Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturundersøkelsen i Sandnes Sandnes kommune 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturundersøkelsen i Sandnes Sandnes kommune 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturundersøkelsen i Sandnes Sandnes kommune 2004

2 Side 2 Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter? Prosent

3 Sandnes kommune 2004 Side 3 Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter? Andel som deltar i andre fritidsaktiviteter/uteliv. Prosent

4 Sandnes kommune 2004 Side 4 Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter? Prosentandel som driver med egen aktivitet innen kor, korps/orkester og annen kulturvirksomhet.

5 Sandnes kommune 2004 Side 5 Årlig kulturaktivitet i Sandnes sammenlignet med tall fra Statistisk sentralbyrå. Prosent

6 Sandnes kommune 2004 Side 6 Kulturaktivitet i Sandnes sammenlignet med tall for landet totalt, ASSS-kommunene og Stavanger fra TNS Gallups undersøkelse Forbruker og Media (2004) Prosent

7 Sandnes kommune 2004 Side 7 Hvor pleier du oftest å gjøre de følgende aktiviteter? Prosent.

8 Sandnes kommune 2004 Side 8 Hvor søker du vanligvis informasjon om kulturaktiviteter og kulturarrangementer i Sandnes?Prosent.

9 Sandnes kommune 2004 Side 9 Hvor søker du vanligvis informasjon - etter alder. Prosent.

10 Sandnes kommune 2004 Side 10 Tilfredshet med informasjon om kulturaktiviteter og kulturarrangement i Sandnes. Prosent.

11 Sandnes kommune 2004 Side 11 Organisasjonsmeslemskap Andel som er medlem i organisasjon(er). Prosent.

12 Sandnes kommune 2004 Side 12 Er - eller kunne tenke seg å være – leder/tillitsvalgt i organisasjon. Prosent.

13 Sandnes kommune 2004 Side 13 Hva interesserer du deg for? Grad av interesse. Prosent.

14 Sandnes kommune 2004 Side 14 Kulturinteresse Sandnes sammenliknet med tall fra SSB (2000) Prosent.

15 Sandnes kommune 2004 Side 15 Vurdering av kulturområdets viktighet sammenliknet med andre kommunale områder som skole, helse, vei, vann etc. Prosent.

16 Sandnes kommune 2004 Side 16 Tilfredshet med kulturtilbudet i Sandnes Vurdering av hvert tilbud langs en skala fra 1 (svært misfornøyd ) til 6 (svært fornøyd). gjennomsnittscore

17 Sandnes kommune 2004 Side 17 Tilfredshet med kulturtilbudet i Sandnes. Innflyttere vs. innfødte. Prosent.

18 Sandnes kommune 2004 Side 18 Hva liker du best når det gjelder de enkelte kulturtilbud i Sandnes? Prosent. (N=498)

19 Sandnes kommune 2004 Side 19 Hvilke kulturtilbud mener du det bør satses mer på i Sandnes de neste årene? Prosent. (N=501)

20 Stedsoppfatning og stedsidentitet

21 Sandnes kommune 2004 Side 21 Positive utsagn om Sandnes. Prosent.

22 Sandnes kommune 2004 Side 22 Negative utsagn om Sandnes som by. Prosent.

23 Sandnes kommune 2004 Side 23 Negative påstander om Sandnes. Innflyttere vs. innfødte Prosentandel som er enige

24 Sandnes kommune 2004 Side 24 Positive påstander om Sandnes. Innflyttere vs. innfødte Prosentandel andel som er enige

25 Sandnes kommune 2004 Side 25 Hva særpreger Sandnes? Prosent.

26 Sandnes kommune 2004 Side 26 Hva kjennetegner eller er typiske for Sandnes? Åpent spørsmål. Prosent. (N = 578)

27 Sandnes kommune 2004 Side 27 Andel som ikke har kjennskap til Sandnes sin historie. Prosent

28 Sandnes kommune 2004 Side 28 Hvilke historiske forhold og begivenheter i Sandnes kjenner du til? Åpent spørsmål. Prosent (N=478

