Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering

2 Beregningsprogram Kan ikke nødvendigvis benytte beregninger som er utført av andre leverandører! (Wavin) Meningen er at dere skal kunne gå igjennom dette med kunder etc over telefon.. mm

3 Hvordan fungerer programmet?
Dimensjoneringsprogrammet benytter regnenvelopmetoden med konstant utløp. Det vil si at vi beregner massebalansen i magasinet ved forskjellige regnvarigheter. Den største forskjellen mellom tilført og videreført volum per tidsenhet bestemmer nødvendig magasineringsvolum. Hvor mye vann kommer inn minus hvor mye vann går ut.

4 Tilløpsvolum beregnes etter den rasjonelle formelen Q = φ *A* I*k*t
1. Tilført volum Tilløpsvolum beregnes etter den rasjonelle formelen Q = φ *A* I*k*t Q = Tilført volum (liter / sekund). φ = Avrenningskoeffisient A = Tilknyttet areal (ha). I = Nedbørintensitet. (l/s ha). 1 ha = m2. K = klimafaktor t= varighet i minutter

5 Tilløpsvolum beregnes etter
1. Tilført volum Tilløpsvolum beregnes etter Q = φ *A* I*k*t Deler opp regnet i forskjellige varigheter Ser på tilført vannmengde ved forskjellig varighet Trekker fra videreført vannmengde ved forskjellig varighet

6 Gjennomsnittlig utløpsmengde er 70 % av maks videreført vannmengde.
2. Konstant utløp Gjennomsnittlig utløpsmengde er 70 % av maks videreført vannmengde. Deler opp regnet i forskjellige varigheter Ser på tilført vannmengde ved forskjellig varighet Trekker fra videreført vannmengde ved forskjellig varighet

7 3. Nødvendig magasineringsvolum
Den største differansen per tidsenhet gir nødvendig fordrøyningsvolum Q = Avrent vannføring fra feltet i liter pr. sekund. (liter / sekund). φ = Forholdet mellom avrent nedbør på overflaten og nedbørmengde. A = Området innenfor vannskillene for feltet. (ha). I = Nedbørintensitet. (l/s ha). 1 ha = m2.

8 Dimensjoneringseksempel fordrøyningsanlegg
Industriområde på Lørenskog Tak 794 kvm Parkering 600 kvm

9 Værdata Gjentaksintervall Klimafaktor Påslippsmengde

10 Valg av påslippsmengde
Ta utgangspunkt i veileder for Oslo kommune

11 Gjentaksintervall Klimafaktor Påslippsmengde

12

13 Valg av løsning: Vis i programmet

14 Arbeidstegning

15 Gravevolum Infiltrasjonsareal kan beregnes ved hjelp av programmet!

16 Forslag til programvalg
Anbudskart Kumløsning Andre ønsker?

17 Valg av ønsket kumdiameter

18 Eksempel 2: Overflateavrenning
SPM fra Kunde: Trenger oljeutskiller for et industriområde på 4000 m^2 hvor det kan forekomme noe oljesøl. Den rasjonelle formelen benyttes for beregning av overflateavrenningen: Q = φ *A* I

19

20 Dimensjoneringseksempel 2 Overvann
Velg område Gjentaksintervall på 20 år? Regnskyll som opptrer maks1 gang per 20 år Velg tilknyttet areal Slik jeg fant ut at oljeutskilleren var underdimensjonert i forrige uke.

21 Dimensjoneringseksempel 2 overvann
Konsentrasjonstid? Konsentrasjonstiden er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Norsk vann rapport anbefaler 10 min Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet.

22 Overvannsavrennning før utbygging (naturområder)
Eksempel 2: Utbygger skal etablere et industriområdet på 2500 m^2 og lurer på hvor stort fordrøyningsmagasin han trenger? Kommunen stiller krav om at overflateavrenningen ikke skal økes som følge av utbyggingen Finn overflateavrenning før utbygging Den rasjonelle formel for beregning av overvannsavrenning er: Q = φ *A* I Q = Avrent vannføring fra feltet i liter pr. sekund. (liter / sekund). φ = Forholdet mellom avrent nedbør på overflaten og nedbørmengde. A = Området innenfor vannskillene for feltet. (ha). I = Nedbørintensitet. (l/s ha). 1 ha = m2.

