Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan kommunereformen styrke kulturlivet? Sandnes, 29. april 2015 Rolf Norås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan kommunereformen styrke kulturlivet? Sandnes, 29. april 2015 Rolf Norås."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan kommunereformen styrke kulturlivet? Sandnes, 29. april 2015 Rolf Norås

2 Kultur i kommunereformen Hva er kultursektorens rolle og betydning i den generelle politikken?

3 Kultur i kommunereformen Hva er kultursektorens rolle og betydning i den generelle politikken? Hva vil endres med ny kommunestruktur?

4 Kultur i kommunereformen Hva er kultursektorens rolle og betydning i den generelle politikken? Hva vil endres med ny kommunestruktur? Hvilke muligheter og utfordringer gir nye og større kommuner?

5 Kommunene i kulturpolitikken Samlede kommunale bevilgninger til kulturpolitikk og kulturøkonomi er større enn statlige bevilgninger til kultur i Norge

6 Kommunene i kulturpolitikken Samlede kommunale bevilgninger til kulturpolitikk og kulturøkonomi er større enn statlige bevilgninger til kultur i Norge De senere år har kultursektoren vært dominert av attraksjonsdimensjonen

7 Kommunene i kulturpolitikken Samlede kommunale bevilgninger til kulturpolitikk og kulturøkonomi er større enn statlige bevilgninger til kultur i Norge De senere år har kultursektoren vært dominert av attraksjonsdimensjonen Nye kulturkart: God anledning til å rekapitulere kultursektorens betydning og rolle

8 Sentrale kommunale kulturområder Demokrati og ytring > Møteplassene som referansepunkt

9 Sentrale kommunale kulturområder Demokrati og ytring > Møteplassene som referansepunkt Tilrettelegger for produksjon> Arbeidsforhold og rammebetingelser

10 Sentrale kommunale kulturområder Demokrati og ytring > Møteplassene som referansepunkt Tilrettelegger for produksjon> Arbeidsforhold og rammebetingelser Sikre gode kulturarenaer > Egenaktiviteter og opplevelser

11 Sentrale kommunale kulturområder Demokrati og ytring > Møteplassene som referansepunkt Tilrettelegger for produksjon> Arbeidsforhold og rammebetingelser Sikre gode kulturarenaer > Egenaktiviteter og opplevelser Tilrettelegge for 3. sektor> Økt betydning etter reformen

12 3. sektor – hvorfor økt betydning? Fare for demokratisk underskudd pga. lenger avstand mellom virkemidler og mottaker

13 3. sektor – hvorfor økt betydning? Fare for demokratisk underskudd pga. lenger avstand mellom virkemidler og mottaker Vitalisering av livskraftige miljøer vil tvinge seg frem

14 3. sektor – hvorfor økt betydning? Fare for demokratisk underskudd pga. lenger avstand mellom virkemidler og mottaker Vitalisering av livskraftige miljøer vil tvinge seg frem Folk vil ikke uten videre gi fra seg eller gi slipp på lokal identitet

15 Sentralstyrt desentralisering Bedre og bredere fagkompetanse

16 Sentralstyrt desentralisering Bedre og bredere fagkompetanse Både politikere og administrasjon må tenke nytt og regionstrategisk, nærdemokrati må forstås i større enheter

17 Sentralstyrt desentralisering Bedre og bredere fagkompetanse Både politikere og administrasjon må tenke nytt og regionstrategisk, nærdemokrati må forstås i større enheter Har vi en infrastruktur som matcher kulturlivets behov?

18 Sentralstyrt desentralisering Bedre og bredere fagkompetanse Både politikere og administrasjon må tenke nytt og regionstrategisk, nærdemokrati må forstås i større enheter Har vi en infrastruktur som matcher kulturlivets behov? Er vi organisert hensiktsmessig?

19 Sentralstyrt desentralisering Bedre og bredere fagkompetanse Både politikere og administrasjon må tenke nytt og regionstrategisk, nærdemokrati må forstås i større enheter Har vi en infrastruktur som matcher kulturlivets behov? Er vi organisert hensiktsmessig? Har vi det planverktøyet som vi trenger?

20 Hvem blir berørt av reformen? Politikerne? Skal reduseres med flere tusen lokalpolitikere

21 Hvem blir berørt av reformen? Politikerne? Skal reduseres med flere tusen lokalpolitikere Byråkratene? Skal bli overbyggende. Administrasjoner skal rasjonaliseres. Overflødighet og omskolering

22 Hvem blir berørt av reformen? Politikerne? Skal reduseres med flere tusen lokalpolitikere Byråkratene? Skal bli overbyggende. Administrasjoner skal rasjonaliseres. Overflødighet og omskolering Publikum? Mer avslappet forhold til kommunegrenser. Mer opptatt av identitet, røtter, historie.

23 KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2012 Interkommunalt kulturåd Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger

24 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2009 Stavangers rolle som ”kulturhovedstad” bekreftes i den forstand at de fleste aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune, blant innbyggere i de øvrige kommunene Kulturtilbud besøkes på tvers av kommunene 24 Interkommunalt kulturråd

25 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2009 Stavangers rolle som ”kulturhovedstad” bekreftes i den forstand at de fleste aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune, blant innbyggere i de øvrige kommunene Lokale kulturtilbud besøkes naturlig nok hyppigst av de lokale innbyggerne, men besøkene går i stor grad på tvers av kommunegrensene. Kulturtilbud besøkes på tvers av kommunene 25 Interkommunalt kulturråd

26 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2009 Stavangers rolle som ”kulturhovedstad” bekreftes i den forstand at de fleste aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune, blant innbyggere i de øvrige kommunene Lokale kulturtilbud besøkes naturlig nok hyppigst av de lokale innbyggerne, men besøkene går i stor grad på tvers av kommunegrensene. Stavangerregionen utmerker seg som fellesarena på flere områder: friluftsliv, kino, teater, museer, festivaler og konserthus. Kulturtilbud besøkes på tvers av kommunene 26 Interkommunalt kulturråd

27 Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2009 Stavangers rolle som ”kulturhovedstad” bekreftes i den forstand at de fleste aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune, blant innbyggere i de øvrige kommunene Lokale kulturtilbud besøkes naturlig nok hyppigst av de lokale innbyggerne, men besøkene går i stor grad på tvers av kommunegrensene. Stavangerregionen utmerker seg som fellesarena på flere områder: friluftsliv, kino, teater, museer, festivaler og konserthus. Besøksmønsteret er gjennomgående det samme som i 2006 og 2009. Kulturtilbud besøkes på tvers av kommunene 27 Interkommunalt kulturråd

28 Hvem blir berørt av reformen? Politikerne? Skal reduseres med flere tusen lokalpolitikere Byråkratene? Skal bli overbyggende. Administrasjoner skal rasjonaliseres. Overflødighet og omskolering Publikum? Mer avslappet forhold til kommunegrenser. Mer opptatt av identitet, røtter, historie. Kulturøkonomi? Kulturbudsjettene viser stor variasjon i bevilgninger pr. innbygger.

29 Kulturbudsjett pr. innbygger

30 Standardisering vs. ulikheter Definere hva som skal standardiseres, strømlinjeformes og formaliseres

31 Standardisering vs. ulikheter Definere hva som skal standardiseres, strømlinjeformes og formaliseres Definere hva som skal tillates av ulikheter, av formelle og uformelle tiltak, av styrende organer etc.

32 Konklusjon Kommuner er og blir viktige for kulturen Kultur er og blir viktig for kommunene


Laste ned ppt "Hvordan kan kommunereformen styrke kulturlivet? Sandnes, 29. april 2015 Rolf Norås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google