Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OVERSIKT OVER FORELESNINGEN 1. TIME: REPETISJON HJERTESVIKT (HØYRESIDIG OG VENSTRESIDIG) 2. TIME EN EPISODE FRA PRAKSIS GRUPPEARBEID OG DISKUSJON.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OVERSIKT OVER FORELESNINGEN 1. TIME: REPETISJON HJERTESVIKT (HØYRESIDIG OG VENSTRESIDIG) 2. TIME EN EPISODE FRA PRAKSIS GRUPPEARBEID OG DISKUSJON."— Utskrift av presentasjonen:

1 OVERSIKT OVER FORELESNINGEN 1. TIME: REPETISJON HJERTESVIKT (HØYRESIDIG OG VENSTRESIDIG) 2. TIME EN EPISODE FRA PRAKSIS GRUPPEARBEID OG DISKUSJON

2 HOVEDPRINSIPP FOR SYKEPELEIE HOVEDPRINSIPPET FOR SYKEPLEIE TIL PASIENTENTER MED SVIKT I OKSYGEN- TILFØRSELEN TILPASS AKTIVITET TIL KAPASITET!

3 OPPLEVELSE KNYTTET TIL GOD RESPIRASJON OPPLEVELSE AV GLEDE VELVÆRE ROLIG PUST – AVSLAPPENDE EFFEKT

4 OPPLEVELSE KNYTTET TIL SVIKT I RESPIRASJON Å FØLE AT EN IKKE FÅR I SEG NOK LUFT ER ANGSTSKAPENDE REDSEL FOR Å DØ TILTAK REDUSERE ANGST PASIENTEN MÅ IKKE VÆRE ALENE OPPTRE ROLIG FYSISK KONTAKT STØTTE DE PÅRØRENDE

5 RESPIRASJON – FREKVENS OG MØNSTER DYSPN E Gir signaler om graden av funksjonsdyktighet Lett grad: etter større anstrengelser Moderat grad: etter moderate anstrengelser Stor grad: under samtale og aktivitet ved daglig hygiene Alvorlig grad: i hvile

6 RESPIRASJON – FREKVENS OG MØNSTER DYSPNÈ ÅRSAKER GALT SENGELEIE STUVNING LUNGEBETENNELSE ASTMA LUNGEEMBOLI LUNGEKREFT

7 OPPLEVELSE KNYTTET TIL SVIKT I RESPIRASJONEN EN ENGSTELIG PASIENT PUSTER GJERNE UHENSIKTSMESSIG FORT OG OVERFLATISK HVA SKJER? LUFTER UT FOR MYE KARBONDIOKSYD PRIKKING I FINGRENE BESVIME

8 OPPLEVELSE KNYTTET TIL SVIKT I RESPIRASJONEN TILTAK FOR ENGSTELIGE PASIENTER PUSTE I POSE INSTRUERE I RIKTIG PUSTETEKNIKK BRUK GJERNE KROPPSKONTAKT ”PUST ROLIG – PUST DYPT OG PUST I TAKT MED MEG”

9 RESPIRASJONSORGANENES FUNKSJON Skaffe kroppen nok oksygen Hjelpe kroppen til å kvitte seg med CO² Påvirke kroppens syre-base balanse Viktig for kroppens forsvarsmekanisme

10 RESPIRASJONSORGANENES FUNKSJON UTEN OKSYGEN- TILFØRSEL HJERNECELLENE DØR ETTER 2 – 3 MINUTTER NYRECELLENE ETTER CA. 1 TIME

11 LITT ANATOMI ØVRE LUFTVEIER MUNN NESE BILHULER SVELG (FARYNX) STRUPEHODET (LARYNX)

12 LITT ANATOMI - FUNKSJON ØVRE LUFTVEIERS FUNKSJON VARME OPP LUFT FUKTE LUFT RENSE INNÅNDINGSLUFT

13 FUNKSJONSSVIKT FORSNEVRING AV ØVRE LUFTVEIER Neser og bihuler Hyppig årsak infeksjoner (virus eller bakteriell) Strupehodet (larynx) Falsk krupp Rammer spesielt barn m/trange forhold i strupehodet

14 PROBLEM PUSTING GJENNOM MUNN OKSYGEN- BEHANDLING TØRRE SLIMHINNER I NEDRE LUFTVEIER IRRITASJONSHOSTE SLIMHINNER MER MOTAKELIG FOR INFEKSJON