23 Overflateavrenning før utbygging
Finn værstasjon for området Velg gjentaksintervall Skal klimafaktor med? Tast inn berørt areal og avrenningskoeffisient Ved dimensjoneringen ønsker man å finne maksimal overvannsføring og vi setter varigheten for regnskyllet lik konsentrasjonstiden tk for nedbørsfeltet. Det vil si at i regnintensitetskurver (IVF-kurver) setter man: tk = tr, der tr = regnvarigheten i minutter. Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Man går inn i regnintensitetskurver med tiden tk på dimensjonerende regn, hvis man vil finne maksimal overvannsavrenning fra feltet. I prinsippet skal man finne den absolutt lengste strømningstiden fra ytterst i avløpsfeltet til det punktet man skal beregne. Tiden består av tiden på overflaten, tilrenningstiden tt fram til gatesluket og strømningstiden i rørsystemet ts

24 Finner overfalteavrenning før utbygging
før utbygging ved forskjellig regnvarigheter Finn konsentrasjonstiden Konsentrasjonstid er tiden det tar for en dråpe som faller lengst bort fra feltets utløp å nå utløpet Ved dimensjoneringen ønsker man å finne maksimal overvannsføring og vi setter varigheten for regnskyllet lik konsentrasjonstiden tk for nedbørsfeltet. Det vil si at i regnintensitetskurver (IVF-kurver) setter man: tk = tr, der tr = regnvarigheten i minutter. Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Man går inn i regnintensitetskurver med tiden tk på dimensjonerende regn, hvis man vil finne maksimal overvannsavrenning fra feltet. I prinsippet skal man finne den absolutt lengste strømningstiden fra ytterst i avløpsfeltet til det punktet man skal beregne. Tiden består av tiden på overflaten, tilrenningstiden tt fram til gatesluket og strømningstiden i rørsystemet ts

25 Finner konsentrasjonstiden før utbygging
Formel for konsentrasjonstid i naturlig felt: t = 0,6 · L · H^-0, · Ase t = konsentrasjonstid, minutter L = lengde av feltet, m H = høydeforskjellen i feltet, m Ase = andel innsjø i feltet Eks: 0,6*100m*2m^-0,5 = 42 min Ved dimensjoneringen ønsker man å finne maksimal overvannsføring og vi setter varigheten for regnskyllet lik konsentrasjonstiden tk for nedbørsfeltet. Det vil si at i regnintensitetskurver (IVF-kurver) setter man: tk = tr, der tr = regnvarigheten i minutter. Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Man går inn i regnintensitetskurver med tiden tk på dimensjonerende regn, hvis man vil finne maksimal overvannsavrenning fra feltet. I prinsippet skal man finne den absolutt lengste strømningstiden fra ytterst i avløpsfeltet til det punktet man skal beregne. Tiden består av tiden på overflaten, tilrenningstiden tt fram til gatesluket og strømningstiden i rørsystemet ts

26 Finner overfalteavrenning før utbygging
før utbygging = 12 l/s Ved dimensjoneringen ønsker man å finne maksimal overvannsføring og vi setter varigheten for regnskyllet lik konsentrasjonstiden tk for nedbørsfeltet. Det vil si at i regnintensitetskurver (IVF-kurver) setter man: tk = tr, der tr = regnvarigheten i minutter. Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Man går inn i regnintensitetskurver med tiden tk på dimensjonerende regn, hvis man vil finne maksimal overvannsavrenning fra feltet. I prinsippet skal man finne den absolutt lengste strømningstiden fra ytterst i avløpsfeltet til det punktet man skal beregne. Tiden består av tiden på overflaten, tilrenningstiden tt fram til gatesluket og strømningstiden i rørsystemet ts

27 Beregner nødvendig fordrøyningsmagasin
Sett inn ny: Avrennings-koeffisient Overfalteavrenning før utbygging

28 Beregner nødvendig fordrøyningsmagasin

29

30

31

32

33 Sluttdokument

34 Eksempel 2: Vis i programmet


Laste ned ppt "Dimensjoneringsprogram for overvannshåndtering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google