Norges Kreative Høyskole Noroff Fagskole Oslo Norsk Jernbaneskole Norsk Skuespillerinstitutt Norsk Vinfagskole Peteka Oslo Skolen for Samtidsdans Tone Lise Akademiet Treider fagskoler

15 NOKUT Høyere utdanning – fagskoleutdanning
Høyere utdanning er forsknings- og utviklingsbasert Fagskoleutdanning er yrkesrettet, mellom ½ år og 2 år

16 NOKUT Lov om fagskole – 20.06.2003 Lovens formål:
sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning. bidra til studenter ved fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår.

17 NOKUT Fra fagskoleloven § 1 om formål og virkeområde
Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger…. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

18 Innhold i fagskoleutdanning
LÆRINGSUTBYTTE Beskriver hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess.

19 Opptakskrav til fagskoleutdanning:
videregående opplæring tilsvarende realkompetanse

20 NOKUT har oversikt over alle godkjente fagskoletilbud:
Muligheter NOKUT har oversikt over alle godkjente fagskoletilbud:

21 Nyttige linker: Nasjonalt fagskoleråd
VOX NOKUT Senter for IKT i utdanning – utdanning.no https://utdanning.no/utdanningsbeskrivelser/Fagskole NHO – Kompetansebarometer 2015 https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Kompetanse-og-utdanning/hovedfunn-fra-nhos-kompetansebarometer-2015/ Kunnskapsdepartementet https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/fagskoleutdanning/id87103/


Laste ned ppt "Elvy Saus På oppdrag for Nasjonalt fagskoleråd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google