Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GuardREC TM Recording Fokus på Compliance Opptak av samtaler – lover og regler Pål Didrik Andersen Salgssjef GuardREC AS Vestfold Innovation Park | Raveien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GuardREC TM Recording Fokus på Compliance Opptak av samtaler – lover og regler Pål Didrik Andersen Salgssjef GuardREC AS Vestfold Innovation Park | Raveien."— Utskrift av presentasjonen:

1 guardREC TM Recording Fokus på Compliance Opptak av samtaler – lover og regler Pål Didrik Andersen Salgssjef GuardREC AS Vestfold Innovation Park | Raveien 205, 3184 Borre, Norway E-mail: pda@guardrec.no | Mob: +47 479 00 004

2 GuardREC AS GuardREC AS har spesialisert seg på opptak av samtaler for kunder som er underlagt lydlogg forskriftene fra Finanstilsynet. GuardREC AS bruker kunnskap og erfaring fra utvikling av robuste, sikkerhetskritiske systemer for flyplasser til utvikling av opptakssystemer for bank og finans markedet. Vår «visjon» er å gjøre opptak og avspilling av telefonsamtaler på en enkel og sikker måte – «nothing is off the record!»

3 Først – når benyttes lydopptak? Kvalitetssikring, oppfølging og opplæring Dokumentasjon av avtaleinngåelse – Finansiell rådgivning – Aksjehandel – “pensjonsrådgivning” …på trappene Nødnummer, alarmsentraler, etc Telefonsalg

4 Hva finnes av løsninger Veldig mange løsninger og aktører – Ren software – Software og hardware – Løsninger som retter seg inn mot spesifikke segment/bransjer Har forskjellige egenskaper – Hva skjer ved avtalens slutt?

5 Lover og forskrifter “Verdipapirhandelloven” “Personopplysningsloven” – Varsomhet og sterkt begrenset tilgang – Hvor og hvordan sensitive data lagres Verdipapirforskriften* Finanstilsynet og Datatilsynet ikke alltid enige om hvordan dette skal løses.

6 *Krav i Verdipapirforskriften § 10-31 Dokumentasjon (1) Verdipapirforetak skal foreta lydopptak av alle telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 6. (2) Verdipapirforetak skal etablere betryggende rutiner for dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler når disse benyttes i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i første ledd. § 10-32 Gjenfinning av dokumentasjon (1) Lydopptak skal minst kunne gjenfinnes etter følgende søkekriterier: a) Inngående og utgående telefonnummer b) Tidspunkt for samtalen og c) Ansatte hos foretaket som utførte samtalen. (2) Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler skal minst kunne gjenfinnes etter følgende søkekriterier: a) Kundens identitet b) Tidspunkt for kommunikasjon og c) Ansatte hos foretaket som utførte kommunikasjonen. § 10-34 Informasjonsplikt a) at det gjøres lydopptak av alle telefonsamtaler som omfattes av § 10-31 første ledd, b) at dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn telefon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester også oppbevares, c) at oppbevaringstiden er minst 3 år, og d) at lydopptaket kan gjenfinnes etter særskilte kriterier. Hvilke kriterier som kan benyttes for gjenfinning skal særskilt angis

7 Informasjonssikkerhet Personopplysningsloven § 13: – Behandlingsansvarlig og databehandleren skal sørge for tilfredstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger, gjennom planlagte og systematiske tiltak. – Informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene skal dokumenteres

8 Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 2-1. Investeringstjenester og tilknyttede tjenester – (1) Med investeringstjenester menes 1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som er definert i § 2-2, 2. utførelse av ordre på vegne av kunde, 3. omsetning av finansielle instrumenter for egen regning, 4. aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, 5. investeringsrådgiving som er definert i § 2-4 første ledd 6. plassering av offentlige tilbud som nevnt i kapittel 7, plassering av emisjoner, samt garantistillelse for fulltegning av emisjoner eller tilbud om kjøp av finansielle instrumenter

9 “Våre” plikter og rettigheter ved opptak Virksomheter som behandler personopplysninger har plikt til å gi informasjonom dette, både på eget initiativ og når du/kunden ber om slike opplysninger Kunder og ansatte kan kreve (elektronisk) tilgang til lagrede personopplysninger Opptak skal slettes når formålet er oppfylt Sikker oppbevaring av opptakene – ihht kravene til informasjonssikkerhet Sletting av overskuddsinformasjon

10 Overskuddsinformasjon Uten CSTA logges alt som en samtale Med CSTA logges samtale mellom Kunde og Megler 1 på Megler 1 sin bruker, og tilsvarende for Megler 2 Med CSTA logges ikke samtale hvor sentralbord eller rådgiver er involvert

11 Brukerene – deres opplevelser/erfaringer Nye brukere stritter i mot Føler seg overvåket og mener dette strider mot personvernet Viktig å innføre strenge rutiner/kontroll/avtaler – Audit trial – all aktivitet i recorder blir registrert – Alle ansatte har innsyn til egne opptak og kan lytte til disse når man ønsker det. – Viktig at riktig informasjon og opplæring blir gitt til organisasjonen. Forklare hvordan løsningen fungerer……..

12 Erfaringer så langt Alltid mulig å unngå lydopptak – private mobiler Tilsynelatende få interne som ønsker å lytte til egne samtaler Lagrer alt lenge! Compliance avdelingene benytter seg mer og mer av avspillingsverktøyet Beveger seg bort fra “strikk og binders” til brukervennlige løsninger med ny funksjonalitet

13 Privat vs Bedrift Private opptak er ikke regulert av personopplysningsloven – Straffbart om man selv ikke er tilstede eller skjult utstyr benyttes. – Må selv aktivt delta i samtalen – Kan kun benyttes til private formal – Kan ikke publiseres Fri bevisførsel i Norge – domstolene avgjør om lydopptak kan benyttes


Laste ned ppt "GuardREC TM Recording Fokus på Compliance Opptak av samtaler – lover og regler Pål Didrik Andersen Salgssjef GuardREC AS Vestfold Innovation Park | Raveien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google