Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Bestem null- og den alternative hypotesen 2. Velg signifikansnivå 3. Velg fordeling 4. beregn testobservatoren 5. Beregn frihetsgrader 6. Finn kritisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Bestem null- og den alternative hypotesen 2. Velg signifikansnivå 3. Velg fordeling 4. beregn testobservatoren 5. Beregn frihetsgrader 6. Finn kritisk."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1. Bestem null- og den alternative hypotesen 2. Velg signifikansnivå 3. Velg fordeling 4. beregn testobservatoren 5. Beregn frihetsgrader 6. Finn kritisk verdi 7. Formuler ”the decision rule” 8. Avvis eller behold nullhypotesen

3

4 Nullhypotesen er hypotesen som testes. Refererer til null forskjell/null endring. Derfor skal likhetstegnet (eller ≤ / ≥) alltid stå i nullhypotesen. Eksempel: Den alternative hypotesen er den motsatte påstanden. Eksempel

5 Signifikansnivået er sannsynligheten for å avvise nullhypotesen når den skal beholdes. (type 1 feil) 5% brukes oftest. Bruk lavere sannsynlighet ved høy risiko Bruk høyere sannsynlighet ved lav risiko

6 Brannalarmen går for 18.000. gang på prestvannet studentboliger denne uka

7 Behold HoAvvis Ho Ho er sannDu fortsetter å se på netflix Du går ut og fryser for 18.000. gang denne uka og går inn igjen og ser på netflix (Type I) Ho er usannDu brenner inne (Type II) Du går ut og varmer deg på varmen fra brannen

8 Fokuserer på z- og t-test for øyeblikket. Det finnes andre fordelinger. Bruk z-test kun hvis: n>30 OG populasjonens standardavvik er kjent! Bruk t-test ellers!

9

10 Er populasjonens standardavvik kjent? Ja Nei Bruk t-test Er utvalgsstørrelsen mer enn 30? Ja Nei Bruk z-test

11 x = verdien vi vil teste μ = utvalgets gjennomsnitt s = utvalgets standardavvik n = antall observasjoner

12  I en utregning er dette antallet verdier som kan variere  Når vi beregner t-observatoren er det n-1 verdier som kan variere, -1 er siden gjennomsnittet er bestemt  Eks:  Hvis vi har 10 ukjente verdier med gjennomsnitt 30 vet vi at summen av disse verdiene må bli 300. Hvis vi beregner 9 verdier ("frie"), vil den siste verdien være gitt

13

14

15  1-hale-test ved bruk av ≥ eller ≤  2-hale-test ved bruk av = (Ikke glem å dele alfaverdien (signifikansnivået) på 2 når du bruker 2-hale- tester!!!!)

16 Husk å tolke svaret ditt og skriv utfyllende på eksamensbesvarelsen

17  Musikere er kjent for sin ekstremt sunne livsstil, og vi mistenker at denne gruppen har et systolisk blodtrykk forskjellig fra 78.2.  I løpet av "wacken open air" festivalen i Tyskland får vi målt blodtrykket til 15 musikere dagen før konsert.  Nullhypotese: gjennomsnittlig blodtrykk = 78.2  Vi bruker 5% signifikansnivå

18  De 15 prøvene har et gjennomsnitt på 82 og s=7  t= 82-78.2 / (7/√15)= 2.102  Frihetsgrader = 15 -1 = 14  Finner den kritiske verdien 2,145 med df=14, 2- hale-test med 5% signifikansnivå i t-tabellen  Testobservatoren vår t er mindre en forkastningsgrensen på 2.012. Den nøyaktige verdien er p=0.054 dvs det er 5.4% sansylighet for at våre eller mer ekstreme data har oppstått ved en tilfeldighet  Hva gjør du med H 0 ?

19  Vi ønsker som regel å sammenligne to gjennomsnitt der den sanne variansen er ukjent.  Vi må beregne testobservatoren ved hjelp av gjennomsnitt, standardavvik (S) og antall frihetsgrader  Samme formel, men med modifikasjoner Forskjell i gjennomsnitt Felles standardfeil NB! t med n-2 frihetsgrader Denne er enkel Denne krever litt mer

20  Standardavviket til to utvalg ved en t-test er gitt ved  Standardfeilen er gitt ved

21  Vi ønsker å se på effekten av fysisk aktivitet hos menn i alderen 20-30 år. Vi antar at det maksimale oksygenopptaket er et godt mål for kondisjon og vil sammenligne dette mellom en gruppe innaktive og en gruppe aktive menn.  Gruppe 0 bedriver ikke idrett og betegnes som innaktive  Gruppe 1 trener minimum 3 ganger pr. uke og betegnes som aktive

22  Gruppe 0  42.6 44.8 48.0 47.5 47.1 50.1 45.8 45.1 44.4 43.7  snitt:45.91  standardavvik: 2.26  Gruppe 1  56.6 64.0 59.0 62.2 59.8 62.9 61.0 57.2 66.1 58.8  Snitt: 60.76  Standardavvik: 3.05

23  Aktive menn i alderen 20-30 år har bedre kondisjon en inaktive menn i samme alder  Nullhypotese: Det er ingen forskjell i maksimalt oksygenopptak mellom de to gruppene  Ho : X 1 - X 0 = 0  Vi vil være helt sikre og forkaster ikke nullhypotesen før ved 1% signifikansnivå

24  Vi har valgt 1% forkastningsgrense og vi har totalt 10 +10 = 20 personer med i studien (18 frihetsgrader)  Vi regner ut testobservatoren ved hjelp av Forskjell i gjennomsnitt Felles standardfeil

25  forskjell i gjennomsnitt  60.76 – 45.91 = 14.79  Felles standardavvik  S= sqrt( 9*2.25 2 +9*3.05 2 ) / 18 = 2.68  Felles standardfeil  2.68* sqrt(1/10 +1/10) = 1.20

26  Testobservatoren var:  t= 14.79/1.20 = 12.33  med d.f 18, hva er grensen vår for forkastning på t-verdi (Husk vi bestemte oss for 1%) Forskjell i gjennomsnitt Felles standardfeil

27  Når skal vi bruke z test?  Når skal vi bruke t-test?  Hvor mange frihetsgrader er det i en to-hale- t-test?


Laste ned ppt "1. Bestem null- og den alternative hypotesen 2. Velg signifikansnivå 3. Velg fordeling 4. beregn testobservatoren 5. Beregn frihetsgrader 6. Finn kritisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google