15 LITT ANATOMI NEDRE LUFTVEIER TRAKEA (LUFTRØRET) BRONKIENE (LUFTRØRS- GREINENE)

16 FORSVARSMEKASNISMENE MEKANISK FORSVAR SLIM FRA EPITELCELLER FLIMMERHÅR HOSTEREFLEKS CELLULÆRT FORSVAR MAKROFAGER (”RENOVASJONS- CELLER”) I ALVEOLENES LUMEN OG I BRONIALGRENENE

17 FORSVARSMEKANISMENE IMMUNOLOGISK FORSVAR IMMUNO- GLOBULINER IgA IgG IgM IgE Knyttet til allergiske reaksjoner

18 LITT ANATOMI LUNGENE Surfakant 300 millioner alveoler Overflate 80-100 kvm!! Gass diffusjon skjer i alveolene

19 VENTILASJON GASSUTVEKSLING SKJER I LUNGENE GASSTRYKKET I ALVEOLER OG BLOD OPPGIS I KILO PASCAL (kPa) VENØST BLOD 8 – 10 kPa O2 6 kPa CO2 ARTERIELT BLOD 13,6 kPa O2 4,5 kPa CO2

20 DIFFUSJON AV GASSER

21 VENTILASJON REDUSERT GASSDIFFUSJON FØRER ALLTID TIL HYPOKSI AKUTT REDUSERT DIFFUSJON Pasient føler seg tungpusten, puster raskt og dypt BEHANDLING Oksygentilførsel Behandle grunnsykdom

22 VENTILASJON NÅR REDUSERT DIFFUSJON VARER OVER LENGRE TID EKS. EMFYSEM, KOLS KROPPEN TILPASSER SEG ET LAVERE OKSYGENNIVÅ KAN LEVE MED pO2 I ARTERIEBLOD PÅ 4-5 kPa! OBS! VED OKSYGEN- TILFØRSEL

23 VENTILASJON INSPIRASJON EKSPIRASJON NORMALFREKVENS 15/MIN RESPIRASJONS- MUSKLER DIAFRAGMA INTERKOSTAL- MUSKLENE HALSMUSKLENE ”RESERVEMUSKEL”

24 RESPIRASJON – FREKVENS OG MØNSTER SVANGERSKAP SPEBARN PREMATURE ELDRE HOS ELDRE Lungene taper elastisitet Eldre bruker mer energi på å puste Hosterefleks nedsatt Luftveisinfeksjoner

25 FUNKSJONSSVIKT INFEKSJONER ASTMA KOLS EMFYSEM LUNGEKREFT BLOKKERING AV LUFTVEIENE KREFTSVULST SLIM, SEKRET ASPIRASJON ATELEKTASE = LUFTTOMME ALVEOLER

26 FUNKSJONSSVIKT REDUSERT AKTIVITET I RESPIRASJONS- MUSKLENE Lammelse av diafragma Ved trafikkulykker Infeksjon eller svulst Gikttilstander (Bekterevs sykdom)

27 FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE RESPIRASJONEN MEDIKAMENTER SOM SVEKKER RESPIRASJONEN: Opioider (morfin, petidin og kodein) Diazepam (for eksempel Vival) Viktig å observer pasientens respirasjon nøye etter inntak av slike legemidler!

28 RESPIRASJON – FREKVENS OG MØNSTER HYPERVENTILASJON For hurtig eller for stort volum ventilasjon per tidsenhet Utløst av nervøsitet eller hjerneskade Diabeteskoma HYPOVENTILASJON Høyt nivå av karbondioksyd pga. for liten utlufting Årsak kan være Emfysem Muskellammelse Smerter Bivirkning av medikamenter

29 RESPIRASJON – FREKVENS OG MØNSTER CHEYNE-STOKES` RESPIRASJON Ujevn respirasjonsdybde Apneer NORMALT HOS NOEN ELDRE UNDER SØVN REDUSERT SIRKULASJON TIL HJERNEN I DEN TERMINALE FASE

30 FAKTORER SOM PÅVIRKER RESPIRASJON LITEN AKTIVITET HOS ELDRE OG SVEKKEDE PASIENTER: Sekret setter seg fast i luftveiene Fare for lungebetennelse og luftveisinfeksjoner

