Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering. Kan ikke nødvendigvis benytte beregninger som er utført av andre leverandører! (Wavin) Beregningsprogram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering. Kan ikke nødvendigvis benytte beregninger som er utført av andre leverandører! (Wavin) Beregningsprogram."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering

2 Kan ikke nødvendigvis benytte beregninger som er utført av andre leverandører! (Wavin) Beregningsprogram

3 Hvordan fungerer programmet? Dimensjoneringsprogrammet benytter regnenvelopmetoden med konstant utløp. Det vil si at vi beregner massebalansen i magasinet ved forskjellige regnvarigheter. Den største forskjellen mellom tilført og videreført volum per tidsenhet bestemmer nødvendig magasineringsvolum.

4 1. Tilført volum Tilløpsvolum beregnes etter den rasjonelle formelen Q = φ *A* I*k*t Q = Tilført volum (liter / sekund). φ = Avrenningskoeffisient A = Tilknyttet areal (ha). I = Nedbørintensitet. (l/s ha). 1 ha = 10 000 m2. K = klimafaktor t= varighet i minutter

5 1. Tilført volum Tilløpsvolum beregnes etter Q = φ *A* I*k*t

6 2. Konstant utløp Gjennomsnittlig utløpsmengde er 70 % av maks videreført vannmengde.

7 3. Nødvendig magasineringsvolum Den største differansen per tidsenhet gir nødvendig fordrøyningsvolum

8 Dimensjoneringseksempel fordrøyningsanlegg Industriområde på Lørenskog Tak 794 kvm Parkering 600 kvm

9 Værdata Gjentaksintervall Klimafaktor Påslippsmengde

10 Valg av påslippsmengde Ta utgangspunkt i veileder for Oslo kommune

11 Gjentaksintervall Klimafaktor Påslippsmengde

12

13 Valg av løsning: Vis i programmet

14 Arbeidstegning

15 Gravevolum Infiltrasjonsareal kan beregnes ved hjelp av programmet!

16 Forslag til programvalg Anbudskart Kumløsning Andre ønsker?

17 Valg av ønsket kumdiameter

18 Eksempel 2: Overflateavrenning SPM fra Kunde: Trenger oljeutskiller for et industriområde på 4000 m^2 hvor det kan forekomme noe oljesøl. Den rasjonelle formelen benyttes for beregning av overflateavrenningen: Q = φ *A* I

19

20 Dimensjoneringseksempel 2 Overvann Velg område Gjentaksintervall på 20 år? Regnskyll som opptrer maks1 gang per 20 år Velg tilknyttet areal

21 Dimensjoneringseksempel 2 overvann Konsentrasjonstid? Konsentrasjonstiden er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Norsk vann rapport anbefaler 10 min

22 Overvannsavrennning før utbygging (naturområder) Eksempel 2: Utbygger skal etablere et industriområdet på 2500 m^2 og lurer på hvor stort fordrøyningsmagasin han trenger? Kommunen stiller krav om at overflateavrenningen ikke skal økes som følge av utbyggingen 1.Finn overflateavrenning før utbygging Den rasjonelle formel for beregning av overvannsavrenning er: Q = φ *A* I

23 Overflateavrenning før utbygging Finn værstasjon for området Velg gjentaksintervall Skal klimafaktor med? Tast inn berørt areal og avrenningskoeffisient

24 Finner overfalteavrenning før utbygging Overfalteavrenning før utbygging ved forskjellig regnvarigheter Finn konsentrasjonstiden Konsentrasjonstid er tiden det tar for en dråpe som faller lengst bort fra feltets utløp å nå utløpet

25 Finner konsentrasjonstiden før utbygging Formel for konsentrasjonstid i naturlig felt: t = 0,6 · L · H^-0,5 + 3000 · Ase t = konsentrasjonstid, minutter L = lengde av feltet, m H = høydeforskjellen i feltet, m Ase = andel innsjø i feltet Eks: 0,6*100m*2m^-0,5 = 42 min

26 Finner overfalteavrenning før utbygging Overfalteavrenning før utbygging = 12 l/s

27 Beregner nødvendig fordrøyningsmagasin Sett inn ny: Avrennings- koeffisient Overfalteavrenning før utbygging

28 Beregner nødvendig fordrøyningsmagasin

29

30

31

32

33 Sluttdokument

34 Eksempel 2: Vis i programmet


Laste ned ppt "Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering. Kan ikke nødvendigvis benytte beregninger som er utført av andre leverandører! (Wavin) Beregningsprogram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google