Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMBAND MÅLSETTING FOR EMNET: Etter endt undervisning skal dere ha fått en enkel innføring i: –generelle regler om bruk av samband. –korrekt bruk av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMBAND MÅLSETTING FOR EMNET: Etter endt undervisning skal dere ha fått en enkel innføring i: –generelle regler om bruk av samband. –korrekt bruk av."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 SAMBAND

3 MÅLSETTING FOR EMNET: Etter endt undervisning skal dere ha fått en enkel innføring i: –generelle regler om bruk av samband. –korrekt bruk av sambandprosedyrer

4 ”Brannvesenet har et lavt kompetansenivå i bruk av samband”

5 Fonetiske alfabet

6 SAMBAND Hvorfor er det viktig med kunnskap om samband?

7 SAMBAND l Radiosamband er avgjørende for utfallet av de fleste innsatser. l Hensikten med å lære ekspedisjonsforskrifter er at vi ønsker å legge vekt på klare og standardiserte sambandsprosedyrer som bør brukes ved all radiokommunikasjon. l Riktig prosedyre hjelper til med å eliminere feil og misforståelser l Dette letter også samarbeidet med andre redningsetater på sambandet

8 Hva styrer brannvesenets sambandsbruk? l I veiledning til Dimensjoneringsforskriften (§ 4-7) heter det: –’’Nødalarmeringssentralen må utarbeide enkle og effektive sambandsprosedyrer for å sikre best mulig utnyttelse av sambandet” –’’Personell ved nødalarmeringssentralen som har gjennomført NBSK sitt kurs for alarmsentraloperatører, bør bidra til at de sambandsprosedyrer som blir innøvd etter NBSK sin læreplan, blir innført i nødalarmeringssentralen og i de tilknyttede brannvesen’’.

9 TALETEKNIKK l Det er viktig å snakke tydelig ( sterk og klar). Dermed unngås gjentakelser, og sendetiden reduseres. Derfor: –Behold den naturlige rytmen du har i daglig tale. –Snakk jevnt og rolig –snakk høyere enn vanlig, men rop ikke –La ikke stemmen synke på den siste del av uttrykket eller sendingen, men forsøk tvert i mot å heve den. –Les meldingen i hele uttrykk eller korte setninger –Gjør et opphold mellom setninger eller uttrykk når meldingen skal skrives ned –Hold mikrofonen ca 5 cm. fra munnen –Trykk inn ’’snakkeknappen’’ og hold den inne i ca 1-2 sek. før en begynner å prate. Hold knappen inne i ca 1-2 sek. etter samtalen er ferdig

10 RADIOPROSEDYRER: hovedelementer Standard oppbygging ID - hvem snakker Tydelig Kortfattet Bruke OVER - SLUTT

11 Ekspedisjon av meldinger: En radiomelding består av tre deler ANROP - MELDING - SLUTTORDANROP - MELDING - SLUTTORD Anropet består av følgende ord: KALLESIGNALET KALLESIGNALET til den du ønsker kontakte med DETTE ER… Ordene DETTE ER… EGET EGET kallesignal OVER el SLUTT Sluttordet OVER el SLUTT Den som blir anropt svarer etter samme mal. Etter at kontakt er opprettet kan ID sløyfes i den videre sambandsprosedyre. (Større aksjoner - fortsett med ID). NB! Den som starter meldingen skal normalt avslutte.

12 Ekspedisjon av meldinger Meldingen består av følgende deler a)melding, så kortfattet som mulig b)ordet OVER c)mottaker gjentar innhold i meldingen Sluttordet består av følgende deler: –ordet OVER eller SLUTT

13 110 gir viktig melding til UL: Alarmsentralen sender oppkallstone, deretter: “UL - DETTE ER 110 - OVER” UL svarer: “110 -DETTE ER UL - OVER” Alarmsentralen: “ Det er melding om ulykke med buss og lastebil involvert ved Ski gamlehjem - OVER” UL svarer: “UL kjører til Ski gamlehjem - melding om ulykke med buss og lastebil involvert OVER” Alarmsentralen: “Riktig - SLUTT”

14 SISTE ORD: Bruk standard Bruk ID Vær kortfattet Vær tydelig Bruk OVER og SLUTT

15 Sjekkpunkter l DETTE ER l FORSTÅTT l MOTTATT l MOTTATT SLUTT l OVER l SLUTT l VENT SLUTT

16 Sambandsøvelse SAMBANDSØVELSE NavnGruppeKanalRomLego-oppg. 1a2118Lager modell Odd, Arnfinn og Arnstein 1b2122Bygger modell Svein-Marthin, Kåre Egil og Pål 2a4BibliotekBygger modell Svein S., Einar og Stein K. 2b4GlassburLager modell 3a5127Lager modell Ivar og Inge 3b5126Bygger modell Svein G. og Stein G. 4a6128Bygger modell Yngve og Herbjørg 4b6121Lager modell Gudvin, Geir og Nils Nils Ole og Frode.


Laste ned ppt "SAMBAND MÅLSETTING FOR EMNET: Etter endt undervisning skal dere ha fått en enkel innføring i: –generelle regler om bruk av samband. –korrekt bruk av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google