Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges offentlige utredninger NOU 2003: I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle ___________________________________________________________.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges offentlige utredninger NOU 2003: I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle ___________________________________________________________."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges offentlige utredninger NOU 2003: I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle ___________________________________________________________ Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 5. oktober 2001. Avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 5. juni 2003 ___________________________________________________________ Vurdering ved hjelp av mappe/portefølje tas i bruk i hele grunnopplæringen. IKT er velegnet ved avvikling av ordinære eksamener og nasjonale prøver, og ved utvikling av elektroniske elevmapper. s.277 Mange lærere har svak fordypning i sentrale fag og vurderingen av Reform 97 viste at mange lærere ikke behersket den metodeomleggingen som reformen forutsatte.

2 ”Ved å definere digital kompetanse som en basiskompetanse på linje med lesing og skriving, gir utvalget et kraftig signal både om innhold og retning for den framtidige IKT- utviklingen i grunnopplæringen.” (s.280). IKT-kompetanse som den 4. kulturteknikk i forlengelsen av å kunne lese, skrive og regne. Det innebærer ikke bare en ferdighetsmessig kompetanse i å kunne håndtere teknologien, men i store grad kompetanse i å kunne utnytte informasjonstilgangen og de muligheter som IKT gir til fremme av egen læring og personlighetsutvikling. Teknologi og design innføres som et eget fag i ungdomsskolen.

3 Teknologi og design innføres som et eget fag i ungdomsskolen.

4 Indikasjoner på at studentene ved avdeling lu. har hevet karaktergjennomsnittet noe? Indikasjoner på at flere studenter slutter tidligere i studiet? Indikasjoner på at mappearbeid krever tid av både lærere og studenter Variasjoner i forhold til mappemetodikk og struktur Erfaringer ved HIVE/LU

5 EKSAMENSAVVIKLING MAPPER VED HØGSKOLEN I VESTFOLD Mattias Øhra 03 Arbeidsmappe Presentasjonsmappe Ekstern sensor Muntlig eksamen Med utgangspunkt i arbeider fra arbeidsmappen (Ekstern sensor) Presentasjonsmappe og arbeidsmappe er identiske Muntlig eksamen Med utgangspunkt i arbeider fra arbeids- og pres.mappen (Ekstern sensor) Basiskunnskaps- tester

6 EKSAMENSAVVIKLING MAPPER VED HØGSKOLEN I VESTFOLD Mattias Øhra 03 Arbeidsmappen Skal innholde dokumentasjon fra alle målområder i fagplan Presentasjonsmappe Skal innholde dokumentasjon fra en eller flere målområder i fagplan (Intern sensor) Muntlig eksamen Med utgangspunkt i arbeider fra arbeidsmappen (Ekstern sensor) Hjemmeeksamen Individuell eller gruppe Basiskunnskaps-tester Diagnostiske Praktiske arbeider og ferdigheter Skille mellom praktiske og refleksive ferdighetsmål i fagplanen f.eks: praktisk estetiske fag Deleksamen Individuell eller gruppe

7 Utfordringer Studentene gjøres kjent med målområder i fagplan Mappekravene må inn tidlig på høsten Forholdet ekstern – intern sensur Pensum knyttes til målområdene Lagring : alle studenter må lagre mappen Mer studentaktive arb.former Studenter er med på å utforme mappestrukturene ift fagplanenes målområder. Fare for for mange mappekrav og for stort volum i mappene Veiledning: fare for overforbruk Tydelighet ift mappeeksamen i fagplan Fortsatt viktig med autonomi og variasjon mht. bruk av mappevurdering. Mattias Øhra 03

8 Tilbakemeldinger fra sensorer: Positivt når studentene gis mulighet til å forfølge egne faginteresser (balansegang) Mappene muliggjør metaperspektiv og ”refleksjonsrom” Muntlig er en god eksamensform ift mappevurdering Språknivået i mappene er gjennomgående gode. (pga publisering på nett?) Studentene bruker i mindre grad internett som aktivt pedagogisk verktøy. Mer ryddighet i kildebruk savnes Ønsker seg mappevurdering som praktisert ved HIVE Mattias Øhra 03


Laste ned ppt "Norges offentlige utredninger NOU 2003: I første rekke Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle ___________________________________________________________."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google