Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen Loen, 23.og 24. mars 2006 Tverrfagleg drøfting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen Loen, 23.og 24. mars 2006 Tverrfagleg drøfting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen Loen, 23.og 24. mars 2006 Tverrfagleg drøfting

2 Syn på læring i ny rammeplan for barnehagen Kva syn på læring finn ein i den nye planen? Kva får fokus etter den nye planen? Formell læring Tradisjonelt syn på læring Barnehagen som skuleførebuande Temahefte som ’lærebok’ i barnehagen Heilskapleg læring Barns medverknad Kulturperspektiv på læring Utfordring: Bevisstgjering av formelle og uformelle læringssituasjonar Leik. Omsorg. Formidling

3 Syn på læring ( forts) Mål: Å utvikle syntese mellom innhald og kunnskap på den eine sida og sosiale prosessar på den andre sida; eit balansert syn på læring i barnehagen

4 Endringskompetanse / kontinuitetskompetanse Utgangspunkt: Den profesjonelle og autonome førskulelærar Kva signal sender ein til studentane om å skulle nedfelle alt nytt? Kor nytt er eigentleg det ’nye’? Mål for endringskompetanse: Utvikle evne til å kunne stille grunnleggjande analysar av og spørsmål til nye planar Ha eigen fagleg plattform i møte med det nye Nytte kunnskapane ein har til implementering av nye planar

5 Drøftingsspørsmål Kva kunnskap treng studentar for å ha kontinuitetskompetanse og utvikle endringskompetanse? Korleis motvirke instrumentell praksis?


Laste ned ppt "Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen Loen, 23.og 24. mars 2006 Tverrfagleg drøfting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google