29 Sandnes kommune 2004 Side 29 Kjennskap til Europeisk kulturhovedstad. Prosent. Andel som har hørt at Sandnes sammen med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har har blitt utnevnt til Kulturhovedstad i 2008

30 Sandnes kommune 2004 Side 30 Kjennskap til kulturhovedstad etter grad av interesse for ulike kulturuttrykk. Prosent.

31 Sandnes kommune 2004 Side 31 Hva synes du Sandnes bør markere seg med når det gjelder å være Europeisk kulturhovedstad. Åpent spørsmål. Prosent. (N=492)

32 Kulturbruk, interesser og tilfredshet med kulturtilbud i forhold til kjønn, alder, bydel, utdanning m.m.

33 Sandnes kommune 2004 Side 33 Går på bibliotek. Prosent.

34 Sandnes kommune 2004 Side 34 Leser bøker. Prosent.

35 Sandnes kommune 2004 Side 35 Går på kino. Prosent.

36 Sandnes kommune 2004 Side 36 Går på teaterforestilling. Prosent.

37 Sandnes kommune 2004 Side 37 Går på musikal. Prosent.

38 Sandnes kommune 2004 Side 38 Går på revy. Prosent.

39 Sandnes kommune 2004 Side 39 Går på operaoppsetning. Prosent.

40 Sandnes kommune 2004 Side 40 Går på ballett/ danseforstilling. Prosent.

41 Sandnes kommune 2004 Side 41 Går på kunstutstilling. Prosent.

42 Sandnes kommune 2004 Side 42 Går på museum. Prosent.

43 Sandnes kommune 2004 Side 43 Går på konsert med klassisk musikk. Prosent.

44 Sandnes kommune 2004 Side 44 Gå på konsert med populærmusikk Prosent. (pop, rock og annen rytmisk musikk)

45 Sandnes kommune 2004 Side 45 Går på festival. Prosent.

46 Sandnes kommune 2004 Side 46 Går og ser på idrettsarrangementer. Prosent.

47 Sandnes kommune 2004 Side 47 Deltar i organisert idrett selv. Prosent.

48 Sandnes kommune 2004 Side 48 Mosjonerer på egenhånd/ driver annen fysisk aktivitet som ikke er organisert. Prosent.

49 Sandnes kommune 2004 Side 49 Synger i kor. Prosent.

50 Sandnes kommune 2004 Side 50 Spiller i korps/orkester. Prosent.

51 Sandnes kommune 2004 Side 51 Driver med andre kulturaktiviteter. Prosent. (skriver dikt, maler, amatørteater/revy etc,)

