Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agderrådet - Felles mål for Sørlandet Agderrådet er et samarbeidsorgan for kommunene, fylkeskommunene, NHO og LO i Agder Agderrådet skal arbeide for en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agderrådet - Felles mål for Sørlandet Agderrådet er et samarbeidsorgan for kommunene, fylkeskommunene, NHO og LO i Agder Agderrådet skal arbeide for en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agderrådet - Felles mål for Sørlandet Agderrådet er et samarbeidsorgan for kommunene, fylkeskommunene, NHO og LO i Agder Agderrådet skal arbeide for en sterk og samlet landsdel ”Felles mål for Sørlandet 2003-2010” –Bærekraftig utvikling –Kommunikasjoner –Kompetanse –Kultur –Internasjonalisering –Markedsføring –Likestilling

2 Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling sosialt, økonomisk og økologisk skal legges til grunn Godt fungerende arbeidsmarked Samordnet kystsoneplanlegging Levekårene bedres God polititjeneste i hele Agder

3 Kommunikasjoner Rask utbygging av stamveiene E18/E39/RV9 Øvrige sentrale riksveier Kristiansand havn som internasjonal intermodal havn Styrke Kjevik flyplass Jernbanen - sammenkopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen Bredbånd i hele landsdelen

4 Kompetanse Høyskolen i Agder utvikles til Universitet Sørlandet Sykehus HF utvikles til universitetssykehus Stimulere kompetansemiljøer og kompetanseprosjekter Partnerskap mellom FoU-miljøer, næringslivet og offentlig sektor videreutvikles

5 Kultur Nye teater- og konserthus i Arendal og Kristiansand Videreutvikle Agder teater Styrke kulturelle mangfold

6 Internasjonalisering Regionalt samarbeide i Interreg-prosjekter Brüssel-kontor Våre vennskapskontakter med nye EU-medlemsland - Støtteordninger Øke kompetanse og kontakt til den tredje verden

7 Markedsføring Profileringsarbeid (merkevarebygging)

8 Likestilling Styrke strategisk arbeid Støtte til likestillingsprosjekter Økt deltakelse av kvinner i samfunnsliv og næringsliv


Laste ned ppt "Agderrådet - Felles mål for Sørlandet Agderrådet er et samarbeidsorgan for kommunene, fylkeskommunene, NHO og LO i Agder Agderrådet skal arbeide for en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google