31 FAKTORER SOM PÅVIRKER RESPIRASJONEN TILTAK: Hvis mulig, hjelpe pasienten ut på gulvet, korte gåturer Pasient opp i sittende stilling 1 – 2 ganger pr. dag Stillingsendring i seng

32 FAKTORER SOM PÅVIRKER RESPIRASJON KROPPSSTILLING Tyngdekraften fører blodet til de delene av lungene som ligger lavest! TILTAK Sykepleieren må ta hensyn til dette i forhold til å hjelpe pasienten til å finne en behagelig og hensiktsmessig stilling ved respirasjonsbesvær

33 FAKTORER SOM PÅVIRKER RESPIRASJONEN ET TANKEEKSPERIMENT: Etter legevisitten på sykehjemmet får du vite at Anne Olsen, 89 år, har en høyresidig lungebetennelse. Hva ville være et hensiktsmessig leie for denne pasienten?

34 FAKTORER SOM PÅVIRKER RESPIRASJONEN DÅRLIG LUFTKVALITET Uteluft Forurensning Pollen Tåke, smogg Inneluft Skadelige gasser fra byggematerialer Tette hus Husstøvmidd Tobakksrøyk Tørr luft For høy temperatur Dyrehår

35 Hud og vev SJEKKE OM EN PERSON HAR ØDEM TRYKK EN FINGER MOT VEVET FORDYPNING UNDER FINGEREN SOM BLIR STÅENDE ETTER AT FINGEREN ER FJERNET

36 FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE RESPIRASJONEN SYMPTOMER SOM KAN VÆRE TEGN PÅ DÅRLIG INNELUFT Hodepine Tetthet Tørrhet og irritasjon i hud og slimhinner Matthet

37 FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE RESPIRASJONEN SYKEPLEIERTILTAK: Legge merke til når symptomene opptrer Sørge for å lufte ut på rommet og behagelig temperatur Turer ut i frisk luft

38 OBSERVASJON CYANOSE BLODET HAR FOR LAVT OKSYGEN- INNHOLD LEPPER NEGLER ØREFLIPPER

39 OBSERVASJON I FORHOLD TIL SIRKULASJON OG DEHYDRERING MUNN OG SLIMHINNER HISSIG RØD? BLÅLIG? SÅRDANNELSER BELEGG? TØRR TUNGE MED SPREKKER? TØRRE SLIMHINNER?

40 OBSERVASJONER RØDMUSSEN SVETT KLAM Oppstår ved hypoventilasjon Kan være tegn på CO2- opphopning OBS! CO2-NARKOSE MED PÅFØLGENDE RESPIRASJONS-STANS! SIKRE FRIE LUFTVEIER VENTILASJONSHJELP

41 OBSERVASJONER ENDRING I BEVISSTHETSNIVÅ RASTLØS IRRITABEL PLUKKER, DRAR I UTSTYR, DYNETREKK KLARGJØR OM ÅRSAKEN ER MANGEL PÅ OKSYGEN!

42 OBSERVASJONER FEBER Øker protein- og karbohydrat- omsetning Øker oksygen- behovet Raskere respirasjon Pustebesvær ved små respirasjonsreserver

43 TILTAK BEHANDLING RETTET MOT ÅRSAKEN TIL FEBER V/ BAKTERIELL INFEKSJON BIDRA TIL Å HJELPE KROPPEN MED Å KVITTE SEG MED VARMEN (KLE AV) GI FEBERNED- SETTENDE MEDIKAMENT (PARACET)

44 OBSERVASJONER HOSTE PRODUKTIV HOSTE TØRRHOSTE KONTINUERLIG? PERIODEVIS? SJENERER NATTESØVN? ANDRE FUNKSJONER? UTLØST AV SPESIELLE FAKTORER?