52 Sandnes kommune 2004 Side 52 Deltar i foreningsarbeid (ikke fagforening). Prosent.

53 Sandnes kommune 2004 Side 53 Går til gudstjeneste / på religiøst møte. Prosent.

54 Sandnes kommune 2004 Side 54 Følger barn på fritidsaktiviteter. Prosent.

55 Sandnes kommune 2004 Side 55 Går på restaurant / pub / café. Prosent.

56 Sandnes kommune 2004 Side 56 Går på dans / diskotek. Prosent.

57 Sandnes kommune 2004 Side 57 Litteraturinteresse. Prosent.

58 Sandnes kommune 2004 Side 58 Teaterinteresse. Prosent.

59 Sandnes kommune 2004 Side 59 Operainteresse. Prosent.

60 Sandnes kommune 2004 Side 60 Interesse for ballett/dans. Prosent.

61 Sandnes kommune 2004 Side 61 Interesse for musikaler. Prosent.

62 Sandnes kommune 2004 Side 62 Interesse for revyer. Prosent.

63 Sandnes kommune 2004 Side 63 Interesse for kunstutstillinger. Prosent.

64 Sandnes kommune 2004 Side 64 Interesse for museum. Prosent.

65 Sandnes kommune 2004 Side 65 Interesse for klassisk musikk. Prosent.

66 Sandnes kommune 2004 Side 66 Interesse for populærmusikk. Prosent.

67 Sandnes kommune 2004 Side 67 Filminteresse. Prosent.

68 Sandnes kommune 2004 Side 68 Idrettsinteresse. Prosent.

69 Sandnes kommune 2004 Side 69 Interesse for friluftsliv. Prosent.

70 Sandnes kommune 2004 Side 70 Organisasjonsmedlemsskap - Idrett. Prosent.

71 Sandnes kommune 2004 Side 71 Organisasjonsmedlemsskap - Sang og musikk. Prosent.

72 Sandnes kommune 2004 Side 72 Organisasjonsmedlemsskap -Annen kulturaktivitet. Prosent.

73 Sandnes kommune 2004 Side 73 Organisasjonsmedlemsskap - Barne-/ungdomsaktivitet. Prosent.

74 Sandnes kommune 2004 Side 74 Organisasjonsmedlemsskap - Natur/miljøaktivitet. Prosent.

75 Sandnes kommune 2004 Side 75 Organisasjonsmedlemsskap - Politisk aktivitet. Prosent.

76 Sandnes kommune 2004 Side 76 Organisasjonsmedlemsskap - Religiøs aktivitet. Prosent.

77 Sandnes kommune 2004 Side 77 Organisasjonsmedlemsskap Helse/fysisk fostring. Prosent.

78 Sandnes kommune 2004 Side 78 Organisasjonsmedlemsskap - Flerkulturell aktivitet. Prosent.

79 Sandnes kommune 2004 Side 79 Tilfredshet med bibliotektilbudet i Sandnes Gjennomsnittsskåre

80 Sandnes kommune 2004 Side 80 Tilfredshet med teaterforestillinger i Sandnes Gjennomsnittsskåre

81 Sandnes kommune 2004 Side 81 Tilfredshet med operaforestillinger i Sandnes Gjennomsnittsskåre

82 Sandnes kommune 2004 Side 82 Tilfredshet med ballett og danseforestillinger i Sandnes Gjennomsnittsskåre

83 Sandnes kommune 2004 Side 83 Tilfredshet med revyer i Sandnes Gjennomsnittsskåre

84 Sandnes kommune 2004 Side 84 Tilfredshet med musikaler i Sandnes Gjennomsnittsskåre

85 Sandnes kommune 2004 Side 85 Tilfredshet med kunstutstillinger i Sandnes Gjennomsnittsskåre

86 Sandnes kommune 2004 Side 86 Tilfredshet med musumsutstillinger i Sandnes Gjennomsnittsskåre

87 Sandnes kommune 2004 Side 87 Tilfredshet med konserter med klassisk musikk i Sandnes Gjennomsnittsskåre

88 Sandnes kommune 2004 Side 88 Tilfredshet med konserter med populærmusikk i Sandnes Gjennomsnittsskåre

89 Sandnes kommune 2004 Side 89 Tilfredshet med kinoforestillinger i Sandnes Gjennomsnittsskåre

90 Sandnes kommune 2004 Side 90 Tilfredshet med festivaler i Sandnes Gjennomsnittsskåre

91 Sandnes kommune 2004 Side 91 Tilfredshet med idrettsarrangementer i Sandnes Gjennomsnittsskåre

92 Sandnes kommune 2004 Side 92 Tilfredshet med organiserte idrettsaktiviteter i Sandnes Gjennomsnittsskåre

93 Sandnes kommune 2004 Side 93 Tilfredshet med dans/diskotektilbud i Sandnes Gjennomsnittsskåre

94 Sandnes kommune 2004 Side 94 Tilfredshet med restaurant/pub/cafétilbud i Sandnes Gjennomsnittsskåre


Laste ned ppt "Kulturundersøkelsen i Sandnes Sandnes kommune 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google