Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag Finansieringsmuligheter og prosjektutviklingsstøtte til Blå Vekst-relaterte satsinger – Interreg Presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag Finansieringsmuligheter og prosjektutviklingsstøtte til Blå Vekst-relaterte satsinger – Interreg Presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag Finansieringsmuligheter og prosjektutviklingsstøtte til Blå Vekst-relaterte satsinger – Interreg Presentasjon på dagskonferanse om Blå vekst 5.juni 2015. Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator, Vest-Agder fylkeskommune

2 www.vaf.no Regionalavdelingen Interreg  EUs programmer for grenseoverskridende regionalt samarbeid. I alt 70 programmer for ulike områder  Budsjett: 8,9 mrd. Euro for 2014 – 2020. Norges bidrag er ca 100 mill Euro. 50% medfinansiering for norske deltakere 

3 www.vaf.no Regionalavdelingen Interreg-programmer med støtte til maritime tema Østersjøprogrammet (263.8 mill Euro, 6 mill. Euro i norske midler)  Fokus på flere aspekter av det maritime området – miljø, (rent vann og vannforvaltning), ressursutnyttelse (blå vekst), ren skipsfart og maritim sikkerhet  Blå vekst: fiske og kystturisme, akvakultur, fornybar energi, blå bioteknologi (medisiner, kosmetikk), mm Eksempler på aktuelle aktiviteter:  Fremme innovasjon og teknologiutvikling - pilottesting  Tverrsektorielt samarbeid for bedre ressursutnyttelse  Utvikling av felles standarder og forvaltningsplaner for marine områder

4 www.vaf.no Regionalavdelingen Interreg-programmer med støtte til maritime tema Nordsjøprogrammet (167 mill. Euro, 10 mill. Euro i norske midler)  Maritimt orienterte prosjekter i konteksten av forskning og innovasjon  Miljøbeskyttelse, klimatilpasning og havsbaserte energiformer  Utvikling av havner og sjøtransport Øresund, Kattegat-Skagerrak (143,4 mill. Euro, 15,8 mill. norske) Kan også støtte maritime prosjekter i konteksten av arbeidsmarked og entreprenørskap Interreg Europe (359 mill Euro, 3 mill norske) Kan støtte politikkutviklingsprosjekter innenfor samme tema, samt kultur- og naturarv

5 www.vaf.no Regionalavdelingen Informasjon og prosjektutviklingsstøtte  Følg med på www.interreg.no og hjemmesidene for informasjon om utlysninger og arrangementer i programmenewww.interreg.no  Informasjon om godkjente prosjekter med norske partnere legges fortløpende ut på Interreg.no  Nasjonale kontaktpunkter for Interreg Østersjø, Nordsjø og Europe kan gi råd og veiledning til norske prosjektutviklere og deltakere  Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner er sammen med Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge i Arendal regionale kontaktpunkter for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak- programmet  Også Sørlandets Europakontor kan gi informasjon, råd og veiledning om Interreg


Laste ned ppt "Www.vaf.no Regionalavdelingen Foto: Bragdøya kystlag Finansieringsmuligheter og prosjektutviklingsstøtte til Blå Vekst-relaterte satsinger – Interreg Presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google