Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mappemetodikk Rakel K. Rohde Næss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mappemetodikk Rakel K. Rohde Næss."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mappemetodikk Rakel K. Rohde Næss

2 Kilder: Dyste og Knut Engelsen (2003) :mapper som pedagogisk redskap.
Sàljò ( 2001): ”Læring i praksis, et sosiokulturelt fenomen” . HIO-04. Kunnskapsdeling ved bruk av digitale mapper. (PowerPoint av Mattias Øhra)  Dyste: ”teoretiske perspektiver på mappevurdering” :http://luna.itu.no:8080/Filer/fil_teori_mappevurdering.pdf   Kari Søndenå (2004): Kraftfull refleksjon i lærerutdanninga. Abstrakt forlag Hillevi Lenz Taguci, Lærerhøgskolen i Stockholm (FOU i Praksis. Konferanse, Trondheim April 2005)

3 Hva er en mappe? Mappe er en systematisk samling studentarbeid som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte studentmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier, kriterier for å bedømme nivået, og den må vise studentenes selvrefleksjoner (etter Paulson, Paulso og Mayer 1991, s I: Artikkel av Dyste:http://luna.itu.no:8080/Filer/fil_teori_mappevurdering.pdf   Eksempel fra student:

4 Modell fra Dyste:

5 Tidlig bakgrunn Kvalitetsreformen i høgere utdanning: Ny gradstruktur
Tettere oppfølging av studentene Nye eksamens og evalueringsformer Økt internasjonalisering (bl.a gjennom praksis) Med hovedmålet: Øke kvaliteten på utdanning og forskning Kvalitetsreformen la opp til: Læring betyr deltaking i praksisfelleskap Kunnskapsdeling Hvordan få dette til uten å jobbe sammen? (Mjøsutvalget kom med forslag om bruk av mappevurdering. Ble videreført i St.m. 27, St.meld 30)

6 Bakgrunn Politisk retorikk PISA, TIMSS og PIRLS Ønske om økt kvalitetsbevissthet også hos elevene

7 En transparent læringsstruktur (Øhra 04)
Evalueringsordningen skal være så åpen som mulig Kvalitetskrav skal være kommunisert åpent og tydelig. Åpenhet og tydelighet ift. hva som forventes av studentene og av lærere skal være åpent og tydelig.

8 En transparent læringsstruktur (Øhra 04)
Studentene skal ha innsyn i hverandres mapper, som igjen gir mulighet for samarbeidslæring og kollektive produkter og prosesser. Studentene skal i praksisfellesskapet arbeidet med egenvurdering og vurdering av andre. Studentene skal oppleve åpenhet og tydelighet når det gjelder vurderingskriterier. De skal videre være med på å utarbeide disse.

9 Formativ og summativ vurdering
Summativ vurdering baserer seg på en avsluttende vurdering Formativ (underveis) vurdering baserer seg på å gi tilbakemeldinger underveis i studieforløpet Det blir da viktig å gi studentene kompetanse i å vurdere eget utviklingsforløp frem mot den summative vurderingen

10 Refleksjon innenfor mapper
En viktig del av mappemetodikken er refleksjon. Refleksjon er å kaste tanken tilbake på noe (Søndenå, 2004) I følge Mikael Alekxandersson ( I: Søndenå, 2004) mente Dewey at refleksjonen kommer fra en direkte erfart situasjon. Det gjelder å skape mening i selve handlingen, både intellektuelt og følelsesmessig

11 Refleksjon Viktig at refleksjonen har et innhold: hva skal vi reflektere over Elevene må da vites hva som forventes av dem Dersom elevene ikke vet hva som forventes blir alt løst ut fra hvordan situasjonen ”leses”. Kan ”leses” feil = feil svar. Derfor viktig også å kartlegge strategier

12 Refleksjon Få elevene til å kunne foreta egenvurdering og vurdering av andre. Legger skolen til rette for at elevene skal lære seg å sette ord på egne opplevelser? Våger vi å ikke kontrollere elevens tenkning?

13 Refleksjon Få tak i ”taus kunnskap” Pedagoger/elevene oppdager sine egne tanker. Kan føre til økt selvtillit og bevissthet

14 Refleksjon For ofte leser vi ting ”utviklingspsykologisk”
Lærerens jobb er ikke alltid å lære fra seg div. sannheter, men å ”pakke opp” elevens ”verktøykasse” (Hillevi Lenz Taguchi) Krever at vi pakker opp vår egen ”verktøykasse” (Hillevi Lenz Taguchi)

15 Metatekst Refleksjon og vurdering av egen arbeidsprosess gjennom året
Presentasjonsmappen skal inneholde en innledende Metatekst, hvor det gjøres rede for følgende: Refleksjon og vurdering av egen arbeidsprosess gjennom året Refleksjon og vurdering av pensum i studiet Refleksjon og vurdering av studiet som helhet Refleksjon og begrunnelse for utvalg og kriterier av oppgaver som er valgt til presentasjonsmappen Refleksjon og egen vurdering av de enkelte arbeidene og deres relasjon til studiets læringsmål Fra fagplan for lærerutdanning for ungdomstrinnet, generell del,


Laste ned ppt "Mappemetodikk Rakel K. Rohde Næss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google