45 OBSERVASJONER EKSPEKTORAT NORMALT 100 ML SLIM I DØGNET MENGDE? FARGE? LUKT?

46 OBSERVASJONER RUSTFARGET? SKUMMENDE? SLIMETE? BLODTILBLANDET LUNGEBETENNELSE LUNGEØDEM BRONKITT TUBERKULOSE

47 EKSPEKTORAT - TILTAK LØSNE SEKRET Fysisk aktivitet Hosteøvelser Rikelig drikke Ikke melk LØSNE SEKRET HOS SVAKE PASIENTER Velge rett leie Fukte munn Snus ofte Godt munnstell

48 FAKTORER SOM PÅVIRKER RESPIRASJONEN UHENSIKTSMESSIG LEIE GODE LEIER

49 SENGELEIE ”Målet er at putene skal støtte ryggen nedenfor pusteorganene, gi skuldrene plass til å falle bakover, og støtte hodet uten å kaste det fremover”

50 OBSERVASJON DU SKAL KUNNE TELLE FREKVENS SI NOE OM DYBDE OG RESPIRASJONSMØNSTER BRUK AV HJELPEMUSKLER RAPPORTERE OM HOSTE, EKSPEKTORAT CYANOSE ANDRE KLINISKE TEGN AV BETYDNING

51 HJERTESVIKT ”FORWARD FAILURE” NYRER NEDSATT GLOMERULI- FILTRASJON AKTIVERING AV RENIN/ANGIOTENSIN/ ALDOSTERON-SYSTEMET OLIGURI NATRIUMRETENSJON H2O RETENSJON ØDEM SMERTER OBSTIPASJON KVALME GENERELL UVELHET TRETTHET APETITTLØSHET

52 HJERTESVIKT – FORWARD FAILURE HJERTET ISCHEMI ARYTMIER SMERTER NEDSATT FUKSJONSEVNE SMERTER HJERTEBANK ANGST

53 HJERTESVIKT ”FORWARD FAILURE” NYRER NEDSATT GLOMERULI- FILTRASJON AKTIVERING AV RENIN/ANGIOTENSIN/ ALDOSTERON-SYSTEMET OLIGURI NATRIUMRETENSJON H2O RETENSJON ØDEM SMERTER OBSTIPASJON KVALME GENERELL UVELHET TRETTHET APETITTLØSHET

54 HJERTESVIKT ”BACKWARD FAILURE” VENA CAVA SYSTEMET ØKT HYDROSTATISK TRYKK UTSIVING AV VÆSKE ØDEM DÅRLIG ERNÆRING AV CELLER ATROFISKE FORANDRINGER NEDSATT MOTSTANDSKRAFT ØDEMER SPENT, GLINSENDE HUD TYNGDEFORNEMME LSE NEDSATT MOTSTANDSKRAFT SÅRFARE

55 HJERTESVIKT ”BACKWARD FAILURE”” LEVER STUVNING NEDSATT LEVERFUNKSJON ACITES TRYKK PÅ INDRE ORGANER MAGE/TARM STUVNING NEDSATT PERISTALTIKK OPPFYLTHET APPETITTLØSHET UNDERERNÆRING DÅRLIG UTSKILLELSE AV AVFALLSSTOFFER FOR MYE Na (konsekvenser for kosten) VEKTØKNING PGA VÆSKEANSAMLING ØDEMKOMPLEKSET

56 Hud og vev GENERELL ØDEM LOKALISERT HELE KROPPEN FØLGER TYNGDEKRAFTEN ÅRSAK: HJERTESVIKT NYRESVIKT LOKALE ØDEM ÅRSAK LOKALE BETENNELSER HINDRING AV VENØS SIRKULASJON EKS. BLODPROPP SVIKT I MUSKELVENEPUMPE N

57 Hud og vev SJEKKE OM EN PERSON HAR ØDEM TRYKK EN FINGER MOT VEVET FORDYPNING UNDER FINGEREN SOM BLIR STÅENDE ETTER AT FINGEREN ER FJERNET

58 Hud og vev KONSEKVENSER AV PERIFERE ØDEM: TYNGDE- FORNEMMELSE SMERTER HUDEN KAN SPREKKE HINDRE BEVEGELIGHETEN VANSKELIG Å FINNE PASSENDE SKO PÅVIRKER NATTESØVN UTSATT FOR SÅR

59 Arterielle leggsår Du observerer: Sår på tær, hæler, fotrygg og ankel Slankt og kjølig bein Marmorert og hårløs hud Smertefulle sår Oppstår gjerne pga. arteriosklerose Kan føre til amputasjon Ofte forårsaket av gnagsår

60 Arterielle leggsår FOREBYGGE ARTERIELLE LEGGSÅR INSPEKSJON AV FØTTER FJERNE FREMMEDLEGEMER FOTBAD DAGLIG TØRKE GODT FOTKREM GODE SKO UNNGÅ AVKLEMMING AV ÅRER/VENER Arterielt leggsår

61 Venøse leggsår 70 – 90 % av kroniske leggsår skyldes venøs svikt Mekanismene for dannelsen av venøse legg- sår: Nedsatt venøs tilbakestrømming Væske siver ut i vevet Nedsatt næringstilførsel Nedsatt motstandskraft

62 Venøse leggsår Du observerer: Sår på innersiden og nederst på leggen Uregelmessig form Ruglete kant Det væsker Forholdsvis lite smertefulle sår Eksem

63 SENGELEIE Trykkutsatte områder: Sideleie: Ører Skuldre Hofter Knær Ankler Flatt ryggleie: Hæler Haleben Fowlers leie: Haleben

64 SMERTE ISKEMISKE SMERTER VANLIG: HJERTEINFARKT SMERTER I BEINA (VED ARTERIOSKLEROSE)

65 SMERTE TILTAK: Å VÆRE HOS REDUKSJON FYSISK UBEHAG AVLEDNING AVSLAPPING VARME OG KULDE VARME GIKTSMERTER MENSTUASJONSSME RTER STRAMME MUSKLER KULDE SKADER ISJIAS

66 ANGST SVIKT I SIRKULASJONS- SYSTEMET FREMKALLER OFTE ANGST TILTAK: INFORMERE BEROLIGE PÅRØRENDES ROLLE STØTTEGRUPPE

67 Observasjonsevne ”Den viktigste praktiske kunnskap som kan gis sykepleiere, er å lære dem hva som skal observeres, hvordan man observerer, hvilke symptomer som inkluderer bedring og hvilke det motsatte. Hvilke symptomer som er viktige, hvilke som ikke er det, hva det er som røper dårlig pleie. Alt dette burde inngå som en viktig del av undervisningen for alle sjuke- pleiere” ( Nightingale 1984, side 105)

68 OPPGAVE Hva har du observert i praksis angående sirkulasjon og respirasjon? Hvordan kom problemene til uttrykk? Hvilke tiltak ble satt i verk?

69 HJERTESVIKT - ”BACKWARD FAILURE” LUNGER ØKT HYDROSTATISK TRYKK VÆSKEUTSIVING I ALVEOLEVEGGEN STIVERE ALVEOLEVEGG VÆSKEUTSIVING I ALVEOLEN (LUNGE- ØDEM) DYSPNOE (VED AKTIVITET ELLER HVILE) ANGST HOSTE

70 HJERTESVIKT ”BACKWARD FAILURE”” LEVER STUVNING NEDSATT LEVERFUNKSJON ACITES TRYKK PÅ INDRE ORGANER MAGE/TARM STUVNING NEDSATT PERISTALTIKK OPPFYLTHET APPETITTLØSHET UNDERERNÆRING DÅRLIG UTSKILLELSE AV AVFALLSSTOFFER FOR MYE Na (konsekvenser for kosten) VEKTØKNING PGA VÆSKEANSAMLING ØDEMKOMPLEKSET

71 HJERTESVIKT – FORWARD FAILURE HJERNEN NEDSATT OKSYGENERING SOMATISKE PSYKISKE SYMPTOMER: SVIMMEL FORVIRRING RASTLØS ATFERDS- ENDRING KONSEN- GLEMSOM- TRASJONS- HET EVNE IRRITABILITET DEPRESJON IRRITABILITET RASTLØSHET SVIMMELHET NEDSATT KONSENTRASJONS -EVNE FORVIRRING ANGST – DEPRESJON GLEMSOMHET ENDRET ATFERD

72 HJERTESVIKT – FORWARD FAILURE ANNET VEV NEDSATT MUSKEL- TONUS DÅRLIG OKSYGENERING DÅRLIG ERNÆRING SLAPPHET TRETTHET NEDSATT REPARASJONS- SLAPPHET TRETTHET NEDSATT AKTIVITETSNIVÅ NEDSATT RESPIRASJONSEVNE


Laste ned ppt "OVERSIKT OVER FORELESNINGEN 1. TIME: REPETISJON HJERTESVIKT (HØYRESIDIG OG VENSTRESIDIG) 2. TIME EN EPISODE FRA PRAKSIS GRUPPEARBEID OG DISKUSJON."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google